Vraag het de Lelystad Verkeersleider

Bent u een recreatieve vlieger en vliegt u wel eens op Lelystad Airport? Dan heeft u ongetwijfeld ervaren dat er voor VFR-vliegers veel is veranderd sinds de invoering van luchtverkeersleiding een jaar geleden. Speciaal voor recreatieve vliegers organiseert LVNL op donderdag 26 november om 20.00 uur een online vragensessie. In een uur tijd kunt u aan de torenverkeersleiding elke vraag stellen over VFR-vliegen op Lelystad Airport!

 

Lees meer

Elektrisch vliegen

Op de site van ILT staan verschillende documenten over de regelgeving met betrekking tot elektrisch vliegen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtsporters-general-aviation/elektrisch-vliegen

Logo AOPA

TGB Twente gesloten tot 3000 voet

TGB Twente is op de hieronder genoemde tijdstippen gesloten 

Week 47:

dinsdag 17 november 2020 van 13:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd;

woensdag 18 november 2020 van 13:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd;

donderdag 19 november 2020 van 13:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd.

Logo AOPA

AOPA Algemene Leden Vergadering Online

Op 24 oktober 2020 wordt om 12:00 onze Algemene Leden Vergadering gehouden. Door de geldende maatregelen betreffende de COVID-19 pandemie, hebben wij besloten deze ALV online te organiseren. U kunt zich registreren via de 'Agenda' rechts op onze homepage (eerst inloggen!). U krijgt vervolgens een bevestiging met een link naar de vergadering. Deze link is persoonlijk.

Derde Ontwerpdag Luchtruimherziening

24 september 2020 - Vandaag vond de derde Ontwerpdag Luchtruimherziening plaats. De publicatie van de Notie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt intussen achter ons. Het advies van de Commissie m.e.r. over deze NRD is gegeven en het Kabinet neemt dit najaar een concept Voorkeursbeslissing. Daarna volgt nog een ronde met zienswijzen waarna in het voorjaar van 2021 de definitieve voorkeursbeslissing genomen gaat worden.

Lees meer
Logo AOPA

Consultatie farce

Eens in de zoveel tijd wordt AOPA verzocht haar visie op onderwerpen betreffende de luchtvaart te geven. Een van die onderwerpen is de jaarlijkse tariefherziening van verschillende diensten en document uitgifte.

Lees meer

Annuleren Fly-Out Losinj

Afgelopen woensdag heeft het AOPA-bestuur uitgebreid gesproken over  onze Fly-Out naar Losinj. We hebben daarbij rekening gehouden met de status zoals deze is beschreven door het Ministerie van Buitenlandse zaken. 

Lees meer
EHGG fly In

Groningen Airport Eelde Fly In

Groningen Airport Eelde organiseert op vrijdag 11 september en zaterdag 12 september een Fly-In voor vliegers. Iedereen met een luchtvaartuig is welkom! Zowel vliegers, passagiers of grote fans: we ontvangen je graag op onze luchthaven!

Lees meer

Bezoek aan Sonaca op 28 augustus ....met barbecue

Sonaca Aircraft nodigt AOPA-leden uit voor een exclusief bezoek aan de fabriek op Namen Suarlée (EBNM) waar men de Sonaca 200 Trainer, Trainer NG en Trainer PRO bouwt. De 200 is een gecertificeerde tweezitter, ontwikkeld en gebouwd voor de trainingsmarkt waarbij goed werd geluisterd naar de wensen van aeroclubs, vliegscholen en privé-vliegers. De vliegprestaties zijn goed en de kosten in de operatie relatief laag.

Op 28 augustus gaan we het toestel van dichtbij bekijken en krijgen we een uitgebreide rondleiding door de fabriek. Daar stopt het niet..... De directie van Sonaca heeft besloten op de AOPA-leden een barbecue aan te bieden aansluitend op de rondleiding. We doen dit in de middag zodat iedereen de kans heeft om voor sluiting van de thuishaven binnen te komen. Noteer 28 augustus alvast in uw agenda !!

Lees meer
Logo AOPA

ABL: opvallende meldingen uit de GA

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

Lees meer

Zienswijze GA-sector over Ontwerp-Luchtvaartnota

Tot en met donderdag 9 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota. De zienswijze zal worden voorzien van een reactie in een Nota van Antwoord (NvA). De kabinetsreactie op de zienswijzen, de adviezen en de toetsen worden daarna verwerkt. Verwacht wordt dat hierna de Luchtvaartnota 2020-2050 eind 2020 door het kabinet kan worden vastgesteld. Zie ook: 'Denk mee over de Ontwerp-Luchtvaartnota'

AOPA, KNVvL en NACA hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend. Die tref je hierbij aan.

Lees meer

ABL informeert sector: lancering dashboard luchtvaartvoorvallen

Het ABL heeft een nieuw interactief dashboard ontwikkeld waarin de voorvalmeldingen in aantallen en locaties voor een aantal veiligheidsindicatoren worden weergegeven. In het dashboard kun je de gegevens filteren: op type luchtvaart, op luchthaven of locaties op de kaart, en op subonderwerp.

Lees meer

AOPA bestuurslid Matthijs de Haan wordt directeur Luchthaven Teuge

Per 1 juli 2020 is AOPA-bestuurslid Matthijs de Haan benoemd tot directeur van de luchthaven Teuge. Hij volgt Meiltje de Groot op die deze functie gedurende negen jaar heeft bekleed. Matthijs heeft een ruime ervaring in de GA. Hij combineert de functie van directeur Teuge met een aantal andere bedrijfsmatige activiteiten en bestuursfuncties. Zo blijft Matthijs zich binnen het AOPA bestuur bezighouden met MLA-zaken.

Wij feliciteren Matthijs met deze benoeming en wensen hem veel succes als directeur van een voor de GA belangrijke en mooie luchthaven!

CBS: "nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei"

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vandaag de cijfers bekend van het aantal vliegtuigbewegingen op de Nederlandse luchthavens. De cijfers duiden - niet geheel verwonderlijk - op een sterke afname van aantal vliegtuigbewegingen op zowel de grote als de kleine luchthavens.

Volgens het CBS kent Nederland naast de vijf nationale luchthavens elf kleine vliegvelden. AOPA heeft het CBS er eerder op gewezen dat enkele MLA-velden niet in de cijfers zijn meegenomen.

CBS meldt dat in het eerste kwartaal van 2020 het totaal aantal vliegtuigbewegingen op deze 11 luchthavens ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 met 17,8 procent is afgenomen. Op Lelystad Airport, met ruim 34 procent van alle vluchten, daalde het aantal vliegtuigbewegingen met 10,9 procent in het eerste kwartaal van 2020. Teuge is het enige vliegveld waar in het eerste kwartaal van 2020 het aantal vluchten steeg en wel met 17,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Het beeld voor de grote (vijf) Nederlandse luchthaven is veel bedroevender. In mei 2020 was de daling van het aantal passagiers maar liefst 97 procent ten opzichte van mei 2019. Het aantal vluchten in het handelsverkeer lag ruim 87 procent lager dan in mei 2019. 

Logo AOPA

Inzet Annex I luchtvaartuigen (voor training en onderhoud vliegvaardigheid)

AOPA heeft een brief van ILT ontvangen met daarin de status met betrekking tot vliegen met een Annex 1 luchtvaartuig en de geldigheid van de uren voor de recentheidseis voor LAPL en PPL. AOPA heeft deze zaak maanden geleden aangekaart en we hebben nu een redelijk positief antwoord. Opleiden op een MLA voor het LAPL en PPL mag nog niet. Opleiden voor LAPL en PPL op andere Annex 1 vliegtuigen, bijvoorbeeld historische of ex-militaire vliegtuigen, kan onder omstandigheden wel. Zij moeten dan wel tot de vloot van een ATO of DTO behoren. De volgende stap is het mogelijk maken van de opleiding voor LAPL en PPL op een MLA en/of de zwaardere MLA die onder de Opt Out valt.

Lees meer

AOPA/Texel Fly In uitgesteld naar 20 t/m 22 augustus 2021

Door de Corona is het helaas niet mogelijk om de Fly-In op Texel dit jaar tot een succes te maken. De gemeente Texel geeft geen toestemming om te kamperen 'onder de vleugel' en dat is toch de charme van de fly-in. Daarnaast zullen er geen stands zijn van sponsors en ook geen lezingen van gastsprekers. Kortom, geen Fly-In met georganiseerde activiteiten. Uiteraard is iedereen, zoals altijd, welkom om Texel te bezoeken door de lucht. 

Volgend jaar wagen we een nieuwe poging en wel van 20 t/m 22 augustus 2021.

Zie ook: http://www.texelflyin.nl/news/

Airspace Infringements Lelystad CTR vragen om aandacht

LVNL heeft inzage gegeven in de airspace infringements die de voorbije maanden hebben plaatsgevonden in het Nederlands luchtruim. Opvallend daarbij is het grote aantal schendingen van de Lelystad CTR. Getracht wordt meer zicht te krijgen op de oorzaken van de luchtruimschendingen. In dat kader worden vliegers ook gebeld. AOPA juicht die aanpak toe. Grafieken zeggen niet zoveel over de oorzaak. Je kunt er slechts naar gissen. Een aantal opvallende voorvallen: meerdere vliegers vlogen bij het verlaten van de CTR (na een frequency change) weer terug de CTR in. Voorts een aantal vliegers dat ínbound Mike, na initieel radiocontact met Lelystad Tower, aan de noordkant de 'hoek' afsnijdt en daarbij de CTR binnendringt. De presentatie waarin de betreffende gebieden zijn weergegeven tref je hieronder aan (via de hyperlink). Ook bij Eelde zijn er relatief veel infringements geweest. 

Lees meer

Sunny Swift 23: Stabilized approaches

Dear Sunny's followers,

Most accidents happen during the approach for landing. This part of the flight can be made safer by applied stabilized approach criteria that is common in airline operations. For General Aviation this means that the pilot establishes and maintains a constant angle glide-path towards the runway at a height of 500 ft at 1.5 NM or 2.8 KM from the runway threshold. In many cases, local conditions at the aerodrome don’t allow for an extended centerline. This means it is important to have dialogue with the local community to highlight both the noise and safety benefits that this will bring.

Happy landings! 

The EASA GA Team.

 
Lees meer

Beperking 2 POB vervalt voor GA per 26 juni

Vandaag hebben we overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over verdere verruiming van de mogelijkheden voor de GA. Die verruiming gaat al per 26 juni in. De beperking van 2 POB (tenzij alleen 'household members') vervalt. Je kunt dus per 26 juni weer met meer dan 2 POB vliegen. Er gelden nog wel voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de NOTAM.

We zijn uiteraard erg blij met de verruiming. Aan de tekst van de NOTAM kan wat ons betreft nog wel gesleuteld worden, maar dat is nog onderwerp van overleg. Belangrijk is dat er weer meer mogelijk is. Met name commerciële GA bedrijven zijn blij met de uitbreiding. Rondvluchten zijn nu weer mogelijk. Voor de ballonvaarders gelden nog beperkingen. Binnen de sector is daar geen begrip voor.

Wat betreft de in de NOTAM genoemde "health declaration" kan worden volstaan met het invullen van de 'gezondheidsverklaring contactberoepen' (waarnaar ook in de NOTAM wordt verwezen).

Lees meer

AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels (2)

23-06-2020 - De ontwikkelingen gaan heel snel. AOPA heeft in overleg met EASA de aanbeveling aan de lidstaten iets meer werkbaar gemaakt. Eerder hadden wij al bedenkingen tegen mondkapjes voor pilot en co-pilot i.v.m. de belemmerde communicatie. Dat wordt in het bijgaande nieuwe CONCEPT ingezien.

Lees meer

Easy Access Rules for Aircrew (revisie juni 2020)

The easy access rules contain the technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew, displayed in a consolidated, easy-to-read format with advanced navigation features through links and bookmarks, and are available for free download from the EASA website. Zie: easy access rules

 

Lees meer

AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels

Net als in Nederland werkt AOPA ook op Europees nivo indringend samen met autoriteiten op het vlak van het opstellen van regels om veilig te kunnen vliegen. De afgelopen weken zijn meerdere sessies gewijd aan het opstellen van eenduidige aanbevelingen die lidstaten kunnen overnemen, waardoor er eenduidigheid over heel Europa kan ontstaan. Zeker voor een bedrijfstak als General Aviation is het noodzakelijk niet bij elke grensovergang met andere regels geconfronteerd te worden.

Het bijgaande overzicht is met nadruk nog een CONCEPT, dat volgende week definitief gemaakt zal worden en aan de lidstaten gezonden. Punten en komma's kunnen dus nog wijzigen.

Lees meer

Opvallende meldingen ABL

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

ABL vraagt bijzondere aandacht voor het volgende. Er zijn recent twee meldingen geweest vanuit de paravliegclub Maurik. Het betrof in beide gevallen motorvliegtuigen die op gevaarlijke hoogte over het liergebied van Vliegclub Maurik vlogen. Zie de AIP / Aeronautical chart The Netherlands. In de AIP ENR 5.5 Aerial Sporting and recreational Activities is aangegeven dat de kabel hoogten kan bereiken tot 1.500 ft. Geadviseerd wordt dergelijke gebieden in de vliegvoorbereiding mee te nemen.

Lees meer

Langste Dag 19 juni meerdere velden extra lang open

Zoals elk jaar neemt een aantal velden deel aan de Langste Dag (dit jaar op vrijdag 19 juni), oftewel extra geopend tot (bijna) einde UDP, met vaak faciliteiten voor landingsgelden en de inwendige mens. Dit jaar is het een gezamenlijk actie van een aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchthavens. Met een grote keuze van bestemmingen (10). Leuk voor clubvluchten of met een aantal kisten naar toe te gaan. 

Lees meer

COVID-19 Protocol GA per 1 juni 2020

De sectorpartijen AOPA, KNVvL en NACA hebben hun gezamenlijk protocol voor de verschillende GA-activiteiten in overeenstemming gebracht met de nieuwste richtlijnen (per 1 juni 2020). Samenkomsten ten behoeve van vliegopleidingen zijn per 1 juni 2020 (onder voorwaarden) weer mogelijk. 

De NOTAM-tekst luidt per 1 juni 2020 als volgt:

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.

IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY, GENERAL AVIATION FLIGHTS AND AERIAL WORK WITH MORE THAN 2 POB ARE PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED.  

BEFORE COMMENCING THE FLIGHT, THE PILOT AND PASSENGER/STUDENT SHALL:

1.    PERFORM A HEALTH CHECK BASED ON THE RIVM GUIDELINES (HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN);

2.    DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS;  

3.    ADHERE TO ADDITIONAL COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

 POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

FROM: 01 JUN 00:00    TO: 01 JUL 23:59 EST

Lees meer

ABL: opvallende meldingen uit de GA

Van het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) ontvingen wij weer een overzicht van opvallende meldingen uit de General Aviation. Het is goed om te constateren dat het ABL de sector inmiddels met een grotere regelmaat informeert over voorvallen (hoewel natuurlijk elk voorval er één teveel is). Het overzicht (d.d. 20 mei) tref je aan via de hyperlink.

Lees meer

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Met het zomerseizoen voor de deur en de versoepeling van Corona-maatregelen neemt het vliegverkeer op Lelystad Airport weer toe. Lelystad Airport is sinds 7 november 2019 een gecontroleerde luchthaven. Nog niet iedere vlieger zal vertrouwd zijn met de nieuwe situatie. De nieuwe routes en procedures en het complexe luchtruim rond Lelystad vergen een zorgvuldige vluchtvoorbereiding. LVNL heeft een bulletin gemaakt en vraagt de aandacht voor dit onderwerp.

Lees meer

AOPA-leden unaniem akkoord met jaarverslag 2019

De Algemene Ledenvergadering van AOPA Netherlands kon op 16 mei geen doorgang vinden vanwege de corona-crisis. In verband daarmee heeft het bestuur digitaal goedkeuring gevraagd voor het jaarverslag 2019 (inclusief financieel jaarverslag). De mogelijkheid tot stemming stond open van 5 tot 16 mei. De leden hebben het jaarverslag 2019 unaniem goedgekeurd en het bestuur décharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid. Tevens zijn de leden akkoord gegaan met uitstel van de ALV tot nader order. 

Lees meer

Help de GA velden door Corona

De maanden januari en februari waren, kijkende naar het weer, redelijk dramatisch te noemen. Vanaf maart is het ronduit zomers maar steekt Corona een flinke spaak in de vliegwielen. Onze nationale GA-luchthavens hebben het moeilijk. Toch zijn er mooie initiatieven.

Lees meer

Vliegen met meer dan één 'household member' toegestaan

Waar in een eerdere NOTAM het begrip 'household member' opdook, komt dat begrip in de nieuwste NOTAM niet meer voor. Er leek sprake te zijn van een beperking in die zin dat ook het vliegen met 'household members' beperkt zou zijn op basis van 'max 2 POB'. We hebben daarover helderheid gevraagd en gekregen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Lees meer

Pipistrel biedt gratis online training aan

Pipistrel heeft besloten om tijdens de huidige (intelligente) "lock-down" periode gratis toegang te bieden tot al het online trainingsmateriaal. Pipistrel Academy 'computer based'  trainingscursussen zijn tot eind juni 2020 gratis beschikbaar voor iedereen. Normaal gesproken is het online cursusgeld €147,30 voor 14 dagen of € 247,30 voor een permanent abonnement. Cursussen zijn overal ter wereld toegankelijk, met je laptop, tablet of mobiele telefoon.

Lees meer

Vliegen met 2 POB toegestaan per 11 mei! UPDATE

De mogelijkheden voor de GA zijn per 11 mei verruimd. Het vliegen met 2 POB is weer toegestaan. Voor meer dan 2 POB geldt dat een minimale afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden. In de laatste NOTAM lees je welke verplichtingen verder gelden.

Lees meer
11 mei les- en examenvluchten weer mogelijk

Lesvluchten weer mogelijk v.a. 11 mei

Per 11 mei zijn les- en examenvluchten weer toegestaan. Max 2 POB!

Geen mondkapje. Wel triage, reiniging, protocol en volgen algemene maatregelen RIVM/Overheid.

Later hierover meer.

EASA kent GA Safety Awards toe aan PocketFMS en Flytool

De European Union Aviation Safety Agency (EASA) deelde vandaag, 7 mei, prijzen uit in het kader van de eerste General Aviation (GA) Safety Award. De GA Safety Award erkent de meest veilige smartphone / tablet-applicatie voor gebruik in de GA. Het doel is om de ontwikkeling van betrouwbare hulpmiddelen te bevorderen om de veiligheid te verbeteren, investeringen op dit gebied aan te moedigen, de zichtbaarheid van waardevolle producten te ondersteunen en te vergroten en de betrokkenheid van de GA-gemeenschap bij veiligheid verder te vergroten.

Lees meer

Nieuwe datum voor de AERO in Friedrichshafen

De General Aviation luchtvaartbeurs die jaarlijks op de zuidduitse luchthaven van Friedrichshafen wordt gehouden stond gepland voor april van dit jaar en moest worden geannuleerd vanwege de COVID19 crisis. Al vrij vlot kwam men met een nieuwe datum maar daarbij werd geen rekening gehouden met andere evenementen. Intussen is er een definitieve periode gekozen. De beurs zal worden gehouden van 21 tot en met 24 april 2021.

Lees meer

EU Luchtruim open/gesloten

Onze Franse collega's hebben een overzicht opgesteld van restricties in de verschillende landen. Achtergrond hierbij was dat in sommige landen de lockdown strikt is en al lang duurt, waardoor dus motoren door stilstand gevaar gaan lopen. Daarnaast is de "currency" van vliegers eveneens een aandachtspunt.

LET OP: dit betreft nationale regels en zegt niks over cross border bewegingen.

Sunny Swift

Sunny Swift Issue 21: TAF, what it means in practice

Terminal Air Forecasts (TAFs) are a decision making tool for all pilots. During pre-flight planning pilots use the information in the TAF to decide whether they can fly in the first place, where to fly to and whether they can land safely at the end of the flight.

It is important to know that TAFs are primarily designed for IFR flights and forecast the most likely conditions.  How much do you really understand what a TAF is telling you and most importantly how this relates to your personal minimums? 

This latest edition of Sunny Swift will answer these questions and provide some great information to help you stay safe. 

Happy landings! 

Lees meer
Logo AOPA

GA-sector streeft naar verruiming COVID-19 maatregelen

AOPA is in overleg met het Crisisteam Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te komen tot  versoepeling, op termijn, van de COVID-19 maatregelen. Door het Crisisteam is gevraagd hoe de sector denkt in te spelen op de ‘1,5 meter samenleving’. AOPA heeft hierover nauw overleg gevoerd, zowel met de 18 bij haar aangesloten motorvliegclubs als met NACA en KNVvL. NACA heeft eerder door middel van een webformulier belanghebbenden de mogelijkheid gegeven om input te leveren. Daar is goed op gereageerd. Een eerste concept van het protocol ligt nu bij het Crisisteam voor een pre-toets.

Bij de vliegclubs is het besef aanwezig dat de ‘poorten’ vanwege het besmettingsrisico niet op korte termijn weer volledig kunnen worden opengegooid. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om solo te vliegen of met huisgenoten (zie NOTAM). De vliegclubs willen graag dat de lusvluchten weer kunnen beginnen. Er wordt door AOPA hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. In de GA is een gegeven dat tijdens het vliegen een afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. In het concept-protocol is aangegeven hoe men daarmee straks in de praktijk denkt om te gaan (van het afleggen van verklaringen tot het dragen van handschoenen en/of maskers).

Er is op 24 april overleg geweest in IAOPA verband. Daaruit bleek dat sommige Europese landen geen beperkingen kennen wat betreft lusvluchten. In noord Duitsland, Zweden, Finland zijn lesvluchten toegestaan; in andere Europese landen (en deelstaten) gelden beperkingen die verder gaan dan in Nederland.

De huidige maatregelen gelden tot 20 mei.

Minister gaat akkoord met zwaardere MLA

Afgelopen week heeft de Minister van I&W een brief naar de Tweede Kamer kamer gestuurd waarin zij kenbaar maakt dat zij het voornemen heeft om een zogenoemde Opt Out voor Micro Light Aircraft (MLA) tot 600 kilogram goed te keuren.

Wij hebben de afgelopen maanden (en langer) onderhandelingen gevoerd met het ministerie om MLA met een hogere MTOM dan nu is toegestaan onder nationale wet- en regelgeving te brengen. Nu is 450/472,5 kilogram toegestaan; dat zal 600 kilogram moeten worden. Daarvoor konden we gebruik maken van een regel in de Basic Regulations, die de basis wetgeving voor de luchtvaart is (Basic Regulations artikel 2 lid 8 (Opt Out).

 

Lees meer

COVID-19 protocol GA

De crisisorganisatie Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Nederlandse luchtvaartsector gevraagd om een protocol op te stellen met daarin een inventarisatie van het volgende:

  1. Wat gaat uw organisatie zelf doen om in uw bedrijf maatregelen te treffen tegen verspreiding van Covid-19 en wat is uw protocol?
  2. Wat betekent de “1,5 meter samenleving” voor uw organisatie en operationele bedrijfsprocessen?
  3. Wat heeft u van de (Rijks)overheid nodig om bepaalde acties te realiseren?
  4. Wat is onmogelijk om voor u als bedrijf te realiseren of loopt u tegen beperkingen aan?

De protocollen zullen uiteindelijk door het RIVM worden beoordeeld (of deze passend zijn binnen de 1,5 meter samenleving op het gebied van gezondheid en welzijn). Hierbij wordt door de crisisorganisatie aangetekend dat het hebben van dit protocol geen vrijbrief is dat alle maatregelen opgeheven worden en alles weer vrijgegeven gaat worden. 

Binnen de GA-sector wordt de input zoveel mogelijk gecoördineerd verwerkt. AOPA heeft contact met de 18 bij haar aangesloten vliegclubs. KNVvL op haar beurt haalt bij haar achterban het net op. NVL (Nederlandse Vereniging van Luchthavens) ziet op de Nederlandse vliegvelden. NACA (Netherlands Association of Commercial Aviation) heeft een speciaal online formulier ontwikkeld. Door middel van dat formulier kunnen belanghebbenden hun suggesties en ideeën kwijt. Je treft dat formulier hier aan: feedback formulier

Ook Nederland voert Listening Squawks in

In navolging van onder meer het VK en Duitsland voert ook Nederland ‘Listening Squawks’ in. De officiële benaming is Frequency Monitoring Code (FMC). De invoering is vooralsnog door LVNL gepland op 18 juni 2020. 

Aanvankelijk dreigde de LVNL verdere beperkingen aan VFR-verkeer op te leggen in verband met de luchtruimschendingen rond de grote Nederlandse luchthavens, Schiphol daarbij voorop. Ook het veroorzaken van Traffic Alerts en het risico van wake vortex situaties rond Schiphol, waren aanvankelijk voor LVNL redenen om het verder uitbreiden van het gecontroleerde gebied 

Lees meer

Nieuwsbrief Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen

Bijgaand ontvang je de derde nieuwsbrief van het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen met daarin enkele opvallende voorvallen uit de maand februari 2020. Door middel van deze nieuwbrief wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangegeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde.

Lees meer

Regels kruisen Schiphol CTR onverminderd van kracht

Het is prachtig weer en er is weinig vliegverkeer op en rond Schiphol. We zien op Facebook en andere sociale media ook talrijke prachtige foto’s vanuit de lucht genomen van de vele op Schiphol geparkeerde vliegtuigen (wat natuurlijk tevens een trieste aanblik is). Het lijkt erop dat vliegers de gelegenheid aangrijpen om een ‘rondje Schiphol’ te doen.

De LVNL meldt ons dat de regels die gelden voor het kruisen van de Schiphol CTR onverminderd van kracht zijn.

CROSSING VFR FLTS IN SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 REQUIRE COORDINATION AT LEAST 6 HOURS IN ADVANCE. CONTACT OHD AT WWW.LVNL-OHD.NL AND FILL OUT AN ONLINE FORM. ADVICE TO STAY CLEAR OF SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 DUE TO HIGH TRAFFIC DENSITY. HEMS, POLICE AND COASTGUARD ARE EXEMPTED.

De instructies vind je [HIER] terug. Het is uiteraard wel zo dat vanwege het geringe verkeersaanbod de kans groter is dat je toestemming krijgt. Het aanvragen van een klaring ‘en route’, dus zonder PPR, wordt geweigerd.

Verder wijzen wij nog maar eens op de NOTAM die geldt i.v.m. COVID-19. Solo vluchten en vluchten met huisgenoten zijn toegestaan. Verder dienen de gewone richtlijnen die door de overheid zijn en worden uitgevaardigd te worden nageleefd (1,5 meter afstand houden).

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS. IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING MEASURES COVID-19 BY LOCAL AUTHORITIES BASED ON DIRECTIVES MINISTRIES OF HEALTH AND JUSTICE, GENERAL AVIATION FLIGHTS INCLUDING AERIAL WORK WITH POB, OTHER THAN HOUSEHOLD MEMBERS, DISTANCE LESS THAN 1,5M ARE PROHIBITED. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Lees meer

Britse CAA publiceert geactualiseerde Radiotelephony Manual

De Britse CAA heeft onlangs een geactualiseerde Radiotelephony Manual uitgebracht (editie nr 23, april 2020). Het is een mooi naslagwerk dat natuurlijk van toepassing is in het Britse luchtruim, maar zeker ook interessant is voor de vliegers van het Europese vasteland. De RT daar kent enige afwijkingen t.o.v. ICAO. Kreten als "pass your message" en "freecall" kennen wij hier niet. Hoewel (of misschien wel juist nu) we door de corona-crisis beperkt zijn in onze 'freedom to fly' loont het de moeite de manual eens door te bladeren. Het is wel een lijvig werkje; zie Radiotelephony Manual Edition 23

Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

Begin maart stuurde Minister Van Nieuwenhuizen het Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen naar de Tweede Kamer. Je treft dat programma [hier] aan. Vanaf pagina 30 van de presentatie worden de acties van de GA beschreven ("de weg naar 2030: General Aviation"). Het is het Platform Duurzaam Vliegen dat de acties dient te coördineren. Oorspronkelijk zou het actieprogramma al in aan maart worden besproken, maar de behandeling is nu uitgesteld naar 21 april aanstaande. Ter zijner tijd zullen we je over de resultaten van het overleg nader informeren.

Lees meer

Corona calculator

AOPA is samen met KNVvL en NACA aangesloten bij MKB-Nederland. Zij hebben een calculator gemaakt waarmee een onderneming of vereniging kan berekenen of zij in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de inkomstenderving.

Lees meer

Coronavirusgids voor het desinfecteren van GA vliegtuigen

De volgende gids is specifiek gericht op vliegtuigen uit de General Aviation (GA), die door meer dan één persoon worden bediend. Als u uw eigen vliegtuig bezit en bestuurt en altijd alleen vliegt, wordt u alleen blootgesteld aan uw eigen besmetting in het vliegtuig.  Aan de andere kant worden vliegtuigen die worden bestuurd door vliegscholen of een vliegclub meestal bestuurd door meerdere mensen en bemanningsleden.

 

Lees meer

Over de wereld in de Solar Impulse

Onder Lees meer vindt u een bijgevoegd artikel over de Solar Impulse, het 'zonnevliegtuig' die de wereld overvloog. Zijn vlieger, Bertrand Piccard, brengt nu 1000 duurzame en commercieel aantrekkelijke innovaties bijeen die de wereld moeten veranderen. 

Lees meer
Logo AOPA

Wijziging regelingen per 1 april

Per 1 april treden er wijzigingen in werking bij de Regeling boorduitruisting, de Regeling luchtverkeersdienstverlening en de Regeling veilig gebruik van luchthavens en andere terreinen.

Dit houdt onder andere in dat voor Lelystad TMA's 3, 4 en 5 luchtruimclassificatie E hoort van 22:00 - 18:00 lokale tijd vanaf 1 april. Het originele stuk vindt u onder downloads

Lees meer
Logo AOPA

AOPA bereid tot coördinatie hulpvluchten GA

AOPA heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aangeboden coördinerend te willen optreden als men op enig moment voor het vervoer van bepaalde goederen of medicijnen is aangewezen op luchtvervoer. Bij AOPA zijn 17 motorvliegclubs aangesloten op verschillende vliegvelden in Nederland en de bereidheid onder vliegers om te helpen in deze bijzondere tijden is groot. Er zijn op dit vlak meer initiatieven, naar wij hebben begrepen.

 

Logo AOPA

Beperkingen omringende landen

We hebben een inventarisatie gemaakt van de beperkingen die in de ons omringende landen gelden. Let op! Het is niet meer dan een momentopname. Morgen kan de situatie weer anders zijn en het blijft de verantwoordelijkheid van de vlieger de meest recente NOTAM in zijn/haar vluchtvoorbereiding te betrekken.

Lees meer
Logo AOPA

Gevolgen maatregelen corona-virus voor GA in Nederland

Er is donderdag 19 maart contact geweest tussen AOPA en het crisisteam bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over eventuele beperkingen voor binnenlandse vliegbewegingen. Op dit moment zijn er geen voornemens om een algeheel verbod op te leggen voor binnenlands vliegverkeer (wegvervoer en openbaar vervoer worden momenteel ook niet beperkt).

Wel wordt erop aangedrongen rekening te houden met eventuele lokale beperkingen. Het kan dus zo zijn dat een vliegveld op last van de burgemeester dicht gaat of dat een exploitant van een vliegveld zelf tot beperkingen heeft besloten. Verder wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand van vliegers.

Logo AOPA

Geldigheid bevoegdheden

EASA heeft eerder deze week aan de Nationale luchtvaartautoriteiten een voorstel gedaan om de termijnen die gelden voor de grote luchtvaart te versoepelen. ILT heeft deze in een General Approval document (ILT-2020/7619) vastgelegd. Klik op Lees meer en dan vindt u het document onder Downloads.

Deze en volgende week zal EASA in samenspraak met de GA een voorstel uitwerken voor de GA om kritische data in de wetgeving te versoepelen. ILT zal dit voorstel om kunnen zetten voor de Nederlandse situatie. AOPA heeft daarover contact met ILT. Als voorbeeld: geldigheid van examens, periode waarbinnen examens moeten worden afgenomen, recency van SEP/MLA-ratings, geldigheid van (R)FI- en (R)FE-certificaten en feitelijk alle data die in FCL genoemd worden. Medicals en ARC's staan ook op de lijst. De structuur en de juiste bewoording worden nu uitgewerkt. Wij verwachten dat volgende week een voorstel van EASA naar de Nationale autoriteiten zal worden gestuurd.

Lees meer
Logo AOPA

Fly Out Mali Lösinj op losse schroeven

Het doorgaan van de Fly Out naar Mali Lösinj (21-24 mei) is op dit moment onzeker. De beschikbaarheid van vliegtuigen, vliegvelden, luchtruim, hotel etc. zijn stuk voor stuk noodzakelijke voorwaarden. Er is veel animo voor dit evenement. We zien de situatie voorlopig nog aan en zullen later hierover een besluit nemen.

Logo AOPA

Algemene Leden Vergadering uitgesteld

De op 16 mei geplande Algemene Leden Vergadering wordt tot nader order uitgesteld. Wij houden er rekening mee dat medio mei er nog steeds beperkingen zullen gelden in verband met de Corona-crisis. Zodra dergelijke beperkingen worden ingetrokken, zullen wij een nieuwe datum plannen.

AERO uitgesteld i.v.m. coronavirus

Due to current developments in regard to the spread of coronavirus COVID-19, Messe Friedrichshafen is taking a serious but necessary step: aviation show AERO will not be held in the planned period of April 1 to 4, 2020, but will be postponed to a date that has not yet been determined.

Volgens de website van de AERO blijven de tickets geldig, of kunt u uw geld terugkrijgen. 

Lees meer

Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020

AOPA is benaderd door de organisatie van de hierboven genoemde air rally. Onder downloads vindt u de uitnodiging, waarin ook het programma en meer informatie is opgenomen. Het evenement zal van 19 juni tot en met 29 juni plaatsvinden.

Lees meer

Dronewatch

Onderzoekers van Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werken aan een tool die meer inzicht geeft in het gebruik van drones en de oorzaken van eventuele voorvallen. Dat zal leiden tot een beter begrip van potentiële risico’s tijdens operaties. Drone-operators kunnen daardoor betere risico-analyses opstellen. Dit maakt drone-operaties veiliger. Ook kan de tool beleidsmakers ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Europese drone-regelgeving en het formuleren van standaardscenario’s.

Lees meer
Logo AOPA

Aanvraag Night Rating

Voor kandidaten en opleiders: per 11-11-19 is amendement (EU) 2019/1747 van kracht. FCL.810 (Night Rating) is gewijzigt: "applicants shall have completed a training course within a period of up to 6 months". Deze gaan in na de eerste trainingsvlucht. 

Voor opleidingen die vóór 11 november 2019 zijn gestart en in langer dan 6 maanden zijn afgerond, moeten kandidaten zorgen dat de aanvraag voor 31 maart 2020 binnen is bij de autoriteiten. 

Guernsy International Air Rally

Van 5 tot en met 7 juni vindt de Guernsy International Air Rally plaats. Naast de rally bevat het programma veel unieke andere activiteiten, zoals het bewonderen van de lokale fauna tijdens een boottrip. De details vindt u in het gehele artikel. 

Lees meer

Brexit

Een artikel over de Brexit en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees meer

Aanvullende info AOPA Fly-Out 2020

>>>> helaas gecanceld Covid-19 <<<<

Vorig jaar hebben we mogen proeven aan een Fly-Out, georganiseerd door onze Duitse collega’s. Een tocht op een flinke afstand van huis waarbij de vaardigheden van de deelnemers enigszins op de proef werden gesteld. Tijdens de ALV in Lelystad is er een korte enquête gehouden over de belangstelling voor een Nederlandse Fly-Out en bleek dat er veel animo is. 

SAVE THE DATE: 21 mei t/m 24 mei 2020.   

In het artikel vindt u informatie over de locatie, vergezeld door wat mooie plaatjes om alvast in de stemming te komen.

 

Lees meer

Meteo voorbereiding

Bijgevoegd de educatieve EASA strip "Sunny Swift", deze laatste uitgave van 2019 gaat over het vergaren van meteorologische informatie. U vindt hem onder downloads, als u het artikel opent. 

Lees meer