Logo AOPA

TGB Grootebroek (Enkhuizen) tot 1500' 5-7 oktober

Ten behoeve van vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) type Puma DDL in het kader van een NATOPS-oefening genaamd ‘Prep West’ wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Grootebroek aangewezen.

Lees meer

Annuleren Fly-Out Losinj

Afgelopen woensdag heeft het AOPA-bestuur uitgebreid gesproken over  onze Fly-Out naar Losinj. We hebben daarbij rekening gehouden met de status zoals deze is beschreven door het Ministerie van Buitenlandse zaken. 

Lees meer
EHGG fly In

Groningen Airport Eelde Fly In

Groningen Airport Eelde organiseert op vrijdag 11 september en zaterdag 12 september een Fly-In voor vliegers. Iedereen met een luchtvaartuig is welkom! Zowel vliegers, passagiers of grote fans: we ontvangen je graag op onze luchthaven!

Lees meer

Bezoek aan Sonaca op 28 augustus ....met barbecue

Sonaca Aircraft nodigt AOPA-leden uit voor een exclusief bezoek aan de fabriek op Namen Suarlée (EBNM) waar men de Sonaca 200 Trainer, Trainer NG en Trainer PRO bouwt. De 200 is een gecertificeerde tweezitter, ontwikkeld en gebouwd voor de trainingsmarkt waarbij goed werd geluisterd naar de wensen van aeroclubs, vliegscholen en privé-vliegers. De vliegprestaties zijn goed en de kosten in de operatie relatief laag.

Op 28 augustus gaan we het toestel van dichtbij bekijken en krijgen we een uitgebreide rondleiding door de fabriek. Daar stopt het niet..... De directie van Sonaca heeft besloten op de AOPA-leden een barbecue aan te bieden aansluitend op de rondleiding. We doen dit in de middag zodat iedereen de kans heeft om voor sluiting van de thuishaven binnen te komen. Noteer 28 augustus alvast in uw agenda !!

Lees meer
Logo AOPA

ABL: opvallende meldingen uit de GA

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

Lees meer

Zienswijze GA-sector over Ontwerp-Luchtvaartnota

Tot en met donderdag 9 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota. De zienswijze zal worden voorzien van een reactie in een Nota van Antwoord (NvA). De kabinetsreactie op de zienswijzen, de adviezen en de toetsen worden daarna verwerkt. Verwacht wordt dat hierna de Luchtvaartnota 2020-2050 eind 2020 door het kabinet kan worden vastgesteld. Zie ook: 'Denk mee over de Ontwerp-Luchtvaartnota'

AOPA, KNVvL en NACA hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend. Die tref je hierbij aan.

Lees meer

ABL informeert sector: lancering dashboard luchtvaartvoorvallen

Het ABL heeft een nieuw interactief dashboard ontwikkeld waarin de voorvalmeldingen in aantallen en locaties voor een aantal veiligheidsindicatoren worden weergegeven. In het dashboard kun je de gegevens filteren: op type luchtvaart, op luchthaven of locaties op de kaart, en op subonderwerp.

Lees meer

AOPA bestuurslid Matthijs de Haan wordt directeur Luchthaven Teuge

Per 1 juli 2020 is AOPA-bestuurslid Matthijs de Haan benoemd tot directeur van de luchthaven Teuge. Hij volgt Meiltje de Groot op die deze functie gedurende negen jaar heeft bekleed. Matthijs heeft een ruime ervaring in de GA. Hij combineert de functie van directeur Teuge met een aantal andere bedrijfsmatige activiteiten en bestuursfuncties. Zo blijft Matthijs zich binnen het AOPA bestuur bezighouden met MLA-zaken.

Wij feliciteren Matthijs met deze benoeming en wensen hem veel succes als directeur van een voor de GA belangrijke en mooie luchthaven!

CBS: "nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei"

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vandaag de cijfers bekend van het aantal vliegtuigbewegingen op de Nederlandse luchthavens. De cijfers duiden - niet geheel verwonderlijk - op een sterke afname van aantal vliegtuigbewegingen op zowel de grote als de kleine luchthavens.

Volgens het CBS kent Nederland naast de vijf nationale luchthavens elf kleine vliegvelden. AOPA heeft het CBS er eerder op gewezen dat enkele MLA-velden niet in de cijfers zijn meegenomen.

CBS meldt dat in het eerste kwartaal van 2020 het totaal aantal vliegtuigbewegingen op deze 11 luchthavens ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 met 17,8 procent is afgenomen. Op Lelystad Airport, met ruim 34 procent van alle vluchten, daalde het aantal vliegtuigbewegingen met 10,9 procent in het eerste kwartaal van 2020. Teuge is het enige vliegveld waar in het eerste kwartaal van 2020 het aantal vluchten steeg en wel met 17,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Het beeld voor de grote (vijf) Nederlandse luchthaven is veel bedroevender. In mei 2020 was de daling van het aantal passagiers maar liefst 97 procent ten opzichte van mei 2019. Het aantal vluchten in het handelsverkeer lag ruim 87 procent lager dan in mei 2019. 

Logo AOPA

Inzet Annex I luchtvaartuigen (voor training en onderhoud vliegvaardigheid)

AOPA heeft een brief van ILT ontvangen met daarin de status met betrekking tot vliegen met een Annex 1 luchtvaartuig en de geldigheid van de uren voor de recentheidseis voor LAPL en PPL. AOPA heeft deze zaak maanden geleden aangekaart en we hebben nu een redelijk positief antwoord. Opleiden op een MLA voor het LAPL en PPL mag nog niet. Opleiden voor LAPL en PPL op andere Annex 1 vliegtuigen, bijvoorbeeld historische of ex-militaire vliegtuigen, kan onder omstandigheden wel. Zij moeten dan wel tot de vloot van een ATO of DTO behoren. De volgende stap is het mogelijk maken van de opleiding voor LAPL en PPL op een MLA en/of de zwaardere MLA die onder de Opt Out valt.

Lees meer

AOPA/Texel Fly In uitgesteld naar 20 t/m 22 augustus 2021

Door de Corona is het helaas niet mogelijk om de Fly-In op Texel dit jaar tot een succes te maken. De gemeente Texel geeft geen toestemming om te kamperen 'onder de vleugel' en dat is toch de charme van de fly-in. Daarnaast zullen er geen stands zijn van sponsors en ook geen lezingen van gastsprekers. Kortom, geen Fly-In met georganiseerde activiteiten. Uiteraard is iedereen, zoals altijd, welkom om Texel te bezoeken door de lucht. 

Volgend jaar wagen we een nieuwe poging en wel van 20 t/m 22 augustus 2021.

Zie ook: http://www.texelflyin.nl/news/

Airspace Infringements Lelystad CTR vragen om aandacht

LVNL heeft inzage gegeven in de airspace infringements die de voorbije maanden hebben plaatsgevonden in het Nederlands luchtruim. Opvallend daarbij is het grote aantal schendingen van de Lelystad CTR. Getracht wordt meer zicht te krijgen op de oorzaken van de luchtruimschendingen. In dat kader worden vliegers ook gebeld. AOPA juicht die aanpak toe. Grafieken zeggen niet zoveel over de oorzaak. Je kunt er slechts naar gissen. Een aantal opvallende voorvallen: meerdere vliegers vlogen bij het verlaten van de CTR (na een frequency change) weer terug de CTR in. Voorts een aantal vliegers dat ínbound Mike, na initieel radiocontact met Lelystad Tower, aan de noordkant de 'hoek' afsnijdt en daarbij de CTR binnendringt. De presentatie waarin de betreffende gebieden zijn weergegeven tref je hieronder aan (via de hyperlink). Ook bij Eelde zijn er relatief veel infringements geweest. 

Lees meer

Sunny Swift 23: Stabilized approaches

Dear Sunny's followers,

Most accidents happen during the approach for landing. This part of the flight can be made safer by applied stabilized approach criteria that is common in airline operations. For General Aviation this means that the pilot establishes and maintains a constant angle glide-path towards the runway at a height of 500 ft at 1.5 NM or 2.8 KM from the runway threshold. In many cases, local conditions at the aerodrome don’t allow for an extended centerline. This means it is important to have dialogue with the local community to highlight both the noise and safety benefits that this will bring.

Happy landings! 

The EASA GA Team.

 
Lees meer

Beperking 2 POB vervalt voor GA per 26 juni

Vandaag hebben we overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over verdere verruiming van de mogelijkheden voor de GA. Die verruiming gaat al per 26 juni in. De beperking van 2 POB (tenzij alleen 'household members') vervalt. Je kunt dus per 26 juni weer met meer dan 2 POB vliegen. Er gelden nog wel voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de NOTAM.

We zijn uiteraard erg blij met de verruiming. Aan de tekst van de NOTAM kan wat ons betreft nog wel gesleuteld worden, maar dat is nog onderwerp van overleg. Belangrijk is dat er weer meer mogelijk is. Met name commerciële GA bedrijven zijn blij met de uitbreiding. Rondvluchten zijn nu weer mogelijk. Voor de ballonvaarders gelden nog beperkingen. Binnen de sector is daar geen begrip voor.

Wat betreft de in de NOTAM genoemde "health declaration" kan worden volstaan met het invullen van de 'gezondheidsverklaring contactberoepen' (waarnaar ook in de NOTAM wordt verwezen).

Lees meer

AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels (2)

23-06-2020 - De ontwikkelingen gaan heel snel. AOPA heeft in overleg met EASA de aanbeveling aan de lidstaten iets meer werkbaar gemaakt. Eerder hadden wij al bedenkingen tegen mondkapjes voor pilot en co-pilot i.v.m. de belemmerde communicatie. Dat wordt in het bijgaande nieuwe CONCEPT ingezien.

Lees meer

Easy Access Rules for Aircrew (revisie juni 2020)

The easy access rules contain the technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew, displayed in a consolidated, easy-to-read format with advanced navigation features through links and bookmarks, and are available for free download from the EASA website. Zie: easy access rules

 

Lees meer

AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels

Net als in Nederland werkt AOPA ook op Europees nivo indringend samen met autoriteiten op het vlak van het opstellen van regels om veilig te kunnen vliegen. De afgelopen weken zijn meerdere sessies gewijd aan het opstellen van eenduidige aanbevelingen die lidstaten kunnen overnemen, waardoor er eenduidigheid over heel Europa kan ontstaan. Zeker voor een bedrijfstak als General Aviation is het noodzakelijk niet bij elke grensovergang met andere regels geconfronteerd te worden.

Het bijgaande overzicht is met nadruk nog een CONCEPT, dat volgende week definitief gemaakt zal worden en aan de lidstaten gezonden. Punten en komma's kunnen dus nog wijzigen.

Lees meer

Opvallende meldingen ABL

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

ABL vraagt bijzondere aandacht voor het volgende. Er zijn recent twee meldingen geweest vanuit de paravliegclub Maurik. Het betrof in beide gevallen motorvliegtuigen die op gevaarlijke hoogte over het liergebied van Vliegclub Maurik vlogen. Zie de AIP / Aeronautical chart The Netherlands. In de AIP ENR 5.5 Aerial Sporting and recreational Activities is aangegeven dat de kabel hoogten kan bereiken tot 1.500 ft. Geadviseerd wordt dergelijke gebieden in de vliegvoorbereiding mee te nemen.

Lees meer

Langste Dag 19 juni meerdere velden extra lang open

Zoals elk jaar neemt een aantal velden deel aan de Langste Dag (dit jaar op vrijdag 19 juni), oftewel extra geopend tot (bijna) einde UDP, met vaak faciliteiten voor landingsgelden en de inwendige mens. Dit jaar is het een gezamenlijk actie van een aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchthavens. Met een grote keuze van bestemmingen (10). Leuk voor clubvluchten of met een aantal kisten naar toe te gaan. 

Lees meer

COVID-19 Protocol GA per 1 juni 2020

De sectorpartijen AOPA, KNVvL en NACA hebben hun gezamenlijk protocol voor de verschillende GA-activiteiten in overeenstemming gebracht met de nieuwste richtlijnen (per 1 juni 2020). Samenkomsten ten behoeve van vliegopleidingen zijn per 1 juni 2020 (onder voorwaarden) weer mogelijk. 

De NOTAM-tekst luidt per 1 juni 2020 als volgt:

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.

IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY, GENERAL AVIATION FLIGHTS AND AERIAL WORK WITH MORE THAN 2 POB ARE PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED.  

BEFORE COMMENCING THE FLIGHT, THE PILOT AND PASSENGER/STUDENT SHALL:

1.    PERFORM A HEALTH CHECK BASED ON THE RIVM GUIDELINES (HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN);

2.    DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS;  

3.    ADHERE TO ADDITIONAL COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

 POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

FROM: 01 JUN 00:00    TO: 01 JUL 23:59 EST

Lees meer

ABL: opvallende meldingen uit de GA

Van het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) ontvingen wij weer een overzicht van opvallende meldingen uit de General Aviation. Het is goed om te constateren dat het ABL de sector inmiddels met een grotere regelmaat informeert over voorvallen (hoewel natuurlijk elk voorval er één teveel is). Het overzicht (d.d. 20 mei) tref je aan via de hyperlink.

Lees meer

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Met het zomerseizoen voor de deur en de versoepeling van Corona-maatregelen neemt het vliegverkeer op Lelystad Airport weer toe. Lelystad Airport is sinds 7 november 2019 een gecontroleerde luchthaven. Nog niet iedere vlieger zal vertrouwd zijn met de nieuwe situatie. De nieuwe routes en procedures en het complexe luchtruim rond Lelystad vergen een zorgvuldige vluchtvoorbereiding. LVNL heeft een bulletin gemaakt en vraagt de aandacht voor dit onderwerp.

Lees meer

AOPA-leden unaniem akkoord met jaarverslag 2019

De Algemene Ledenvergadering van AOPA Netherlands kon op 16 mei geen doorgang vinden vanwege de corona-crisis. In verband daarmee heeft het bestuur digitaal goedkeuring gevraagd voor het jaarverslag 2019 (inclusief financieel jaarverslag). De mogelijkheid tot stemming stond open van 5 tot 16 mei. De leden hebben het jaarverslag 2019 unaniem goedgekeurd en het bestuur décharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid. Tevens zijn de leden akkoord gegaan met uitstel van de ALV tot nader order. 

Lees meer

Help de GA velden door Corona

De maanden januari en februari waren, kijkende naar het weer, redelijk dramatisch te noemen. Vanaf maart is het ronduit zomers maar steekt Corona een flinke spaak in de vliegwielen. Onze nationale GA-luchthavens hebben het moeilijk. Toch zijn er mooie initiatieven.

Lees meer

Vliegen met meer dan ťťn 'household member' toegestaan

Waar in een eerdere NOTAM het begrip 'household member' opdook, komt dat begrip in de nieuwste NOTAM niet meer voor. Er leek sprake te zijn van een beperking in die zin dat ook het vliegen met 'household members' beperkt zou zijn op basis van 'max 2 POB'. We hebben daarover helderheid gevraagd en gekregen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Lees meer

Pipistrel biedt gratis online training aan

Pipistrel heeft besloten om tijdens de huidige (intelligente) "lock-down" periode gratis toegang te bieden tot al het online trainingsmateriaal. Pipistrel Academy 'computer based'  trainingscursussen zijn tot eind juni 2020 gratis beschikbaar voor iedereen. Normaal gesproken is het online cursusgeld €147,30 voor 14 dagen of € 247,30 voor een permanent abonnement. Cursussen zijn overal ter wereld toegankelijk, met je laptop, tablet of mobiele telefoon.

Lees meer

Vliegen met 2 POB toegestaan per 11 mei! UPDATE

De mogelijkheden voor de GA zijn per 11 mei verruimd. Het vliegen met 2 POB is weer toegestaan. Voor meer dan 2 POB geldt dat een minimale afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden. In de laatste NOTAM lees je welke verplichtingen verder gelden.

Lees meer
11 mei les- en examenvluchten weer mogelijk

Lesvluchten weer mogelijk v.a. 11 mei

Per 11 mei zijn les- en examenvluchten weer toegestaan. Max 2 POB!

Geen mondkapje. Wel triage, reiniging, protocol en volgen algemene maatregelen RIVM/Overheid.

Later hierover meer.

EASA kent GA Safety Awards toe aan PocketFMS en Flytool

De European Union Aviation Safety Agency (EASA) deelde vandaag, 7 mei, prijzen uit in het kader van de eerste General Aviation (GA) Safety Award. De GA Safety Award erkent de meest veilige smartphone / tablet-applicatie voor gebruik in de GA. Het doel is om de ontwikkeling van betrouwbare hulpmiddelen te bevorderen om de veiligheid te verbeteren, investeringen op dit gebied aan te moedigen, de zichtbaarheid van waardevolle producten te ondersteunen en te vergroten en de betrokkenheid van de GA-gemeenschap bij veiligheid verder te vergroten.

Lees meer

Nieuwe datum voor de AERO in Friedrichshafen

De General Aviation luchtvaartbeurs die jaarlijks op de zuidduitse luchthaven van Friedrichshafen wordt gehouden stond gepland voor april van dit jaar en moest worden geannuleerd vanwege de COVID19 crisis. Al vrij vlot kwam men met een nieuwe datum maar daarbij werd geen rekening gehouden met andere evenementen. Intussen is er een definitieve periode gekozen. De beurs zal worden gehouden van 21 tot en met 24 april 2021.

Lees meer

EU Luchtruim open/gesloten

Onze Franse collega's hebben een overzicht opgesteld van restricties in de verschillende landen. Achtergrond hierbij was dat in sommige landen de lockdown strikt is en al lang duurt, waardoor dus motoren door stilstand gevaar gaan lopen. Daarnaast is de "currency" van vliegers eveneens een aandachtspunt.

LET OP: dit betreft nationale regels en zegt niks over cross border bewegingen.

Sunny Swift

Sunny Swift Issue 21: TAF, what it means in practice

Terminal Air Forecasts (TAFs) are a decision making tool for all pilots. During pre-flight planning pilots use the information in the TAF to decide whether they can fly in the first place, where to fly to and whether they can land safely at the end of the flight.

It is important to know that TAFs are primarily designed for IFR flights and forecast the most likely conditions.  How much do you really understand what a TAF is telling you and most importantly how this relates to your personal minimums? 

This latest edition of Sunny Swift will answer these questions and provide some great information to help you stay safe. 

Happy landings! 

Lees meer
Logo AOPA

GA-sector streeft naar verruiming COVID-19 maatregelen

AOPA is in overleg met het Crisisteam Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te komen tot  versoepeling, op termijn, van de COVID-19 maatregelen. Door het Crisisteam is gevraagd hoe de sector denkt in te spelen op de ‘1,5 meter samenleving’. AOPA heeft hierover nauw overleg gevoerd, zowel met de 18 bij haar aangesloten motorvliegclubs als met NACA en KNVvL. NACA heeft eerder door middel van een webformulier belanghebbenden de mogelijkheid gegeven om input te leveren. Daar is goed op gereageerd. Een eerste concept van het protocol ligt nu bij het Crisisteam voor een pre-toets.

Bij de vliegclubs is het besef aanwezig dat de ‘poorten’ vanwege het besmettingsrisico niet op korte termijn weer volledig kunnen worden opengegooid. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om solo te vliegen of met huisgenoten (zie NOTAM). De vliegclubs willen graag dat de lusvluchten weer kunnen beginnen. Er wordt door AOPA hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. In de GA is een gegeven dat tijdens het vliegen een afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. In het concept-protocol is aangegeven hoe men daarmee straks in de praktijk denkt om te gaan (van het afleggen van verklaringen tot het dragen van handschoenen en/of maskers).

Er is op 24 april overleg geweest in IAOPA verband. Daaruit bleek dat sommige Europese landen geen beperkingen kennen wat betreft lusvluchten. In noord Duitsland, Zweden, Finland zijn lesvluchten toegestaan; in andere Europese landen (en deelstaten) gelden beperkingen die verder gaan dan in Nederland.

De huidige maatregelen gelden tot 20 mei.

Minister gaat akkoord met zwaardere MLA

Afgelopen week heeft de Minister van I&W een brief naar de Tweede Kamer kamer gestuurd waarin zij kenbaar maakt dat zij het voornemen heeft om een zogenoemde Opt Out voor Micro Light Aircraft (MLA) tot 600 kilogram goed te keuren.

Wij hebben de afgelopen maanden (en langer) onderhandelingen gevoerd met het ministerie om MLA met een hogere MTOM dan nu is toegestaan onder nationale wet- en regelgeving te brengen. Nu is 450/472,5 kilogram toegestaan; dat zal 600 kilogram moeten worden. Daarvoor konden we gebruik maken van een regel in de Basic Regulations, die de basis wetgeving voor de luchtvaart is (Basic Regulations artikel 2 lid 8 (Opt Out).

 

Lees meer

COVID-19 protocol GA

De crisisorganisatie Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Nederlandse luchtvaartsector gevraagd om een protocol op te stellen met daarin een inventarisatie van het volgende:

 1. Wat gaat uw organisatie zelf doen om in uw bedrijf maatregelen te treffen tegen verspreiding van Covid-19 en wat is uw protocol?
 2. Wat betekent de “1,5 meter samenleving” voor uw organisatie en operationele bedrijfsprocessen?
 3. Wat heeft u van de (Rijks)overheid nodig om bepaalde acties te realiseren?
 4. Wat is onmogelijk om voor u als bedrijf te realiseren of loopt u tegen beperkingen aan?

De protocollen zullen uiteindelijk door het RIVM worden beoordeeld (of deze passend zijn binnen de 1,5 meter samenleving op het gebied van gezondheid en welzijn). Hierbij wordt door de crisisorganisatie aangetekend dat het hebben van dit protocol geen vrijbrief is dat alle maatregelen opgeheven worden en alles weer vrijgegeven gaat worden. 

Binnen de GA-sector wordt de input zoveel mogelijk gecoördineerd verwerkt. AOPA heeft contact met de 18 bij haar aangesloten vliegclubs. KNVvL op haar beurt haalt bij haar achterban het net op. NVL (Nederlandse Vereniging van Luchthavens) ziet op de Nederlandse vliegvelden. NACA (Netherlands Association of Commercial Aviation) heeft een speciaal online formulier ontwikkeld. Door middel van dat formulier kunnen belanghebbenden hun suggesties en ideeën kwijt. Je treft dat formulier hier aan: feedback formulier

Ook Nederland voert Listening Squawks in

In navolging van onder meer het VK en Duitsland voert ook Nederland ‘Listening Squawks’ in. De officiële benaming is Frequency Monitoring Code (FMC). De invoering is vooralsnog door LVNL gepland op 18 juni 2020. 

Aanvankelijk dreigde de LVNL verdere beperkingen aan VFR-verkeer op te leggen in verband met de luchtruimschendingen rond de grote Nederlandse luchthavens, Schiphol daarbij voorop. Ook het veroorzaken van Traffic Alerts en het risico van wake vortex situaties rond Schiphol, waren aanvankelijk voor LVNL redenen om het verder uitbreiden van het gecontroleerde gebied 

Lees meer

Nieuwsbrief Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen

Bijgaand ontvang je de derde nieuwsbrief van het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen met daarin enkele opvallende voorvallen uit de maand februari 2020. Door middel van deze nieuwbrief wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangegeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde.

Lees meer

Regels kruisen Schiphol CTR onverminderd van kracht

Het is prachtig weer en er is weinig vliegverkeer op en rond Schiphol. We zien op Facebook en andere sociale media ook talrijke prachtige foto’s vanuit de lucht genomen van de vele op Schiphol geparkeerde vliegtuigen (wat natuurlijk tevens een trieste aanblik is). Het lijkt erop dat vliegers de gelegenheid aangrijpen om een ‘rondje Schiphol’ te doen.

De LVNL meldt ons dat de regels die gelden voor het kruisen van de Schiphol CTR onverminderd van kracht zijn.

CROSSING VFR FLTS IN SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 REQUIRE COORDINATION AT LEAST 6 HOURS IN ADVANCE. CONTACT OHD AT WWW.LVNL-OHD.NL AND FILL OUT AN ONLINE FORM. ADVICE TO STAY CLEAR OF SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 DUE TO HIGH TRAFFIC DENSITY. HEMS, POLICE AND COASTGUARD ARE EXEMPTED.

De instructies vind je [HIER] terug. Het is uiteraard wel zo dat vanwege het geringe verkeersaanbod de kans groter is dat je toestemming krijgt. Het aanvragen van een klaring ‘en route’, dus zonder PPR, wordt geweigerd.

Verder wijzen wij nog maar eens op de NOTAM die geldt i.v.m. COVID-19. Solo vluchten en vluchten met huisgenoten zijn toegestaan. Verder dienen de gewone richtlijnen die door de overheid zijn en worden uitgevaardigd te worden nageleefd (1,5 meter afstand houden).

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS. IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING MEASURES COVID-19 BY LOCAL AUTHORITIES BASED ON DIRECTIVES MINISTRIES OF HEALTH AND JUSTICE, GENERAL AVIATION FLIGHTS INCLUDING AERIAL WORK WITH POB, OTHER THAN HOUSEHOLD MEMBERS, DISTANCE LESS THAN 1,5M ARE PROHIBITED. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Lees meer

Britse CAA publiceert geactualiseerde Radiotelephony Manual

De Britse CAA heeft onlangs een geactualiseerde Radiotelephony Manual uitgebracht (editie nr 23, april 2020). Het is een mooi naslagwerk dat natuurlijk van toepassing is in het Britse luchtruim, maar zeker ook interessant is voor de vliegers van het Europese vasteland. De RT daar kent enige afwijkingen t.o.v. ICAO. Kreten als "pass your message" en "freecall" kennen wij hier niet. Hoewel (of misschien wel juist nu) we door de corona-crisis beperkt zijn in onze 'freedom to fly' loont het de moeite de manual eens door te bladeren. Het is wel een lijvig werkje; zie Radiotelephony Manual Edition 23

Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

Begin maart stuurde Minister Van Nieuwenhuizen het Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen naar de Tweede Kamer. Je treft dat programma [hier] aan. Vanaf pagina 30 van de presentatie worden de acties van de GA beschreven ("de weg naar 2030: General Aviation"). Het is het Platform Duurzaam Vliegen dat de acties dient te coördineren. Oorspronkelijk zou het actieprogramma al in aan maart worden besproken, maar de behandeling is nu uitgesteld naar 21 april aanstaande. Ter zijner tijd zullen we je over de resultaten van het overleg nader informeren.

Lees meer

Corona calculator

AOPA is samen met KNVvL en NACA aangesloten bij MKB-Nederland. Zij hebben een calculator gemaakt waarmee een onderneming of vereniging kan berekenen of zij in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de inkomstenderving.

Lees meer

Coronavirusgids voor het desinfecteren van GA vliegtuigen

De volgende gids is specifiek gericht op vliegtuigen uit de General Aviation (GA), die door meer dan één persoon worden bediend. Als u uw eigen vliegtuig bezit en bestuurt en altijd alleen vliegt, wordt u alleen blootgesteld aan uw eigen besmetting in het vliegtuig.  Aan de andere kant worden vliegtuigen die worden bestuurd door vliegscholen of een vliegclub meestal bestuurd door meerdere mensen en bemanningsleden.

 

Lees meer

Over de wereld in de Solar Impulse

Onder Lees meer vindt u een bijgevoegd artikel over de Solar Impulse, het 'zonnevliegtuig' die de wereld overvloog. Zijn vlieger, Bertrand Piccard, brengt nu 1000 duurzame en commercieel aantrekkelijke innovaties bijeen die de wereld moeten veranderen. 

Lees meer
Logo AOPA

Wijziging regelingen per 1 april

Per 1 april treden er wijzigingen in werking bij de Regeling boorduitruisting, de Regeling luchtverkeersdienstverlening en de Regeling veilig gebruik van luchthavens en andere terreinen.

Dit houdt onder andere in dat voor Lelystad TMA's 3, 4 en 5 luchtruimclassificatie E hoort van 22:00 - 18:00 lokale tijd vanaf 1 april. Het originele stuk vindt u onder downloads

Lees meer
Logo AOPA

AOPA bereid tot coŲrdinatie hulpvluchten GA

AOPA heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aangeboden coördinerend te willen optreden als men op enig moment voor het vervoer van bepaalde goederen of medicijnen is aangewezen op luchtvervoer. Bij AOPA zijn 17 motorvliegclubs aangesloten op verschillende vliegvelden in Nederland en de bereidheid onder vliegers om te helpen in deze bijzondere tijden is groot. Er zijn op dit vlak meer initiatieven, naar wij hebben begrepen.

 

Logo AOPA

Beperkingen omringende landen

We hebben een inventarisatie gemaakt van de beperkingen die in de ons omringende landen gelden. Let op! Het is niet meer dan een momentopname. Morgen kan de situatie weer anders zijn en het blijft de verantwoordelijkheid van de vlieger de meest recente NOTAM in zijn/haar vluchtvoorbereiding te betrekken.

Lees meer
Logo AOPA

Gevolgen maatregelen corona-virus voor GA in Nederland

Er is donderdag 19 maart contact geweest tussen AOPA en het crisisteam bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over eventuele beperkingen voor binnenlandse vliegbewegingen. Op dit moment zijn er geen voornemens om een algeheel verbod op te leggen voor binnenlands vliegverkeer (wegvervoer en openbaar vervoer worden momenteel ook niet beperkt).

Wel wordt erop aangedrongen rekening te houden met eventuele lokale beperkingen. Het kan dus zo zijn dat een vliegveld op last van de burgemeester dicht gaat of dat een exploitant van een vliegveld zelf tot beperkingen heeft besloten. Verder wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand van vliegers.

Logo AOPA

Geldigheid bevoegdheden

EASA heeft eerder deze week aan de Nationale luchtvaartautoriteiten een voorstel gedaan om de termijnen die gelden voor de grote luchtvaart te versoepelen. ILT heeft deze in een General Approval document (ILT-2020/7619) vastgelegd. Klik op Lees meer en dan vindt u het document onder Downloads.

Deze en volgende week zal EASA in samenspraak met de GA een voorstel uitwerken voor de GA om kritische data in de wetgeving te versoepelen. ILT zal dit voorstel om kunnen zetten voor de Nederlandse situatie. AOPA heeft daarover contact met ILT. Als voorbeeld: geldigheid van examens, periode waarbinnen examens moeten worden afgenomen, recency van SEP/MLA-ratings, geldigheid van (R)FI- en (R)FE-certificaten en feitelijk alle data die in FCL genoemd worden. Medicals en ARC's staan ook op de lijst. De structuur en de juiste bewoording worden nu uitgewerkt. Wij verwachten dat volgende week een voorstel van EASA naar de Nationale autoriteiten zal worden gestuurd.

Lees meer
Logo AOPA

Fly Out Mali LŲsinj op losse schroeven

Het doorgaan van de Fly Out naar Mali Lösinj (21-24 mei) is op dit moment onzeker. De beschikbaarheid van vliegtuigen, vliegvelden, luchtruim, hotel etc. zijn stuk voor stuk noodzakelijke voorwaarden. Er is veel animo voor dit evenement. We zien de situatie voorlopig nog aan en zullen later hierover een besluit nemen.

Logo AOPA

Algemene Leden Vergadering uitgesteld

De op 16 mei geplande Algemene Leden Vergadering wordt tot nader order uitgesteld. Wij houden er rekening mee dat medio mei er nog steeds beperkingen zullen gelden in verband met de Corona-crisis. Zodra dergelijke beperkingen worden ingetrokken, zullen wij een nieuwe datum plannen.

AERO uitgesteld i.v.m. coronavirus

Due to current developments in regard to the spread of coronavirus COVID-19, Messe Friedrichshafen is taking a serious but necessary step: aviation show AERO will not be held in the planned period of April 1 to 4, 2020, but will be postponed to a date that has not yet been determined.

Volgens de website van de AERO blijven de tickets geldig, of kunt u uw geld terugkrijgen. 

Lees meer

Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020

AOPA is benaderd door de organisatie van de hierboven genoemde air rally. Onder downloads vindt u de uitnodiging, waarin ook het programma en meer informatie is opgenomen. Het evenement zal van 19 juni tot en met 29 juni plaatsvinden.

Lees meer

Dronewatch

Onderzoekers van Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werken aan een tool die meer inzicht geeft in het gebruik van drones en de oorzaken van eventuele voorvallen. Dat zal leiden tot een beter begrip van potentiële risico’s tijdens operaties. Drone-operators kunnen daardoor betere risico-analyses opstellen. Dit maakt drone-operaties veiliger. Ook kan de tool beleidsmakers ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Europese drone-regelgeving en het formuleren van standaardscenario’s.

Lees meer
Logo AOPA

Aanvraag Night Rating

Voor kandidaten en opleiders: per 11-11-19 is amendement (EU) 2019/1747 van kracht. FCL.810 (Night Rating) is gewijzigt: "applicants shall have completed a training course within a period of up to 6 months". Deze gaan in na de eerste trainingsvlucht. 

Voor opleidingen die vóór 11 november 2019 zijn gestart en in langer dan 6 maanden zijn afgerond, moeten kandidaten zorgen dat de aanvraag voor 31 maart 2020 binnen is bij de autoriteiten. 

Guernsy International Air Rally

Van 5 tot en met 7 juni vindt de Guernsy International Air Rally plaats. Naast de rally bevat het programma veel unieke andere activiteiten, zoals het bewonderen van de lokale fauna tijdens een boottrip. De details vindt u in het gehele artikel. 

Lees meer

Brexit

Een artikel over de Brexit en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees meer

Aanvullende info AOPA Fly-Out 2020

>>>> helaas gecanceld Covid-19 <<<<

Vorig jaar hebben we mogen proeven aan een Fly-Out, georganiseerd door onze Duitse collega’s. Een tocht op een flinke afstand van huis waarbij de vaardigheden van de deelnemers enigszins op de proef werden gesteld. Tijdens de ALV in Lelystad is er een korte enquête gehouden over de belangstelling voor een Nederlandse Fly-Out en bleek dat er veel animo is. 

SAVE THE DATE: 21 mei t/m 24 mei 2020.   

In het artikel vindt u informatie over de locatie, vergezeld door wat mooie plaatjes om alvast in de stemming te komen.

 

Lees meer

Meteo voorbereiding

Bijgevoegd de educatieve EASA strip "Sunny Swift", deze laatste uitgave van 2019 gaat over het vergaren van meteorologische informatie. U vindt hem onder downloads, als u het artikel opent. 

Lees meer
Logo AOPA

Part-M Light Guide

Informatie omtrent Part-M Light is schaars en kan moeilijk te begrijpen zijn. Het doel van de volgende guide is om het volgende te beantwoorden:

 • Wat is Part-M Light?
 • Wat zijn de vereisten voor Part-M Light?
 • Wat zijn de voordelen van Part-M Light?
 • Hoe maak ik optimaal gebruik van Part-M Light?

Klik op Lees meer voor een één minuut lang samenvattend filmpje over het onderwerp en de link naar de guide van het bedrijf ASA (Airline Software Applications). 

 

Lees meer
Logo AOPA

Crewcard 2020

Het jaar begint altijd met de beste wensen en direct daarna wordt de productie van de AOPA Crewcard gestart. De Crewcard voor 2020 wordt eind januari verzonden aan de leden die hun contributie hebben betaald. De Crewcard is dit jaar ontworpen met een afbeelding van een van de eerste elektrische vliegtuigen. Onze sponsor Pipistrel vraagt hiermee aandacht voor deze innovatie in de GA. 

Voor vragen over de crewcard neem je contact op met ledenadministratie@aopa.nl. De Crewcard wordt verstuurd naar het adres dat op 6 januari in onze administratie stond. Adreswijzigingen kan je via de website doorgeven, even inloggen. 

LDLO

AOPA Fly Out 2020 Loöinj

Vorig jaar hebben we mogen proeven aan een Fly-Out, georganiseerd door onze Duitse collega’s. Een tocht op een flinke afstand van huis waarbij de vaardigheden van de deelnemers enigszins op de proef werden gesteld. Tijdens de ALV in Lelystad is er een korte enquête gehouden over de belangstelling voor een Nederlandse Fly-Out en bleek dat er veel animo is. 

De keuze is gevallen op Mali Lošinj, een klein pareltje in de Adriatische Zee dat bij Kroatië hoort. 

Lees meer

Airspace Infringements video

Bijgaand een videoclip over hoe een veelvoorkomend fenomeen te voorkomen: airspace infringements. De animatie is in elkaar gezet door EASA, als onderdeel van een reeks veiligheidsbevorderende filmpjes.

Lees meer

Save the date voor Fly-Out

Vanuit AOPA-NL worden voorbereidingen getroffen voor een Fly-Out. De gekozen dagen zijn 21 mei t/m 24 mei 2020. 

Bestemming: LDLO (Mali Losinj, Kroatië)

Meer informatie en inschrijfmogelijkheden worden op een later moment via de nieuwsbrief verspreid. 

AOPA CH

Report fm LP Requirement Implementation TF

In IAOPA verband nemen onze Zwitserse collega's deel in de EASA Task Force die zich bezighoudt met Language Proficiency. Voluit: ICAO Language Proficiency Requirement Implementation Task Force.

Europese eenheid is ook hier niet evident.

Lees meer

Lelystad Airport onder verkeersleiding

Door invoering van luchtverkeersleiding moest Lelystad Airport veiliger worden en de capaciteit zou niet verminderen in aanloop naar de openstelling voor het groothandelsverkeer. Deze doelstellingen zijn in ieder geval (nog) niet behaald. Wij hebben veel klachten, opmerkingen en suggesties van leden en niet-leden gekregen. Ook uit eigen ervaring kunnen we bevestigen dat de situatie op Lelystad er niet beter of veiliger op geworden is en dat de capaciteit is gereduceerd. Waar wij dus al jaren voor hebben gewaarschuwd.

Lees meer
Logo AOPA

AIC verwijst naar AOPA

AOPA heeft jarenlang geijverd om VFR buiten UDP ook in Nederland mogelijk te maken. De AIC die hierop betrekking heeft verwijst ook naar AOPA voor nadere informatie.

Logo AOPA

Analyse van voorvallen

Onder de afdeling vliegveiligheid van deze website is een nieuwe pagina te vinden: Analyse van voorvallen. Luchtvaartautoriteiten analyseren gemelde voorvallen om de veiligheid te bevorderen. Een voorbeeld van zo'n analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen is te vinden op deze pagina. 

Hier klikken om een kijkje te nemen. 

 

Flight Training Magazine

In onze vorige e-nieuwsbrief hebben we u attent gemaakt op het gratis abonnement van het AOPA Flight Training Magazine. Daar stond een link bij waarmee u zich bij AOPA USA kan aanmelden voor allerlei services. Achteraf gezien was het niet de gemakkelijkste route naar het beloofde Flight Training Magazine. Daarom hierbij de directe link om je aan te melden: Free digital subscription to Flight Training magazine.

Voor vragen: secretary@aopa.nl

 

 

Stand van zaken Meldpunt Lelystad

Het Meldpunt Nieuwe vliegprocedures Lelystad: (hier klikken), dat op 5 november op onze website geopend werd, voorziet in een behoefte. Dat blijkt wel uit de tientallen reacties die we noteerden. We hebben begrepen dat aan verschillende tafels over verbetering van de procedures wordt gesproken. Hoewel de meldingen die we hebben ontvangen voldoende tot de verbeelding spreken, is het wat ons betreft nog te vroeg om conclusies te trekken. Het is over en weer ook nog een kwestie van wennen. Zodra op basis van de meldingen en waarnemingen helder wordt wat in het ‘design’ van de procedures voor verbetering vatbaar is, zullen we dat uiteraard ook via onze nieuwsbrieven inzichtelijk maken.

De komende weken zullen we met de gebruikers, de LVNL en de luchthaven goed contact houden om de bevindingen te delen en mee te werken aan het optimaliseren van de procedures. Dus blijf vooral melden. Wij gaan ermee aan de slag. 

 

 

Logo AOPA
0

Analyse van voorvallen

Luchtvaartautoriteiten analyseren voorvallen die gemeld worden om daarvan te leren en procedures, infrastructuren en vaardigheden te verbeteren om zodoende de grote veiligheid in de luchtvaart goed te houden en verder te verbeteren.

Lees meer

2019 uitvliegen op Seppe

Snert en oliebollen op de toren! Vanaf 10:30 is iedereen welkom aldaar.  

Bezoekende vliegtuigen genieten bovendien die dag een speciaal landingstarief van €10, ongeacht geluidsklasse of gewicht!

 

 

 

Piloot met de Vijf Strepen

Piloot met de Vijf Strepen

Hét beleefboek van 2019!

 • door KLM-piloot en storyteller Hans Nordsiek
 • December-cadeautip voor alle kids
 • Bekend van radio, TV, krant en KLM 100 jaar
 • € 24,95
 • actie loopt tot 31 december 2019

Koop het boek

Orange Warden 2019

In de weken 47 en 48 van 2019 wordt de oefening Orange Warden 2019 gehouden. Tijdens deze oefening worden de samenwerking en integratie van Control and Reporting Centre (CRC) Bandbox, het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) en vliegende eenheden bewerkstelligd. Het is daarbij, in het kader van de vliegveiligheid, niet wenselijk dat er een mix ontstaat van oefenende militaire vliegtuigen en niet aan de oefening deelnemend luchtverkeer. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit worden in verband met de veiligheid in de lucht vier tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) ingesteld gedurende bekend gemaakte dagen en tijdstippen.

In de bijlage vindt u de beschikking, deze is in werking vanaf maandag 18 november en vervalt met ingang van zaterdag 30 november. 

Lees meer

Flight Training Magazine

 
Piloten vliegen in een dynamische omgeving en besteden daarom graag tijd aan de technische ontwikkelingen in de luchtvaart. AOPA worldwide biedt een wereld aan kennis waar je als lid van AOPA Netherlands ook gebruik van kunt maken. Gratis!
 
We kunnen onze leden een gratis abonnement aanbieden op het FLIGHT TRAINING MAGAZINE.
Klik op Free digital subscription to Flight Training magazine en meld je aan bij de website van onze Amerikaanse organisatie. Hier krijg je toegang tot een wereld aan kennis:
 
Vragen hierover: secretary@aopa.nl

 

Lees meer
Logo AOPA

Correspondentie AOPA inzake dossier Lelystad

Ter illustratie van een van de vele dossiers waar bestuursleden van AOPA zich mee bezig houden en waarbij zij uitgenodigd worden door de luchtvaart autoriteiten, hierbij een overzicht van de correspondentie betreffende een deel van het dossier LELYSTAD.

Lees meer

Voordeellandingen Hoogeveen

Tot 1 maart gelden op EHHO de zogenoemde voordeellandingen op maandag en dinsdag. Alle landingen (lokaal, overland en t&g's) kosten €5,- Dit is ongeacht het gewicht. Commerciële landingen zijn uitgezonderd, denk hierbij aan rondvluchten/bannertowing.   

I.v.m. met het aanleggen van drainage voor de baan en taxitracks, is nu de zweefvliegbaan in gebruik. Naar de pompen en het platform worden taxistroken gemaakt, op de zuidelijke baan zal gedeeltelijk moeten worden gebacktrackt naar deze taxistroken.

Logo AOPA

AOPA Fly In 2020 Texel

16 juli 2020 - Bericht van Texel Fly In

Beste allemaal,

Door de Corona is het helaas niet mogelijk om de Texel Fly-in samen met de AOPA tot een succes te maken dit jaar. We krijgen van de gemeente geen toestemming om te kamperen 'onder de vleugel' en dat is toch de charme van de fly-in. Daarnaast zullen er geen stands zijn van sponsors en ook geen lezingen van gastsprekers. Kortom, geen fly-in met georganiseerde activiteiten.

Lees meer
Logo AOPA

Geslaagde symposia VFR buiten UDP

Op 18 en 19 oktober vond bij respectievelijk de Vliegclub Flevo en de Vliegclub Rotterdam een symposium plaats in het kader van de introductie van VFR buiten UDP (NVFR).

Omdat het er even op leek dat dit najaar ook ‘Listening Squawks’ (Frequency Monitor Codes) zou worden ingevoerd, was besloten tijdens de symposia ook aan dat onderwerp aandacht te besteden.

De presentaties van de deelnemende sprekers zijn bij deze beschikbaar. De presentaties hebben als oogmerk een beeld te geven van wat NVFR en Listening Squawks behelzen. Het zijn interessante en zorgvuldig opgestelde presentaties, maar het zijn geen ‘manuals’ waarop men als vlieger kan terugvallen. Ze zijn opgenomen als pdf-bestanden onder

Lees meer
Briefing VFR buiten UDP

Briefing VFR nachtvliegen

AOPA heeft, in het kader van de awareness campagne ´VFR vliegen buiten UDP´, de Vliegclub Rotterdam en de Vliegclub Flevo verzocht een briefing te verzorgen die ziet op de opleiding voor een night rating en de operationele aspecten van het VFR nachtvliegen. 

Onder downloads is de briefing als pdf-bestand opgenomen!

Lees meer
Logo AOPA

Herhaalde oproep ALV

Aanstaande zaterdag vindt in restaurant Flantuas op vliegveld Lelystad de 81e algemene ledenvergadering van AOPA Netherlands plaats. Je bent welkom vanaf 11.30 uur. Dan is er koffie en thee. De vergadering begint om 12.00 uur. We denken rond 14.00 uur klaar te zijn, waarna er nog gelegenheid zal zijn om  gezamenlijk een drankje te drinken. 

Er gebeurt veel. Er is dus genoeg te vertellen door de individuele bestuursleden. En we gaan natuurlijk graag met onze leden in gesprek over wat de speerpunten moeten worden in de nabije en verdere toekomst. 

In verband met catering is het wel fijn als je je aanmeldt via het secretariaat (secretary@aopa.nl) of door aanmelding via de website (inloggen vereist).

Graag tot zaterdag!


Logo AOPA

Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 gewijzigd!

Het is gelukt!!! Per 1 januari 2020 zal artikel 3.2 van het besluit komen te luiden: 

Artikel 3.2. Vluchtuitvoeringen buiten de daglichtperiode

1. Het uitvoeren van een vlucht met een vliegtuig, helikopter, luchtschip of TMG buiten de daglichtperiode is toegestaan onder de voorwaarden, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel c, van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012.

2. Onverminderd het eerste lid mogen met MLA's, MLH's en schermvliegtuigen slechts vluchten worden uitgevoerd gedurende de daglichtperiode. 

Bron: Staatscourant Nr. 53193, 10 oktober 2019

Reminder: Nederlands General Aviation Symposium 2019

Op zaterdag 16 november aanstaande wordt het Nederlands General Aviation Symposium, georganiseerd door KNVvL, NIN en AOPA-NL, gehouden. Het symposium is de opvolger van de Workshops voor de General Aviation die al sinds 2000 elk jaar met veel succes door dezelfde verenigingen zijn georganiseerd.

Dit jaar ligt het accent op de ervaringen die tijdens vluchten naar verre, soms exotische, landen zijn opgedaan en de lessen die er uit zijn te leren; ook wat betreft de voorbereiding ervan.

Onder 'Lees meer' leest u het programma van het symposium met zijn keur aan ervaren sprekers en vindt u ook de link waarmee u zich kunt aanmelden en de betaling van het entreegeld kunt regelen. En bedenk….het entreegeld is inclusief koffie/thee, lunch én borrel….

Het symposium wordt gehouden in de inspirerende ambiance van de Airport Lounge van het ROC Amsterdam Airport, Opaallaan 25 te Hoofddorp en tijdens de inloop en de lunch is er gelegenheid tot een rondleiding door het college. Het college is heel goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer (vanaf NS Station Hoofddorp bus 300 of 397) en ter plekke is ruime parkeergelegenheid.

We zien u graag op zaterdag 16 november!

 

 

 
Lees meer

Uitnodiging informatiebijeenkomst verkeersleiding EHLE

Op donderdag 7 november wordt luchtverkeersleiding ingevoerd op Lelystad Airport. Daarmee wordt Lelystad een gecontroleerde luchthaven. Dat heeft gevolgen voor iedereen die van of naar Lelystad vliegt of passeert. Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen kunt u aansluiten bij deze bijeenkomst. Aanmelden op: www.lvnl.nl/lelystad/aanmelden

Wat, waar, wanneer?

Zaterdag 19 oktober van 15:00 - 17:00 bij het Aviodrome (melden bij de balie). 

 • Wijzigingen VFR-routes en -procedures
 • Wijzigingen luchtruim
 • Wijzigingen terrein
 • Planningstool LARSA
 • Toegangsbeleid luchthaven

Boekpresentatie Gerrit Jacobs

Beste leden, 

We maken u graag nogmaals attent op de boekpresentatie van Gerrit Jacobs op zaterdag 5 oktober a.s. (morgen) in Soesterberg. 

Gerrit heeft vele jaren AOPA-NL als voorzitter in binnen- en buitenland vertegenwoordigd. Na deze succesvolle bestuursfunctie heeft AOPA hem benoemd tot erevoorzitter. Gerrit heeft zijn rijke vliegersloopbaan als militair vlieger, vlieginstructeur, examinator en organisator, in het boek Check Check Recheck, vastgelegd. Gerrit Brand, de uitgever van ons AOPA Magazine heeft met zijn redactionele vaardigheden het boek op professioneel literair niveau gebracht. Het eerste exemplaar zal aan Generaal-Vlieger Dick Berlijn worden overhandigd. Mark Rademaker, onze voorzitter, zal ook een exemplaar in ontvangst nemen. 

Kom naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg voor de presentatie, en maak gelijk gebruik van de mogelijkheid om dit mooie museum met veel luchtvaart herinneringen te bezoeken. We verwachten nu al meer dan 100 (oud-)vliegers maar denken dat dit aantal nog wel kan verdubbelen, er is voldoende ruimte voor uw aanmelding bij info@nobelman.nl.

Het programma kunt u inzien door hieronder op Lees meer te klikken. 

 

Lees meer

Instelling luchtverkeersleiding op Lelystad

Zoals je inmiddels zult hebben vernomen, zal met ingang van 7 november aanstaande luchtverkeersleiding worden ingesteld op vliegveld Lelystad. Ook zal het luchtruim rond Lelystad vanaf die datum worden gewijzigd. Er is een speciale brochure uitgegeven in verband met deze wijzigingen. Deze brochure tref je hier aan.

DE GA-sector, bestaande uit AOPA, KNVvL en NACA heeft bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de wijzigingen. Voorzien wordt dat de wijzigingen tot grote beperkingen gaan leiden voor de General Aviation. Niet alleen zal de capaciteit drastisch afnemen, ook zullen de kosten voor de gebruikers stijgen. De sector vindt het instellen van luchtverkeersleiding overbodig, zeker nu het vliegveld voorlopig niet opengaat voor groothandelsverkeer. Het instellen van luchtverkeersleiding per 7 november is bedoeld om de verkeersleiders op te leiden. De sector is van mening dat het opleiden van verkeersleiders ook op een andere, betere en voor de GA minder belastende manier kan.

De brief die de sector aan de Minister heeft geschreven tref je hier aan.

Flyer NVFR

Symposia VFR buiten UDP en Listening Squawks

Hoewel het in werking treden van de regeling die VFR buiten UDP in Nederland mogelijk maakt, met drie maanden is uitgesteld, gaan de symposia die in dat kader worden georganiseerd gewoon door. AOPA, KNVvL en NACA organiseren in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een tweetal symposia waarin alles rond VFR buiten UDP wordt toegelicht. De regeling zelf wordt toegelicht en er wordt ingegaan op de bijzondere operationele aspecten van het vliegen op zicht in het donker.

Er zal tijdens de bijeenkomsten ook aandacht worden besteed aan Listening Squawks, de instelling van luchtverkeersleiding op Lelystad en de aanpassing van het luchtruim rond Lelystad. Betreffende presentatie wordt verzorgd door LVNL. LVNL hoopt binnen enkele maanden ook Listening Squawks in te voeren in Nederland, naar Duits en Brits voorbeeld. Listening Squawks moeten onder meer bijdragen aan het terugdringen van luchtruimschendingen. Aanvankelijk was LVNL voornemens voor VFR-verkeer een uitluisterplicht onder de Schiphol TMA in te voeren, maar AOPA heeft de LVNL ervan overtuigd dat Listening Squawks voor alle partijen een betere oplossing is.

Schrijf je in voor het symposium op 18 oktober 19:30 bij Vliegclub Flevo op vliegveld Lelystad of het symposium op 19 oktober 14:00 bij Vliegclub Rotterdam op Rotterdam The Hague Airport.

Logo AOPA

VFR buiten UDP uitgesteld naar 1 januari 2020

De internetconsultatie in zake VFR buiten UDP is afgerond. Die consultatie heeft er onder meer toe geleid dat de restrictie die de concept-regeling kende, te weten dat een VFR vlucht buiten UDP moet aanvangen of moet eindigen op een Nederlandse luchthaven, is vervallen. Het wachten was nog slechts op een zogenoemde Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Dat zou niet meer dan een formaliteit zijn, werd ons toevertrouwd. Helaas liep het anders. De HUF-toets bracht een aantal bezwaren aan het licht. Die bezwaren zijn inmiddels weggenomen, maar het bleek te laat om de regeling tijdig in de Staatscourant gepubliceerd te krijgen. Vanuit het Ministerie is ons gemeld dat de regeling nu per 1 januari 2020 van kracht zal worden. Bij ons gaat de vlag nog even niet uit.

Logo AOPA

SAVE THE DATE // ALV 26 okt.

De Algemene Leden Vergadering van AOPA Netherlands wordt op zaterdag 26 oktober 2019 vanaf 12:00 uur gehouden op Vliegveld Lelystad. De agenda volgt nog.

CheckCheckRecheck
0

UITNODIGING Boekpresentatie & symposium AOPA

Wij nodigen je van harte uit voor de presentatie van Check Check Recheck, memoires van Majoor-vlieger KLu b.d. en oud AOPA-voorzitter Gerrit E. Jacobs. De presentatie vindt plaats op zaterdag 5 oktober. De boekpresentatie wordt gecombineerd met een korte bijeenkomst van de Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum (SVNMM) en een symposium van AOPA.

Locatie: Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest

Het programma vindt u door op Lees meer te klikken

Lees meer
Logo AOPA

VFR buiten UDP komt er aan!

VFR vliegen buiten UDP lijkt nu toch echt op 1 oktober 2019 ook in Nederland mogelijk te worden. De laatste hobbels zijn genomen. Nu wordt het tijd dat vliegend Nederland bekend gemaakt wordt met de specifieke aandachtspunten bij het vliegen in het donker. Daartoe organiseren AOPA, KNVvL en NACA in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een 2-tal symposia op Lelystad en Rotterdam waarin die zaken worden toegelicht. Er komt ook een leaflet waarin u e.e.a. nog eens kunt nalezen. Schrijf u nu alvast in voor 18 oktober 19:30 bij Vliegclub Flevo op Lelystad of 19 oktober 14:00 bij Vliegclub Rotterdam.

Part M gepubliceerd

Na vele jaren wachten is eindelijk Part M light gepubliceerd. (EU) 2019/1383 is als een aanvulling/wijziging op (EU) 1321/2014 gepubliceerd. Het wordt van toepassing op 26.02.2020.

Het gaat over het gemakkelijker maken van het onderhoud aan luchtvaartuigen. Ook regelt dit stuk het onderhoud aan luchtvaartuigen dat zelf gedaan mag worden. Het maar liefst 105 pagina's tellende document is opgenomen in het volledige artikel als download. 

Lees meer

Kwartaalrapportage april-juni OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft recentelijk de tweede kwartaalrapportage van 2019 uitgebracht. U vind de rapportage als u op Lees meer klikt, en dan onder Downloads. In het tweede kwartaal van 2019 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zestien beperkte luchtvaartonderzoeken opgestart. Dit betreffen, op twee na, allemaal onderzoeken naar voorvallen in de kleine luchtvaart.

Vanuit AOPA willen we u nog eens op het hart drukken voorvallen te melden. 

Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die: 

 • een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
 • in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.
Lees meer

Verplichte afhandeling op Maastricht Airport voor GA-bezoekers

Voor GA types lichter dan 3000 kg komt er €50,- bij de rekening. Met een gemiddelde Cessna kom je dan op c. €77,00,- (incl. landingsgeld, excl. parkeergeld). Voor bezoekers van lokale bedrijven is er ontheffing, de vlucht dient dan door het te bezoeken bedrijf worden aangemeld bij de havendienst. 

Klik op Lees meer voor de bijbehorende NOTAM. 

Lees meer
Logo AOPA

Infoblad reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen

IL&T ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, waarbij reductie of vrijstelling gevraagd wordt van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Het doel van dit informatieblad is om inzichtelijk te maken in welke situaties reductie c.q. vrijstelling van de opleidingseis kan worden gegeven en waaruit de reductie kan bestaan. U vindt het document onder downloads als u het artikel opent. 

NB: Het document is onlangs vernieuwd; punt 8 is toegevoegd onder A. Dit is van belang voor vliegers met een FAA uitgegeven IR. 

Lees meer
0

Uitspraak RvS inzake Zeeuwse wateren 28 augustus

De Raad van State heeft het bezwaar dat AOPA, met KNVvL, instelde tegen de rechterlijke uitspraak betreffende het vliegverbod boven Zeeuwse wateren, helaas niet gevolgd. Zie hier de volledige uitspraak.

Logo AOPA

Goed nieuws voor AOPA leden

Jeppesen will give IAOPA-Europe members the granted 15% discount on their products also for the next 12 months until August 2020.

Logo AOPA

AirFair 2019

Een aankomend evenement op Teuge: de AirFair 2019. 'De AirFair van vliegtuigliefhebbers in de General Aviation (GA), voor vliegtuigliefhebbers in de GA.'

De AirFair wordt georganiseerd door Piloot en Vliegtuig. Het evenement vindt plaats op zaterdag 7 september op vliegveld Teuge, adres: de Zanden 57b. De AirFair bestaat uit stands van verschillende bedrijven en verenigingen, en verkoopplekken voor vliegtuigen.

 

 Wilt u deelnemen aan het evenement? Neem dan contact op met de organisatie:

 @: airfairteuge@hotmail.com

 

EASA theorie-examens in Arnhem

Sinds juli is het mogelijk om theorie-examens te maken bij Orbit Groundschool, in Arnhem. Dit zijn de examens van Austro Control, de Oostenrijkse luchtvaartautoriteiten. 
Hiermee wordt er een alternatief geboden voor het CBR, dat aanzienlijk hogere prijzen hanteert. Zowel PPL, CPL als ATPL en IR theorie-examens kunnen worden gemaakt. Voor een PPL-vak betaal je €55,-  

Voor meer informatie: http://www.orbit-groundschool.nl/nl/voor-piloten/examens/

 

Logo AOPA

ELTA-100 symposium Amsterdam

ELTA-100: Naar een toekomstbestendige luchtvaart
Future of aviation and it's sustainability 

Woensdag 4 september 2019, 13:00-22:00. 

Lees meer

Manuals verdwijnen mogelijk JeppesenFD

Het volgende is AOPA ter oren gekomen. Op de iPad applicatie van Jeppesen, JeppFD, kan het voorkomen dat er ongewenst manuals verdwijnen bij het afsluiten van de applicatie. Misleidend is dat deze verdwenen manuals wél als bijgewerkt worden weergegeven in de updatelijst. Dit kan natuurlijk voor ongewenste situaties leiden in het geval je de manuals onverwacht opnieuw downloaden moet, maar er bijvoorbeeld geen goede internetverbinding beschikbaar is. 

Oplossing: De manuals downloaden en exporteren op de iPad naar een externe applicatie of interne opslag. Bijvoorbeeld PDF Reader. Daar zullen ze niet verdwijnen, echter worden ze ook niet vanzelf bijgewerkt! 

Jeppesen is op de hoogte van het probleem. 

Logo AOPA

IAOPA en veilige en efficiŽnte integratie UAS in Europees luchtruim

Het dossier in kwestie is een mooi voorbeeld waar AOPA zich mee bezig houdt, in dit geval op internationale schaal. De organisatie European Cockpit Association, die de belangen van Europese piloten tracht te behartigen heeft op schrift gezet hoe Unmanned Aircraft Systems te implementeren in het Europese luchtruim op lage hoogte. Daar waar de GA actief is. 

Hoewel AOPA het veilig en efficiënt integreren van deze systemen steunt, kunnen bepaalde punten waar ECA voor pleit niet worden gevolgd. Het betreft het zogenaamde 'U-Space'. Dit is, simpel gezegd, een concept van een traffic management system voor drones. Dit resulteert in luchtruim met restricties voor de GA, restricties die er nu niet zijn en wij ook niet wensen. 

Als u op Lees meer klikt, treft u het stuk van de ECA aan, alsmede de schriftelijke reactie van IAOPA hierop. 

Lees meer

70 jaar Seppe weekend!

70 jaar Seppe / Gastvrij Breda Airport  //  30 & 31 augustus en 1 september 2019

In het weekeinde van 30 augustus tot en met 1 september zijn er diverse activiteiten en festiviteiten, waarbij iedereen is uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op het 70 jaar jonge vliegveld Seppe of zoals het tegenwoordig formeel heet: Breda International Airport.

Lees het volledige artikel voor het programma en hele interessante acties! 

Lees meer

Fly-In Stichting Nederlandse Vrouwen in Luchtvaart

De SNVL zal in het weekend van 17 en 18 augustus ter viering van de officiële opening van de organisatie haar eerste Fly-In organiseren. Het evenement is toegankelijk voor alle luchtsporten en vindt plaats op Seppe. Inschrijven doet u hier. Het programma ziet er als volgt uit:

Lees meer
Logo AOPA

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen aangepast

Op 1 juli is de 'Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden' aangepast. AOPA heeft het initiatief genomen om deze nationale regeling in harmonie te brengen met Europese regelgeving.  

Lees het volledige artikel voor de belangrijke en zeer gunstige veranderingen in de MLA-klasse.

Lees meer

Uitstel opening Lelystad Airport

Voor ons, GA-mensen, is vliegveld Lelystad al tientallen jaren open. Maar voor de rest van Nederland blijft Lelystad Airport voorlopig nog dicht. Opnieuw heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen moeten besluiten de opening van Lelystad Airport voor de grote commerciële luchtvaart uit te stellen. De redenen zijn genoegzaam bekend. Een exacte nieuwe datum is nog niet bekend. De directeur van de luchthaven, Hanne Buis, is optimistisch; zij rekent erop dat de luchthaven volgend jaar november open kan voor vakantievluchten.

Lees meer
Logo AOPA

Waarom lid zijn van AOPA?

Soms horen wij WAAROM zou ik lid worden van AOPA? Hierbij een van de vele voorbeelden waar AOPA aan de voorkant ingrijpt voordat de doorsnee vlieger er wat van gaat merken. Zoals bekend zijn drones "hot". Er zit veel kapitaal achter. Politieke kopstukken wringen zich naar voren om maar niks te missen en vooral de successen van drones op hun conto te schrijven. Drones zijn ook gewoon luchtruimgebruikers zoals de KLM, de politiehelikopter en de hobby piloot om er maar een paar te noemen.

Lees meer

Internetconsultatie VFR buiten UDP

Na vele jaren inzet van AOPA is er een wettelijke conceptregeling opgesteld om VFR vliegen buiten de daglichtperiode mogelijk te maken. Hiermee wordt de lacune tussen het wel hiertoe kunnen opleiden maar niet kunnen beoefenen opgelost. Deze regeling zal, indien aangenomen, gaan gelden voor vliegtuigen, helikopters, luchtschepen en TMG's. Dit zijn luchtvaartuigen die onder EASA regels vallen, MLA's zijn daardoor vooralsnog uitgesloten omdat die onder nationale regelgeving vallen.

Leest u a.u.b. het volledige artikel! Het is van belang dat er zo veel mogelijk ondersteunend & positief gereageerd wordt op deze consultatie van het ministerie. 

https://www.internetconsultatie.nl/zichtvliegen_buiten_de_daglichtperiode

Lees meer

Terugblik Fly-In

Het bestuur van AOPA Netherlands wil iedereen bedanken voor hun deelname en toevoeging aan de Fly-In van 29 juni j.l. . Ondanks de treurige recentelijke gebeurtenissen mogen we terug kijken op een geslaagde dag voor de GA-community. Wat daar ook aan bij heeft gedragen was natuurlijk het prachtige weer. Volgend jaar zal de Fly-In plaatsvinden aan de andere kant van het land, op het mooie Texel. Dat duurt echter nog even!

Uitstel opening Lelystad Airport

De opening van de uitbreiding van de luchthaven stond  - na een eerder uitstel - gepland in april 2020. Minister Van Nieuwenhuizen van I&W heeft laten weten dat dit niet langer haalbaar is. 

Lees meer
Logo AOPA

Afscheid Renť Bubberman en Mano Groenland

Op 21 juni jl. overleed René Bubberman als gevolg van een tragisch vliegongeval. René was niet alleen lid van onze vereniging; hij was zeer actief in de General Aviation. Zo is René voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers. Wij danken René voor wat hij voor de General Aviation in Nederland heeft betekend en voor de 'verbinder' die hij was tussen AOPA en de NVAV. 

Ook Mano Groenland heeft bij hetzelfde ongeval zijn leven verloren. Hij was in verschillende hoedanigheden op 'Seppe' zeer nauw betrokken bij alles wat vloog. Wij wensen de dierbaren van René en Mano veel sterkte met de verwerking van het verlies.  

Tijdens onze Fly In aanstaande zaterdag zullen wij bij het overlijden van René en Mano stilstaan. 

De kaart betreffende René vindt u terug op het besloten gedeelte van onze website. Iedereen is welkom om donderdag afscheid van hem te nemen. De herdenking op vrijdag is alleen voor genodigden. 

Namens het bestuur van AOPA Netherlands
Mark Rademaker

Logo AOPA

Gezamenlijk besluit: Fly-In 2019 gaat door

Met grote verslagenheid heeft AOPA kennisgenomen van het tragische vliegongeluk van afgelopen vrijdag waarbij de vliegerwereld twee van haar leden heeft verloren. Beide vliegers waren thuis bij het Vliegend Museum Seppe en de Vliegclub Seppe. 

Zaterdag, 29 juni, is de Fly-In van AOPA op Breda International Airport. In de voorbereiding daarvan heeft AOPA nauw samengewerkt met de luchthaven, het museum en de vliegclub. In goed onderling overleg is besloten de Fly-In door te laten gaan. Tijdens deze dag zullen we op gepaste wijze stilstaan bij het tragisch ongeval.

AOPA Netherlands wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit plotselinge verlies.

Logo AOPA

Zorgen AOPA over Lelystad Airport houden aan

Bij brief van 7 januari heeft AOPA aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal zorgen geuit ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport, meer in het bijzonder ten aanzien van het ontwerp van de VFR-routes. Inmiddels is daar een schriftelijk antwoord op gekomen (download).

Lees meer
Logo AOPA

Naamswijziging EHSE in officiŽle publicaties

HOEVEN/Seppe wordt BREDA/Seppe vanaf 20 juni. Het betreft een wijziging in ANSP-publicaties. Er verandert niks aan de ICAO-code van het veld en in de volksmond blijft Breda International Airport natuurlijk gewoon 'Seppe'. 

"Luchthavenmeester Jan Voeten laat weten dat vanaf 20 juni de naam Hoeven/Seppe wordt gewijzigd in Breda/Seppe. ,,In internationale publicaties via de luchtverkeersleidingen werd nog altijd de combinatie Hoeven als gemeentenaam met Seppe gebruikt. Feitelijk al sinds 1997 onjuist, want toen is bij de gemeentelijke herindeling de naam Halderberge ontstaan. Het had toen als Halderberge/Seppe moeten worden.‘’" - BN DeStem 

Accommodatie tijdens AOPA Fly-In. Speciale arrangementen!

De Fly in op 29 juni maar één dag? Maak er een lang weekend van. U kunt al invliegen op vrijdag en pas vertrekken op zondag. Breda Airport rekent voor AOPA leden dat weekend geen overnachtings kosten!

Breda Airport en VisitHalderberge heeft voor de AOPA Fly-In een aantal speciale arrangementen samengesteld. De details zijn opgenomen in een download onder Lees meer. 

Deze aanbiedingen gelden ook voor AOPA leden die met de auto komen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen!

Lees meer

Aanvliegroutes AOPA Fly-In Seppe

In dit artikel leest u belangrijke informatie indien u 29 juni naar Seppe vliegt. Via deze link komt u op een prachtige website waar u de aangepaste approach charts vindt. In het artikel vindt u wat er verder van u wordt verwacht!

Lees meer

Inschrijving Fly-In Seppe

Hebt u zich al ingeschreven voor de Fly-in van 29 juni? Snel doen om een slottijd te krijgen.
Als AOPA lid betaalt u geen landingsgeld en stallingskosten.

Na aankomst wordt u in de boardroom ontvangen met koffie en Brabantse worstenbroodjes en kunt u zich registreren. Bij de registratie kunt u de tickets voor de BBQ kopen voor € 15,- die al om 12 uur begint. Er is lekker alcoholvrij bier zodat u met een gerust gemoed terug kunt vliegen. Maar u kunt natuurlijk ook blijven overnachten.
Nog nooit aan een parachute gehangen? Schrijf u ter plekke in voor een tandemsprong (€ 189,-). 
Nog nooit in een klassieker gevlogen? Tijdens de Fly-In kunt u een keer in een Tiger Moth vliegen (donatie).
Blijft u liever op de grond dan kunt u in het museum een heuse Messerschmitt Bf109E bekijken.

Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen zien. Ook met de auto zijn leden van harte welkom! Onder Lees meer is nogmaals de inschrijfprocedure beschreven.

Lees meer
DM gebied

Ook afwezigheid Dutch Mil is potentieel onveilig

Dutch Mil verzorgt in grote delen van Nederland de wettelijk verplichte Flight Information Service (FIS). Waar in de ons omringende landen naast melden van de QNH ook spontaan voor ander verkeer wordt gewaarschuwd, is in Nederland de dienst vaak geheel afwezig en wordt zelfs de frequentie niet bemand. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Uiteraard betekent vliegen onder VFR dat de vlieger zelf verantwoordelijk is voor separatie, maar iemand die op verzoek informatie verstrekt (en liefst ook actief meekijkt) is niet voor niets wettelijk verplicht gesteld.

Wij vinden ontbreken ervan een melding in het kader van Veiligheids Management waard: meld hier

 

Lees meer

21 juni: Midden-Zeeland open tot sunset

Op vrijdag 21 juni 2019, de langste dag, is Vliegveld Midden-Zeeland zoals gewoonlijk geopend tot en met sunset. (22:19 LT)  
Vanaf 17:00 LT is er de mogelijkheid om mosselen of een Midden-Zeeland Hamburger te eten in het restaurant. 
  
Prijs: € 19,00 per persoon 
Landing is noodzakelijk, maar inbegrepen in de prijs! 
Gelieve aan te melden voor woensdag 19 juni 2019  
Met vermelding van: Callsign, POB en ETA via info@vliegveldzeeland.nl 
  

Airspace Infringements, LVNL heeft alertsystemen verbeterd

De vliegers die een infringement begaan zullen met een amber knipperend signaal direct op de schermen van de FISO (Flight Information Service Officer) zichtbaar worden. De FISO kan dan via de radio contact opnemen met de piloot en hem verwijzen naar een veilige koers. Het is daarom van levensbelang dat je uitluistert op de frequentie die hoort bij het luchtruim waarin je vliegt, ook als je je niet aanmeldt!

Tijdens een rondleiding op het Area Control Centre, afgelopen dinsdag, werd vanuit LVNL benadrukt dat ze niet als politieagent willen optreden, en 'Just Culture' staat er hoog in het vaandel. De veiligheid blijft echter de hoogste prioriteit. Tevens wordt de VFR vlieger aangemoedigd zich 'gewoon' te melden voor Flight Information Service, deze service wordt 'as far as practicable' verleend. 

Lang verhaal kort: door middel van communicatie worden problemen voorkomen. Luister in ieder geval uit en zorg dat je bereikbaar bent! Onder 'lees meer' treft u een artikel van LVNL m.b.t. tot deze systemen. 

Lees meer

Oldtimer vliegen en parachutespringen op Fly-In

Hebt u altijd al eens in een Tiger Moth willen vliegen of een keer het gevoel van een parasprong willen ervaren? Tijdens de aankomende Fly-In op Seppe wordt u die mogelijkheid geboden.
Skydive ENPC biedt u de mogelijkheid die dag een tandemsprong te maken tegen een gereduceerd tarief van € 189,- indien u vooraf reserveert.
De Tiger formation zal tijdens de Fly-In een korte demo geven, maar ook kunt u met deze legendarische toestellen een keer meevliegen. Ook hiervoor geldt vooraf aanmelden.

Wilt u zich hiervoor inschrijven stuur dan een e-mail aan info@breda-airport.eu en geef aan wat u wil doen. 

 

 

Inschrijving Fly-In 29 juni op Seppe

Al velen hebben zich ingeschreven voor de komende Fly-In op 29 juni. Nog niet ingeschreven? Snel doen zodat u een mooie slottijd kunt krijgen. Als AOPA lid betaalt geen landingsgeld. Om 11.00 zal de dag officieel geopend worden waarna het programma aanvangt. Als lunch kunt u genieten van een lekkere Amerikaanse BBQ. Hoe u zich inschrijft leest u in het volledige artikel. 

Lees meer

INSCHRIJVING AOPA FLY-IN GEOPEND

U kunt zich vanaf vandaag inschrijven voor de komende AOPA Fly-In op Seppe. Zet allen 29 juni 2019 in uw agenda's! Onder 'Lees meer' vind u meer informatie en de bijbehorende poster! 

Lees meer

Open dag vliegveld Middenmeer

Zaterdag 1 juni a.s organiseert Vliegveld Middenmeer van 10:00 tot 17:00 uur haar jaarlijkse open dag. 'Lees meer' voor meer informatie en een terugblik op de open dag van vorig jaar!

Lees meer
Logo AOPA

Notulen ALV 6 april

De notulen van de afgelopen ledenvergadering zijn op de website in het besloten deel beschikbaar, even inloggen met je e-mail adres en dan vind je ze onder AOPA>leden>vergaderingen. Deze notulen geven een uitgebreid verslag van de activiteiten van AOPA in het afgelopen jaar en ook een vooruitblik naar 2019.

 

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer
Logo AOPA

Overzicht landingsgelden

Onlangs verschenen in AOPA Magazine. De tabel plaatsen we ook hier, zodat u de prijzen snel kan bekijken als het nodig is.

Lees meer

Air BP Teuge

Gebruikers van luchthaven Teuge ontvingen onlangs een e-mail. De tankinstallatie zal spoedig worden vernieuwd. Facturatie zal rechtstreeks via Air BP gaan, en niet meer via de luchthaven. U kunt enkel gebruik maken van de installatie met de zogenaamde 'sterling card' van BP. Als u vaak tankt op Teuge dan is het wellicht verstandig deze, zo nodig, tijdig aan te vragen.

Herstel grasmat Hilversum

Een aantal vlakken op het grasveld van Vliegveld Hilversum wordt opgeknapt. Let op: tijdelijk zijn er andere ground movement charts dan die in de AIP van toepassing!

Lees meer

Vrolijk Pasen

Onze nieuwsbrief komt om de week uit op de maandag. Dat valt vandaag samen Pasen. Het bestuur van AOPA Netherlands wenst u nog een vrolijke tweede paasdag toe!

Restricties boven het Kanaal

Door maritieme surveillance boven het Kanaal zijn er 4 tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld in de London FIR en Paris FIR. Deze surveillance zal worden uitgevoerd door een drone (Skeldar V-200). De drone zal over het Kanaal vliegen in een denkbeeldige corridor met als breedte de lijn tussen Le Tourquet en Calais. 

Mocht u tussen mei en september een mooie vliegtrip hebben gepland waarbij u het kanaal oversteekt, klik dan zeker even op 'Lees meer'. Ook zal het AIP supplement worden opgenomen op onze website op de pagina TGB'S.

Lees meer

Discover Elba!

Fly-in in het mediterraanse gebied! AOPA Italië zocht het prachtige eiland Elba uit als locatie. 

 

Lees meer

General Aviation 2020-2050

Hierbij treft u het General Aviation Position Paper 2020 - 2050 aan van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer

Portable Electronic Devices in Part-NCO

In EASA's Part-NCO vindt u bepalingen omtrent het gebruik van de zogenaamde PED's (draagbare elektronische apparaten). Als u veel gebruikt maakt van applicaties zoals SkyDemon, of EasyVfr is het aan te raden hier eens naar te kijken. Onder lees meer vind u de toepasselijke artikelen.

Lees meer

Q&A ministerie: Brexit

Het uittreden van het VK uit de EU gaat gepaard met enkele onduidelijkheden. Om onze leden zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen heeft AOPA een reeks vragen voorgelegd aan het ministerie van I&W. De antwoorden ontvingen wij van het Directoraat-generaal Luchtvaart & Maritieme zaken (DGLM).

Lees meer

ALV - 6 april

Afgelopen zaterdag vond de algemene ledenvergadering plaats bij vliegclub Seppe op Breda International Airport.

Lees meer
Luchtvaartkaart 2019

De nieuwe luchtvaartkaart komt eraan

Wij zijn verheugd te melden dat de ICAO Luchtvaartkaart 2019 binnenkort te verkrijgen is. In goede samenspraak tussen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), AOPA en NACA is overeengekomen dat de KNVvL de distributie van deze luchtvaartkaart gaat verzorgen.

 

Lees meer
Logo AOPA
0

AOPA ontstemd over beperking toegang Schiphol CTR

Vandaag maakte LVNL kenbaar dat het bijna niet meer mogelijk is dat een recreatieve VFR-vlucht toestemming krijgt om het luchtruim van luchthaven Schiphol te kruisen. Opnieuw wordt de GA verrast door een verstrekkende maatregel. Vliegverboden die met name de GA raken, worden zonder fatsoenlijke toetsing vooraf (in de vorm van bijvoorbeeld een risk assessment) of consultatie van de sector, van de één op de andere dag opgelegd. Het betreft hier naar het oordeel van AOPA een buitenproportionele reactie, die waarschijnlijk onder druk tot stand is gekomen. Het is AOPA bekend dat er incidenten zijn geweest met kruisend VFR-verkeer, waarbij niet altijd de vlieger een verwijt treft. Deze incidenten zijn naar ons oordeel niet van dien aard geweest dat deze verstrekkende maatregel is te rechtvaardigen. Ook AOPA streeft naar een veilig luchtruim. Wat echter nu dreigt is dat die veiligheid kennelijk volgens LVNL alleen maar gewaarborgd kan worden door middel van een (verkapt) vliegverbod. Dat is niet de weg die we moeten inslaan. LVNL bedient zich van de slogan “Samen luchtvaart mogelijk maken”. Helaas is met de maatregel die nu wordt genomen het tegenovergestelde het geval. AOPA zal zich beraden. We zullen (constructief) het gesprek met LVNL aangaan en ondertussen op zoek gaan naar maatregelen die wel proportioneel zijn en tegemoet komen aan de zorgen die er kennelijk leven, voor zover die reëel zijn en het binnen onze macht ligt die weg te nemen.

 

U kunt reageren op dit bericht met de button rechts boven.

logo LVNL

Veiliger Schiphol door nieuwe regels recreatief verkeer

Om de veiligheid op Schiphol nog verder te verbeteren scherpt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vanaf 28 maart 2019 de procedure voor recreatief VFR-verkeer in het luchtruim vlakbij en boven luchthaven Schiphol (Schiphol CTR) aan. Hierdoor worden de mogelijkheden voor recreatief VFR-verkeer om het luchtruim boven luchthaven Schiphol te kruisen sterk verminderd. De vluchten hebben geen operationele noodzaak om boven Schiphol te vliegen en de piloten van de VFR-vluchten zijn niet altijd ervaren in een druk luchtruim zoals rond Schiphol en vormen hierdoor een risico. LVNL neemt deze maatregel omdat dit een vermijdbaar risico is.

Lees meer

Militaire oefeningen in april

Graag uw aandacht voor de oefeningen Orange Bul I, Orange Bull II en Frisian Flag 2019. Deze vinden volgende maand plaats. 
U vindt de beschikkingen op de TGB pagina op onze website: TGB's

Logo AOPA

Herinnering ALV 6 april

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar op 6 april van 11:00-13:00 uur plaats op Breda int. Airport (Seppe) bij Vliegclub Seppe. U kunt zich aanmelden voor deze vergadering via de agenda op de website, wel eerst even inloggen. Zie 'lees meer' voor het programma. 

 

Lees meer
Luchtvaartkaart 2019

De nieuwe luchtvaartkaart komt eraan

Wij zijn verheugd te melden dat de ICAO Luchtvaartkaart 2019 binnenkort te verkrijgen is. In goede samenspraak tussen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), AOPA en NACA is overeengekomen dat de KNVvL de distributie van deze luchtvaartkaart gaat verzorgen.

 

Lees meer

Luchtvaart op de agenda?

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart hebben we de kieswijzers eens bekeken m.b.t. luchtvaart. Let wel: dit artikel wordt nog geüpdatet! Onder Nieuws op de website kunt u de meest actuele versie raadplegen. Alleen de provincies die iets meldden zijn opgenomen.

Lees meer

Part M krijgt groen licht

Tijdens de EASA Committee vorige week is er groen licht gegeven voor Part M Light. AOPA heeft zich daar al jaren hard voor gemaakt en eindelijk is de onderhoudskogel door de kerk! 

Lees meer

AOPA polo's en petten

Nu de meteorologische lente is begonnen, moet u natuurlijk in keurig nieuw katoen op de velden verschijnen. Kijk in onze webshop en bestel een prachtig poloshirt. En tegen al te felle zon biedt zo’n stoere cap uitkomst. Ook te verkrijgen: een reflecterend veiligheidshesje van AOPA, zeer nuttig voor in de kist en op het platform!

ALV 6 april bijwonen?

Wilt u de a.s. ledenvergadering op 6 april bijwonen? Log in op onze website en via de “Agenda” komt u bij het inschrijfformulier.

Logo AOPA

Fout bij versturen e-nieuwsbrief, excuses hiervoor

Geachte leden,

Bij het versturen van de nieuwsbrief van vanmorgen is er een fout opgetreden. Hierdoor hebt u vrijwel zeker de nieuwsbrief meerdere keren ontvangen. Excuses voor het ongemak.

Reusel Aiport

De NOS en het Eindhovens Dagblad meldden vrijdag 15 februari dat er een nieuwe luchthaven wordt geopend: Reusel Airport. Deze luchthaven heeft geen landingsbaan want er wordt alleen met drones gevlogen. In de berichtgeving van deze media staan wat onjuistheden.

Lees meer

Opgelet! Nieuw zweefvliegveld nabij Den Helder

In de kop van Noord-Holland is vorig jaar aan het einde van het zweefseizoen een nieuw veld in gebruik genomen. Verkeer richting de corridor naar Texel wordt verzocht de kustlijn van het IJselmeer te volgen, en niet de A7, deze ligt namelijk pal naast het veld.  Het zweefseizoen gaat nog deze week van start, dus daarom vindt u in de bijlage een informatiebrief omtrent het nieuwe veld.

Lees meer

UP in de METAR, wat is dat ook alweer?

Onlangs moest ik mijn theorieboeken van Vrijhof weer even uit de kast halen. De afkorting UP had ik namelijk nog niet eerder voorbij zien komen. Het bleek voor 'Unidentified Precipitation' te staan. Volgens mij regende het gewoon...

Lees meer

Theatershow Ik kan vliegen

Nog meer GA vertegenwoordigt in het theater! Enige tijd geleden schreven we over een nieuw boek van Hans Nordsiek, en net als hij vliegt Jeroen Komen met zijn kist kriskras door Europa. Over zijn belevenissen vertelt hij in de show: 'Ik kan vliegen'.

Lees meer

Stichting Nederlandse Vrouwen in de Luchtvaart opgericht!

Op 25 januari 2019 is de stichting, afgekort SNVL, officieel opgericht. De afbeelding links is gemaakt tijdens de vrouwen(zweef)vliegdag op Teuge vorig jaar, en die was zeer geslaagd! Dus voor de vrouwen onder ons: neem eens een kijkje bij de SNVL. Onder 'lees meer' vindt u het persbericht.

Lees meer

FCL evaluatie EASA

EASA gaat een evaluatie uitvoeren over de invoering van de Europese regelgeving voor Flight Crew Licensing. EASA neemt ook graag kennis van de mening en ervaring van uw organisatie. U heeft tot 28 februari 2019 de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren.

Lees meer

Stil, bij Dutch Mil

Recentelijk meldde een bevlogen lid dat er op een dag in het begin van november door AOCS Nieuw Milligen (beter bekend als Dutch Mil) geen diensten werden verleend aan IFR verkeer. Nu kennen we de perikelen op het gebied van het VFR verkeer maar dit was ook voor AOPA een nieuwe.

Lees meer

ALV en voorzittersdag

Noteer alvast 6 april 2019 in uw agenda, op die dag zal namelijk zowel de algemene ledenvergadering als de 'voorzittersdag' plaatsvinden. 

Lees meer

Vacature bestuurslid Communicatie

Ben je vlieger en zou je graag meer willen betekenen voor de luchtvaart in Nederland? Maak je je graag hard voor de General Aviation? Dan is AOPA op zoek naar jou!

Lees meer
Crewcard specimen

Crew cards

Ook dit jaar zal AOPA haar leden een crew card zenden. Zorg ervoor dat uw contributie (volledig) is betaald en u uw pasfoto heeft ge-upload bij uw persoonlijke gegevens.

Ook een EASA Brexit?

Met de naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaan enkele onduidelijkheden gepaard. Zo is het maar de vraag of het V.K. onderdeel zal blijven uitmaken van EASA.

Lees meer

Kwartaalmonitor luchtvaart

Het CBS publiceert 4 keer per jaar zijn bevindingen op het gebied van de groei van luchtvaart. Vorige week werden de cijfers bekend van het derde kwartaal van 2018. 

Lees meer

Easy access SERA

Als onderdeel van de EASA ´eRules´ zijn de Standard European Rules of the Air nu makkelijk toegankelijk door het toevoegen van een document op de EASA website. 

Lees meer

Nieuwe radiochannels voor luchthavens

Sinds 6 december j.l. dient u gebruik te maken van andere radiokanalen om op de juiste manier te zenden. Dit heeft alles te maken met huidige kanaalseparatie van 8.33 kHz. De wijzigingen zijn opgenomen in een tabel.

Lees meer

70 jaar Seppe

Vliegveld Seppe bestaat volgend jaar 70 jaar. In de aanloop naar 2019 is er een werkgroep tot stand gekomen die voorbereidingen treft voor dit bijzondere jaar. 

Lees meer

Amsterdam Drone Week 2018

De Amsterdam Drone Week, een toonaangevend evenement in de drone-industrie werd dit jaar voor het eerst in Nederland georganiseerd. Director Communications van AOPA was aanwezig en deed verslag. 

Lees meer
Logo AOPA

Nieuw systeem ledenadministratie

AOPA-NL is overgestapt naar een nieuw systeem voor de ledenadministratie, daardoor zijn de oude lidnummers omgezet naar nieuwe debiteurnummers.
Dit heeft geen gevolgen voor uw KNMI luchtvaartmeteo-account.

Lees meer
Logo AOPA

Wist u?

Wist u dat u eenvoudig uw eigen gegevens kunt wijzigen op onze site? Door rechtsboven op "het poppetje" te klikken logt u in. Als u ingelogd bent komt u door op dat "poppetje" (uw foto als u die upload) te klikken bij uw gegevens. Houd ze actueel; zeker uw email adres.

Prime met beleid

Omdat 2018 een lange (na)zomer kende, en het winterseizoen al weer voor de deur staat herinneren we u graag aan een gemeen verschijnsel: carburateurbrand. 

Lees meer
Logo AOPA

Facturen contributie 2019 verstuurd

Bij monde van de penningsmeester, de heer John van Asperen, willen we u laten weten dat de facturen inzake de contributie van het nieuwe jaar zijn verstuurd. 

Lees meer

Urban Aviation

Futuristische ideeën krijgen vorm in NASA's nieuwe project. AOPA interesseert zich in deelname aan de Urban Air Mobility Grand Challenge.

Lees meer

Video-opnames EASA veiligheidsconferentie

6 en 7 november j.l. vond de EASA Annual Safety Conference plaats te Wenen. Met het thema: "A vision for the future of General Aviation" stond de kleine luchtvaart dit jaar in het middelpunt der belangstelling.

Lees meer
Logo AOPA

Ook Kiwa consulteert tbv tarieven 2019

Na ILT enige dagen geleden, heeft nu ook Kiwa haar voorgenomen tarieven voor 2019 gepubliceerd voor consultatie. Alle tarieven gaan weer omhoog. Dat voor de initiële afgifte van een PPL met € 10,89 naar € 621,94. Wij hebben uiteraard weer onze reactie gegeven:

Lees meer

ALV 3 november 2018

Afgelopen zaterdag 3 november kwamen leden en bestuur bijeen op de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond in Restaurant Flantuas op Vliegveld Lelystad. 

Lees meer

Nieuwe ledenkortingen

 
AOPA Netherlands heeft er weer een aantal mooie ledenkortingen bij, waar niet alleen de vlieger maar het hele gezin profijt van heeft. U vindt ze op onze ledenvoordeel pagina!
Lees meer

IAOPA Enquete - uw input is nodig!

Er is helaas nauwelijks data en statistiek voorhanden wat betreft de General Aviation in Europa. Daar willen we met IAOPA Europe verandering in brengen, bijvoorbeeld om veiligheids- en economische analyses mogelijk te maken. Daarbij is uw hulp nodig!

Lees meer

EASA publiceert documentatie DTO

In September heeft EASA de definitieve AMC (Acceptable Means of Compliance) en GM (Guidance Material) voor de DTO-wetgeving gepubliceerd op haar website.

Lees meer

Maastricht ontsloten richting het Noorden

 
Na een lange periode van aandringen door de gebruikers, heeft de LVNL besloten om Maastricht Airport SID en STAR routes te geven die (voor IFR verkeer) aansluiten op het luchtwegennetwerk boven de Noordzee. 
 
Lees meer

Radiobakens in Nederland verdwijnen

Er is een nieuwe uitvoeringsverordening van de EU (EU 2018/1048) waarin de luchtverkeersleiding dienstverleners gewoon moeten zorgen dat zij prestatie gebaseerde navigatie (PBN) toepassen bij het verlenen van diensten voor luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatie. Dat heeft gevolgen voor de behoefte aan functionerende radiobakens.

Lees meer

Solisten zijn gratis AOPA-lid!

Omdat we horen dat het op de vliegscholen erg druk is tegenwoordig, benadrukken we nog maar eens dat nieuwe solisten het eerste jaar na hun solo gratis lid kunnen worden van AOPA. 

Lees meer

ALV Najaar 2018 - 3 november 2018

De tweemaal per jaar te houden ALV vindt dit najaar als vanouds plaats op Lelystad Airport, op zaterdagmiddag 3 november 2018 bij restaurant Flantuas vanaf 12:00.

Lees meer

Sunny Swift over wake turbulence

Tegenwoordig ook in het Nederlands: de educatieve Sunny Swift-strip van EASA. Dit keer worden een aantal feiten omtrent zog turbulentie nog eens op een rijtje gezet.

Lees meer

15% korting op Jeppesen

Verdien uw AOPA-lidmaatschap in één keer terug met de exclusieve ledenkorting van 15% op diverse Jeppesen producten!

 

Lees meer
Logo AOPA

Workshop voor de GA - 9 november 2018

Op 9 november aanstaande organiseert AOPA in samenwerking met het NIN en de KNVvL wederom een Workshop voor de GA. We richten ons daarin vooral op technologische ontwikkelingen die op termijn hun stempel op de GA zullen drukken: ADS-B en PBN. 

Lees meer
Logo AOPA

Nieuwe site


Zoals u ziet zijn we overgegaan naar een nieuwe site en heer Murphy is meeverhuisd. De site wordt door uw browser misschien als onveilig betiteld. Dat kan nog 24 uur duren en heeft te maken met het SSL certificaat dat nog niet op alle servers ververst kon worden. Om in te loggen: klik rechtsbovenaan op het poppetje.

 

Lees meer
2

Tom van der Meulen ontvangt Fiets van Messel-award

Tijdens de Soesterberg Luchtvaartdagen in het Nationaal Militair Museum is de 2-jaarlijkse Fiets van Messel Award tot zijn eigen grote verrassing uitgereikt aan Tom Karst van der Meulen wegens zijn grote verdienste voor de promotie en instandhouding van de historische luchtvaart. Van der Meulen organiseert iedere twee jaar de Oostwold Airshow, het grootste evenement van historische vliegtuigen in Nederland.

Lees meer
0

AOPA maakt zich sterk voor Listening Squawks

Op 2 augustus 2018 heeft AOPA middels een brief aan LVNL en I&W haar voorkeur duidelijk gemaakt voor het systeem van Listening Squawks, dat ondermeer in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al met succes wordt ingezet.

Lees meer

Brexit

De gevolgen voor de luchtvaart op een rijtjeDe Britse CAA heeft de gevolgen van een Brexit op een rijtje gezet. U gaat wellicht iets van de Brexit merken als u bijvoorbeeld een Brits brevet hebt. 

Lees meer

Oshkosh

Oshkosh breekt recordsDe kersverse records uit 2017 werden op de 2018-editie van AirVenture Oshkosh al weer gebroken. Voor het eerst ging het bezoekersaantal door de 600.000 heen.

Lees meer

Verkenners Normandi&amp;amp;euml;

Verkenners ook naar NormandiëJuni 2019 staat natuurlijk al in uw agenda aangekruisd vanwege de 36 (!) Dakota's die dan in Normandië de invasie, dan 75 jaar geleden, zullen komen herdenken.

Lees meer

Declared Training Organization

DTO alsnog gepubliceerdDe wetgeving omtrent de vereenvoudigde variant van de ATO, de DTO Declared Training Organisation, is eindelijk gepubliceerd.

Lees meer

Nieuwe website en systeem voor AOPA

Nieuwe website en systeem voor AOPAAOPA Netherlands stapt over op een nieuw systeem voor de boekhouding en facturatie. Daarbij hoort de introductie van een nieuwe website.

Lees meer

Listening Squawks

AOPA Maakt zich sterk voor Listening SquawksOp 2 augustus 2018 heeft AOPA middels een brief aan LVNL en I&W haar voorkeur duidelijk gemaakt voor het systeem van Listening Squawks, dat ondermeer in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al met succes wordt ingezet.

Lees meer

GA houdt ogen open voor brand

Vanaf meerdere vliegvelden in Nederland vinden dagelijks inspectievluchten plaats door de brandweer, om vooral de droge natuurgebieden te inspecteren op mogelijke brandhaarden.

Lees meer

AOPA Fly In 2018 Teuge

De AOPA Fly-in 2018 was wat ons betreft bijzonder geslaagd! Ruim zeventig vliegtuigen en enkele honderden bezoekers mochten we verwelkomen op Teuge, waar die dag 581 vliegbewegingen werden genoteerd.

Lees meer

Mode S transponder aan boord Dan moet ie aan

Door de luchtvaartpolitie zijn we gevraagd om u van het volgende op de hoogte te stellen. Sinds 2017 is het verplicht om een Mode-S transponder wanneer die aan boord is, ook altijd aan te hebben. Uit ervaring van de politie is gebleken dat niet iedereen hiervan op de hoogte is.

Lees meer

Aanpassing uitvliegroute EHSE

Op Breda (voorheen Seppe) zijn wijzigingen aangebracht in de uitvliegprocedure van baan 25, na dat daar kortgeleden een ongeval plaatsvond. Dit is gebeurd in overleg met de buurt en gebruikers van het vliegveld.

Lees meer

Ongelood duurt nog even

De FAA had gehoopt dit jaar nog resultaten te kunnen publiceren over twee mogelijke ongelode avgas-alternatieven. Dat is een jaartje uitgesteld.

Lees meer

Nieuwe bestuursleden verwelkomd door ALV

Er zijn onlangs drie nieuwe Bestuursleden aan het bestuur van Aopa Nederland toegevoegd. Zij zijn gekozen en geinstalleerd op de ALV die gehouden werd op 2 juni op vliegveld Middenmeer.

Lees meer

Nieuwe Cirrus gespot

Een mysterieuze witte Cirrus, zonder kleuren anders dan de registratie, is gespot op Duluth Airport - thuisbasis van de fabrikant. Het toestel is geregistreerd bij de FAA als 'EX18'.

Lees meer

Nieuw Sling TSi

De nieuwe Rotax 915iS die onlangs werd besproken in AOPA PlaneOwner #367, vormt het kloppend hart van de nieuwe Sling TSi: een vierzitter van de Zuid-Afrikaanse Airplane Factory.

Lees meer

Houders van FAA gelijkstelling op oude JAA brevet omzetting loopt af

Diegenen die een FAA-gelijkstelling hebben op basis van een JAA-brevet en inmiddels een EU brevet hebben, kunnen nog tot 8 oktober 2018 gebruik maken van een eenvoudige procedure tot omzetting van de gelijkstelling, naar een FAA certificaat waarop het EU brevetnummer wordt vermeld. Uw nieuwe gelijkstelling stuurt de FAA aan u per post op.

Lees meer

Kent u de best glide_speed

Een GA-commissie van de FAA heeft ontdekt dat een groot aantal dodelijke ongelukken voorkomen had worden als de betreffende vlieger meer kennis en ervaring had gehad van het uitvoeren van een glijvlucht.
Lees meer