Logo AOPA

TGB Operatie Market garden Ginkelse Heide Ede Deelen 17 september

Aan de commandant van 11 Luchtmobiele Brigade, commandant Air Mobility Command, commandant van het Defensie Helikopter Commando en aan de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht wordt vergunning verleend om een luchtvaartvertoning te houden in het kader van de herdenking van de Operatie Market Garden op zaterdag 17 september 2022 in

de EHTRA 83 (Ginkel) en tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) Ginkelse Heide. 2. De vergunning, bedoeld in het eerste lid, is van kracht op zaterdag 17 september 2022 in de EHTRA 83 en TGB Ginkelse Heide van 10:00 uur tot 16:30 uur lokale tijd.

Lees meer

Tijdelijke gebieden met beperkingen Zandvoort

In verband met de Grand Prix op Zandvoort zullen tot en met zondag voor het vliegverkeer beperkingen gelden. Wij vragen je nadrukkelijk, mocht je dit weekend in die buurt geen vliegen, de betreffende NOTAM goed te lezen.

Voor de volledigheid is de beschikking waarbij de beperkingen zijn vastgelegd via een hyperlink onder dit bericht beschikbaar.

Lees meer

Let op! Tijdelijke luchtruimsluitingen

Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het evenement La Vuelta 2022, worden van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022 diverse tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen.

Zie [hier] de verschillende TGB's, waaronder TGB Vuelta, die de komende tijd van kracht zullen zijn. Check vooral ook voor aanvang van je vlucht de meest actuele NOTAM. 

vlag Belgie

België voert voor passagiers de Vliegtaks in

Men hoopte dat men namens de piloten een eind zou kunnen maken aan de in België ingevoerde vliegtaks. De Belgische regering heeft besloten om vanaf medio dit jaar de vliegtaks ook voor de General Aviation in te voeren. Deze belasting bedraagt € 10 per passagier en geldt voor alle vluchten in België die niet van A naar A zijn, geen lesvluchten betreffen, niet met paramoteur worden uitgevoerd of met een Belgische MLA. Het gaat alleen om gemotoriseerde vluchten. Nederlandse MLA’s vallen wel onder deze belasting.

Lees meer
RIVM

Advies RIVM voor de luchtvaart

Op basis van de ontwikkeling van de besmettingscijfers concludeert het RIVM  dat de circulatie van het coronavirus nog steeds hoog is in Nederland, maar dat de stabilisatie verder door lijkt te zetten. De toename in het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen vanuit de GGD-teststraten is opnieuw minder groot dan voorgaande week. De virusvracht in het rioolwater stijgt nog steeds, maar is minder sterk dan afgelopen week. Deze gegevens lijken te wijzen op het naderen van de piek van het aantal besmettingen in deze zomergolf. Hoewel het aantal IC- opnames is gedaald, stijgt het aantal ziekenhuisopnames deze week nog wel. Omdat de ziekenhuisopnames altijd iets achterlopen op de besmettingscijfers, is het te verwachten dat deze stijging nog even zal aanhouden, maar uiteindelijk ook zal afvlakken. Met het oog op het begin van de vakantieperiode (met intensievere contacten) adviseert het RIVM daarom evenals vorige week om de basisadviezen in acht te nemen: 

 • Hygiëne: was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
 • Klachten: blijf thuis en doe direct een zelftest;
 • Ga thuis in isolatie na een positieve (zelf)test
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Haal een vaccin of een booster- of herhaalprik
 • Houdt afstand: geef elkaar de ruimte.
AOPA Fly In 2022 EHBK van boven

AOPA Fly In 2022 EHBK groot succes

De jaarlijkse AOPA Fly In was een doorslaand succes. 80 PICs maakten de tocht naar het gecontroleerde EHBK, hetgeen voor sommigen nog een hele uitdaging bleek. Maar 156 bezoekers kwamen vrolijk aan op het zonovergoten vliegveld, waar zowel Skydemon, als Samco als Edwin Dekker (met een MLA van Italië naar Portland) een gewillig oor vonden. De compacte fair werd bemand door een aantal vaste en nieuwe exposanten. Het restaurant puilde uit. De barbecue was niet de enige die voor verhitting zorgde. Hierbij wat impressies.

Lees meer
Logo AOPA

Examen op een niet-EU kist

Examen, prof check en verlening op een N- of G-kist mag dat?

AOPA kreeg van een lid de vraag of je een examen voor een EU bevoegdheid op niet-EU geregistreerd vliegtuig mag doen.
Deze vraag is o.a. relevant omdat veel vliegers met een FAA brevet nu de conversie naar een EU brevet doen ivm de deadline van afgelopen 22 juni 2022. Vanaf genoemde datum moet je, als je in Europa woont, ook een EU brevet en medical hebben om op een niet-EU geregistreerd vliegtuig (zoals N en G) in Europa te mogen vliegen.

Maar het antwoord op deze vraag is natuurlijk ook voor andere situaties van belang.

Lees meer

28 juni: online open avond bij E-Flight

Op dinsdag 28 juni verzorgt E-Flight van 19.00-21.00 uur een online open avond om al je vragen over elektrisch vliegen en hoe alles in zijn werk gaat bij een 'elektrische vliegschool' te beantwoorden. Iedereen is digitaal welkom. Je kunt je aanmelden via deze link.

Logo AOPA

Algemene ledenvergadering 25 juni 2022 11 uur online

De algemene ledenvergadering zal online gehouden worden op 25 juni om 11 uur. Tijdens deze vergadering zal het bestuur de lopende portefeuilles toelichten en de jaarrrekening over 2021 ter goedkeuring voorleggen. Het jaarverslag is al gepubliceerd en voor de leden toegankelijk op deze website. 

Meld je aan voor deze ALV bij secretary@aopa.nl dan ontvangt u een inlogcode voor de online vergadering 

Logo AOPA

Vrijstelling veteranendag boven Den Haag EHP 26 op 25 juni

   op Veteranendag 25 juni 2022 zal er een defile plaatsvinden door EHP 26 Den Haag. Hoewel dit gebied so wie so gesloten is dient u rekening te houden met intensief in en uitvleigend vliegverkeer ddddxxxAan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan het luchtdefilé ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag 2022 op zaterdag 25 juni 2022 wordt tussen 13:30 uur en 15:30 uur lokale tijd vrijstelling verleend om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogtes, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen.

Lees meer
Logo AOPA

TGB Lichtenvoorde 14-18 juli 2022 tot 1500 voet

Ten behoeve van vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) type PumaDDL in het kader van bijstandverlening aan Nationale politie /SGBO veiligheidsregio wordt als inzetgebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Lichtenvoorde aangewezen.

 

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 25 juni 2022 (digitaal)

Hoewel we graag in het kader van de ALV fysiek bijeen hadden willen komen, hebben we moeten besluiten digitaal te vergaderen. Naast de afwezigheid van twee bestuursleden op 25 juni speelt ook dat momenteel onze aandacht vooral uit gaat naar de organisatie van de Fly In op 2 juli. Digitaal vergaderen is in het verleden voldoende effectief gebleken. Bovendien zijn meer leden in staat om deel te nemen.

 

We zullen wat vroeger van start gaan dan je doorgaans van ons gewend bent. Zo bevorderen dat we niet teveel van jouw vrije zaterdag in beslag nemen. Dat geldt des te meer natuurlijk als het vliegbaar weer is. We willen starten om 11.00 uur om binnen 1,5 uur de vergadering te kunnen besluiten. We zullen weer een update geven van de lopende dossiers. Daarnaast zullen we de  cijfers over 2021 ter goedkeuring aan je voorleggen.

De agenda en stukken tref je aan op de AOPA-website (onder 'leden' en 'vergaderingen'). Wel eerst inloggen.

Je kunt je aanmelden via secretary@aopa.nl. We zullen gebruik maken van Zoom.

Goed nieuws voor Hilversum en Beek

Vandaag is bekend geworden dat zowel vliegveld Hilversum als de luchthaven Beek toekomst hebben. De gemeente Hilversum heeft de intentie de huurovereenkomst met het vliegveld te verlengen. Zo wil de gemeente het vliegveld perspectief geven de huidige functie voor de lange termijn door te zetten en tevens te verduurzamen. 

In Limburg heeft de meerderheid van het provinciaal bestuur zich uitgesproken voor het openhouden van de luchthaven Beek. Aan het openhouden van het vliegveld zitten wel strikte voorwaarden. Of er een verruiming van de mogelijkheden voor de GA in zit, is op dit moment niet te zeggen. We zijn uiteraard blij dat Beek niet dichtgaat. Op 2 juli aanstaande zal daar onze Fly In plaatsvinden. Dat evenement is 'volgeboekt'. 

Gratis touch and goes op Beek (16-6-2022)

Wederom een aankondiging voor kosteloos trainen op vliegveld Beek, deze keer op 16-6-2022 !

Dit betekent geen handling fees, geen ATC charges én tot 5 gratis landingen. Parkeren aan de 'overkant' op Charlie met de mogelijkheid om een kopje koffie en een versnapering te nuttigen voor vertrek naar de thuishaven. Graag nodigen wij eenieder uit om lekker te komen trainen op EHBK en zich aan te melden via onderstaande formulier. Vanwege een beperkt aantal plekken is deelname enkel mogelijk na invullen van het aanmeldingsformulier én ontvangen van een bevestiging, 2 dagen vóór de betreffende dag.

 

Lees meer

Toekomst voor vliegveld Drachten

De gemeenteraad van Smallingerland heeft de seinen voorwaardelijk op groen gezet voor het behoud van vliegveld Drachten. Een aantal ondernemers heeft een ontwikkelingsplan ingediend voor het vliegveld. Dat plan kan op steun rekenen van de gemeenteraad. Er zal een kwartiermaker worden aangesteld die moet beoordelen of het ontwikkelingsplan werkelijk realiseerbaar is. Uitgangspunt is dat het vliegveld in de toekomst zichzelf financieel kan bedruipen. Ook ILT zou geen bezwaren hebben tegen de plannen. Dit is te lezen in een artikel dat vandaag verscheen in de Leeuwarder Courant.

AOPA is vanzelfsprekend verheugd met het behoud van het vliegveld. De voorbije jaren heeft AOPA op verzoek van en in samenspraak met belanghebbenden bij de gemeente en de provincie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de meerwaarde van het vliegveld.

Kruisen SPL CTR aan banden

Het volgende bericht hebben wij van LVNL ontvangen:

"In verband met roosterkrapte in combinatie met het sterk aantrekkende luchtverkeer van en naar Schiphol heeft LVNL besloten VFR vluchten zonder operationele noodzaak tijdelijk niet te accommoderen in de Schiphol CTR. Dit betreft alleen VFR vluchten die voor hun plezier en niet noodzakelijk de CTR van Schiphol willen kruisen. Alle overige VFR vluchten met een noodzakelijk karakter zoals b.v. survey (met SPO) of een commerciële VFR vlucht mogen nog steeds een verzoek doen. Ook blijft het mogelijk voor niet noodzakelijke VFR vluchten om in de Amsterdam sector te vliegen of via de VFR route ‘Victor ’ van en naar Schiphol te gaan. Omdat wij aanvragers van niet noodzakelijke kruisende VFR vluchten niet onnodig de procedure willen laten doorlopen, hebben wij ervoor gekozen om helder naar buiten te communiceren, de procedure tijdelijk in de wacht gezet en het woord verbod gebruikt. Op deze manier wordt voorkomen dat vliegers onnodig moeite doen en dat wij aanvragen binnenkrijgen die op voorhand toch niet gehonoreerd gaan worden."

Lees meer
AOPA Fly In 2022 poster

AOPA Fly In 2022 gaat naar Beek

Maastricht Aachen Airport (EHBK) is een gecontroleerd vliegveld, waar je misschien nog niet eerder bent geweest. De AOPA Fly-In is dé ideale gelegenheid om kennis te maken met de Limburgse luchthaven. 

Leden van AOPA* kunnen aan de Fly-In deelnemen. Schrijf je hier in. Je betaalt als lid geen landingsgeld en afhandelingskosten!

Update 9 mei: we hebben met Eurocontrol geregeld dat er 3 groepen van maximaal 15 vliegers een rondleiding kunnen krijgen (vanwege de beperkte ruimte alleen de PIC). Geef daarvoor uw paspoortnummer aan in het inschrijfformulier.

Update 27 mei: we hebben het volgende programma in de steigers staan:
09:00 Eerste vliegtuigen arriveren
11:00 Start BBQ
11:00 Presentatie Skydemon (Brasserie boven)
13:00 Presentatie Skydemon (Brasserie boven) / rondleiding 1 (Samco)
14:00 Rondleiding 1 (Eurocontrol) / rondleiding 2 (Samco)
15:00 Rondleiding 2 (Eurocontrol) / rondleiding 3 (Samco)
16:00 Rondleiding 3 (Eurocontrol)
18:00 Opruimen

Update 31 mei: alle 80 plaatsen zijn inmiddels bezet, deelnemers hebben een briefing pack ontvangen en de wachtlijst is geopend. Van 1030 tot 1245 (LT) zijn alle landingsslots vol, maar daarna kan er nog volop gearriveerd worden indien er vroege vertrekkers zijn die 1 van de 80 parkeerplaatsen verlaten. Vertrekt u eerder dan 1500LT (en na 1245) dan graag even uw ETD aan secretary@aopa.nl zodat we gegadigden op de wachtlijst ook nog kunnen toelaten.

Lees meer
AOPA Fly In 2022 poster

AOPA Fly In 2022 gaat naar Beek

Maastricht Aachen Airport (EHBK) is een gecontroleerd vliegveld, waar je misschien nog niet eerder bent geweest. De AOPA Fly-In is dé ideale gelegenheid om kennis te maken met de Limburgse luchthaven. 

Leden van AOPA* kunnen aan de Fly-In deelnemen. Schrijf je hier in. Je betaalt als lid geen landingsgeld en afhandelingskosten!

Update 9 mei: we hebben met Eurocontrol geregeld dat er 3 groepen van maximaal 15 vliegers een rondleiding kunnen krijgen (vanwege de beperkte ruimte alleen de PIC). Geef daarvoor uw paspoortnummer aan in het inschrijfformulier.

Update 27 mei: we hebben het volgende programma in de steigers staan:
09:00 Eerste vliegtuigen arriveren
11:00 Start BBQ
11:00 Presentatie Skydemon (Brasserie boven)
13:00 Presentatie Skydemon (Brasserie boven) / rondleiding 1 (Samco)
14:00 Rondleiding 1 (Eurocontrol) / rondleiding 2 (Samco)
15:00 Rondleiding 2 (Eurocontrol) / rondleiding 3 (Samco)
16:00 Rondleiding 3 (Eurocontrol)
18:00 Opruimen

Update 31 mei: alle 80 plaatsen zijn inmiddels bezet, deelnemers hebben een briefing pack ontvangen en de wachtlijst is geopend. Van 1030 tot 1245 (LT) zijn alle landingsslots vol, maar daarna kan er nog volop gearriveerd worden indien er vroege vertrekkers zijn die 1 van de 80 parkeerplaatsen verlaten. Vertrekt u eerder dan 1500LT (en na 1245) dan graag even uw ETD aan secretary@aopa.nl zodat we gegadigden op de wachtlijst ook nog kunnen toelaten.

Lees meer
Logo AOPA

TGB Frysian Flag van 28 maart tot 8 april tot 3000 voet

Ten behoeve van de internationale oefening Frisian Flag worden in noord Nederland als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Frisian Flag Bravo, Frisian Flag Charlie, Frisian Flag Delta, Frisian Flag Echo en Frisian Flag Golf aangewezen (hierna te noemen: TGB Bravo, TGB Charlie, TGB Delta, TGB Echo en TGB Golf). De binnen de begrenzing van de TGB’s Bravo, Charlie, Delta en Echo gelegen Helicopter Main Routes (HMR’s) zijn uitgezonderd met een horizontale afstand van twee (2) nautische mijlen aan weerszijden van de HMR tot een hoogte van 3000 voet AMSL. Ook de Helicopter Protected Zone (HPZ) GOROMAND is uitgezonderd binnen de laterale grenzen van de HPZ vanaf zeeniveau tot een hoogte van 3000 voet AMSL. 

Lees meer
Logo AOPA

TGB Haarzuilens 8 april 2022 onder 1200 voet

Ten behoeve van vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) type PUMA DDL wordt in het kader van een oefening met de Veiligheidsregio Utrecht het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Haarzuilens aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten: TGB Haarzuilens van 52°06'54.22"N 005°02'18.42" E naar 52°08'30.91"N 004°59'24.04" E, naar 52°07'32.82"N 004°58'37.57"E, naar 52°06'26.57"N 005°01'52.22"E, terug naar 52°06'54.22"N 005°02'18.42"E, van grondniveau tot 1200 voet AMSL (zie figuur). 2. Het TGB Haarzuilens, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op vrijdag 8 april 2022 van 07:30 uur tot en met 17:30 uur lokale tijd. 

Lees meer

Informatieavond met luchtverkeersleiders Lelystad Airport

Speciaal voor VFR-vliegers organiseert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op dinsdag 12 april om 20.00 uur een informatieavond in het Aviodrome. Tijdens de bijeenkomst beantwoorden torenverkeersleiders van Lelystad Airport vragen van het publiek en geven informatie over de vliegprocedures op Lelystad Airport. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Lees meer

Wijziging baannummers op Texel

 
Sinds vorig jaar zijn de baannummers van Texel Airport 10 graden gewijzigd omdat het magnetisch noorden 'aan de wandel is'.
Daardoor kunnen de baannummers verwarrend zijn, want 12 en 21 & 03 en 30 lijken wel heel erg op elkaar.
 
Als je naar Texel vliegt, bereid je vlucht goed voor om verrassingen te voorkomen.
Logo AOPA

TGB Frysian Flag van 28 maart tot 8 april tot 3000 voet

Ten behoeve van de internationale oefening Frisian Flag worden in noord Nederland als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Frisian Flag Bravo, Frisian Flag Charlie, Frisian Flag Delta, Frisian Flag Echo en Frisian Flag Golf aangewezen (hierna te noemen: TGB Bravo, TGB Charlie, TGB Delta, TGB Echo en TGB Golf). De binnen de begrenzing van de TGB’s Bravo, Charlie, Delta en Echo gelegen Helicopter Main Routes (HMR’s) zijn uitgezonderd met een horizontale afstand van twee (2) nautische mijlen aan weerszijden van de HMR tot een hoogte van 3000 voet AMSL. Ook de Helicopter Protected Zone (HPZ) GOROMAND is uitgezonderd binnen de laterale grenzen van de HPZ vanaf zeeniveau tot een hoogte van 3000 voet AMSL. 

Lees meer
Logo AOPA

TGB Haarzuilens 8 april 2022 onder 1200 voet

Ten behoeve van vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) type PUMA DDL wordt in het kader van een oefening met de Veiligheidsregio Utrecht het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Haarzuilens aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten: TGB Haarzuilens van 52°06'54.22"N 005°02'18.42" E naar 52°08'30.91"N 004°59'24.04" E, naar 52°07'32.82"N 004°58'37.57"E, naar 52°06'26.57"N 005°01'52.22"E, terug naar 52°06'54.22"N 005°02'18.42"E, van grondniveau tot 1200 voet AMSL (zie figuur). 2. Het TGB Haarzuilens, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op vrijdag 8 april 2022 van 07:30 uur tot en met 17:30 uur lokale tijd. 

Lees meer

AOPA Nederland dient U-Space visie in bij EASA

In het kader van de ontwikkeling van een veilige omgeving waarin zowel bemande als onbemande luchtvaart kan plaatsvinden heeft EASA een kennisgeving van een voorgestelde wijziging gepubliceerd. De commentaarronde van deze NPA 2021-14 liep op 15 maart 2022 af en AOPA Nederland heeft het stuk van commentaar voorzien.

U treft de NPA 2021-14 over U-Space en het AOPA commentaar aan.

Lees meer

Season Opener 'Be Ready - Fly Safe'

Airshowcommentator en filmmaker Leo van der Goot gaat met deskundigen aan tafel om een aantal interessante onderwerpen binnen de GA te bespreken. Zoals vluchtvoorbereiding, de top 5 veiligheidsrisico's van de GA, leren van voorvallen, pilot currency en de laatste ontwikkelingen binnen onze sector. Ook is er ruimte om als deelnemer vragen in te schieten. Kijk je 30 maart mee van 19.30 tot 21.30 uur? Meld je aan via deze link

Met deze Season Opener sluiten we aan bij de 'Be Ready - Fly Safe' campagne van EASA. Van 14 tot en met 25 maart organiseert EASA verschillende sessies en discussies. Ga naar de website van EASA om je aan te melden voor deze online bijeenkomsten.

 

Lees meer

BRANDBRIEF GA-SECTOR AAN MINISTER I&W

De General Aviation (GA) wordt in Nederland vertegenwoordigd door 5 sectorvertegenwoordigers. Deze partijen hebben gezamenlijk een brandbrief m.b.t. Vliegveld Hilversum geschreven aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De brief aan Minister M. Harbers is geschreven door:

Lees meer

Tecnam P2010 Hybride maakt succesvolle vlucht

Tecnam Aircraft maakte dinsdag bekend dat het met succes het P2010 H3PS hybride demonstratievliegtuig heeft gevlogen. Volgens het bedrijf is de vlucht, die plaatsvond op 21 december 2021, de eerste voor een GA-vliegtuig met een parallelle hybride configuratie. Een samenwerking tussen Tecnam, Rotax en Rolls-Royce, waarbij de P2010 H3PS wordt aangedreven door een 104 kW Rotax 915 IS-motor in combinatie met een 30 kW Rolls-Royce elektromotor.

 

Lees meer

Dag van de Piloot 2022

De collega's van de Vereniging Vlaamse Motor Vliegclubs (VVMV vzw) organiseren op 12 maart aanstaande de 'Dag van de Piloot'. AOPA-leden zijn van harte welkom. Op het programma staat onder meer Zara Rutherford die over haar heroïsche solovlucht rond de wereld zal vertellen.

Het evenement vindt plaats in Kinepolis Event Center te Antwerpen, Groenendaallaan 394. De deuren gaan open om 8.00 uur. Voor meer informatie: click hier.

Lees meer

Season Opener (save the date)

De Nederlandse GA-sectorpartijen, waaronder AOPA, zullen samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een webinar organiseren in het kader van de start van het vliegseizoen. Het initiatief sluit aan op een uitgebreid meerdaags programma van EASA. Zie: general-aviation-season-opener-2022.

De voorlopige datum is woensdag 30 maart 's-avonds. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk vliegers met het webinar te bereiken, dus 'save the date and spread the word'. 

Lees meer

LVNL stelt Centralised Base uit

Er is, zo meldt LVNL,  het afgelopen jaar hard gewerkt aan de realisatie van de remote towers op de regionale vliegvelden Beek en Eelde. Het meest zichtbaar zijn de cameramast op Eelde en de voorbereidingen voor de remote tower modules op de operationele zaal en de test- en educatieruimte op Schiphol Oost. Echter is er grote druk op het programma ontstaan als gevolg van COVID-19. Dit heeft geleid tot capaciteits- en leveringsproblemen en uiteindelijk tot de conclusie dat het programma op dit moment onvoldoende voortgang kan realiseren om de oorspronkelijke datum van livegang te waarborgen. Het besluit is dan ook genomen om de livegang van beide velden uit te stellen tot na 2024.
Lees meer

Nut en noodzaak Vliegveld Hilversum

Verontrustende berichten uit Hilversum. Meerdere lokale politieke partijen kijken naar Vliegveld Hilversum als mogelijke locatie voor woningbouw.

Er lijkt de laatste tijd in politiek Nederland een soort tendens te zijn ontstaan waarbij vormen van luchtvaart lichtzinnig dreigen te worden opgeofferd ten behoeve van ‘het klimaat’ en/of het bestrijden van ‘woningnood’. Inmiddels staan EHBK, EHGG, EHRD en EHHV in min of meerdere mate politiek ter discussie. Wellicht moeten we de soep niet zo heet eten als ie wordt opgediend of dit soort verhalen compleet negeren.

Lees meer

NIET-BEROEPSMATIGE LESVLUCHTEN WEER TOEGESTAAN

Per 15 januari zijn in Nederland niet-beroepsmatige lesvluchten weer toegestaan tussen 05:00-17:00 lokale tijd. 

Wat is verder van belang? Het gebruik van stoffen mondkapjes wordt afgeraden (dat geldt dus helaas ook voor het mondkapje met AOPA-logo). Gebruik wegwerp-mondkapjes, bij voorkeur type 2. 

De maximale groepsgrootte van 2 POB is komen te vervallen. Wel geldt het dringende advies de groepsgrootte te beperken tot max 4 personen.

Commerciële rondvluchten zijn niet toegestaan. 

Voor examenvluchten en lesvluchten, noodzakelijk voor de uitvoering van een beroep of bedrijf, verandert niets; deze waren al uitgezonderd.

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 26 januari 2022 05:00 uur.

Lees meer

Nut en noodzaak Vliegveld Hilversum

Verontrustende berichten uit Hilversum. Meerdere lokale politieke partijen kijken naar Vliegveld Hilversum als mogelijke locatie voor woningbouw.

Er lijkt de laatste tijd in politiek Nederland een soort tendens te zijn ontstaan waarbij vormen van luchtvaart lichtzinnig dreigen te worden opgeofferd ten behoeve van ‘het klimaat’ en/of het bestrijden van ‘woningnood’. Inmiddels staan EHBK, EHGG, EHRD en EHHV in min of meerdere mate politiek ter discussie. Wellicht moeten we de soep niet zo heet eten als ie wordt opgediend of dit soort verhalen compleet negeren.

Lees meer

Coalitieakkoord over luchtvaart

Vandaag is het Coalitieakkoord gepubliceerd. Het akkoord behelst een aantal beleidsvoornemens met betrekking tot de luchtvaart in Nederland.
 
 • Men wil de sterke hub functie van Schiphol behouden en daarbij meer aandacht besteden aan het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur.  Dat vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.
 • Het vliegen over korte afstanden zal worden ontmoedigd.
 • Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief ondersteund, waarbij het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde landen centraal staat.
 • Op nationaal niveau wordt bijmengen van bio-kerosine verplicht en de productie van synthetische kerosine gestimuleerd.
Lees meer

Leaflet Winter Flying (CAA)

Vanuit Brits perspectief is door de CAA een leaflet uitgebracht over vliegen in de winter. Zeker niet minder interessant voor ons hier in Nederland.

Lees meer
Logo AOPA

Consultatie ILT tarieven 2022

De jaarlijkse consultatie betreffende de tarieven die ILT (en daarmee Kiwa) in rekening gaat brengen in 2022 hebben wij weer beantwoord (zie onderstaande bijlage).

Lees meer

VFR buiten UDP groot succes

In 2016 zette Eugenie Kalshoven namens AOPA Netherlands de eerste stappen om het VFR vliegen buiten UDP mogelijk te maken. Het was een lange weg maar door haar standvastigheid en doorzettingsvermogen mogen we sinds 1 oktober 2019 ook buiten de daglichtperiode VFR vliegen. Uiteraard mits de gezagvoerder beschikt over een Night Qualification en voldaan wordt aan de uitrustingseisen.

In het GA Kwartaaloverleg met LVNL en CLSK heeft AOPA gevraagd wat de bevindingen zijn van de verkeersleiders en hier kwam een positieve reactie op terug. Er zijn relatief veel bewegingen op Lelystad en de verkeersleiders gaven aan dat er geen operationele problemen zijn geconstateerd. Ook op Rotterdam melden de verkeersleiders dat het vliegen buiten UDP geen issues oplevert.

Lees meer

Tecnam P2010TDI nu ook in de VS toegelaten

De FAA heeft een typecertificaat toegekend aan de P2010 TDI van Tecnam, aangedreven door een nieuwe CD-170 dieselmotor van Continental.

De Continental Diesel 170-pk turbomotor, die diesel en JetA1-brandstof verbrandt, voegt zich bij andere P2010-krachtbronnen, waaronder een 180 pk-motor die Avgas en Mogas verbrandt en een 215 pk-motor die op Avgas loopt.

 

Lees meer
De 11.000e RV !

Aantal vliegende Van's vliegtuigen bereikt 11.000 !

Van's Aircraft levert sinds 1973 bouwpakketten voor vliegtuigen. Vanuit het de fabriek in Aurora, Oregon worden er dagelijks meerdere vliegtuigen verscheept naar bouwers in alle uithoeken van de wereld.  

Alle modellen van de RV-3 tot de RV-14 zijn van een aluminium constructie. Door het toepassen van moderne technieken zijn nu de meeste onderdelen voorgeboord waardoor het bouwen redelijk vlot gaat. De bouwtijd schommelt rond de 1500 uur voor een RV-7 maar er zijn uitschieters naar alle kanten.

Lees meer

Denali vliegt voor het eerst

Textron Aviation kondigde vandaag aan dat haar nieuwe eenmotorige turboprop, de Beechcraft Denali, voor het eerst het luchtruim koos. De mijlpaal van de eerste vlucht is een belangrijke stap voor het 'clean-sheet'-ontwerp en het begin van het belangrijke testprogramma dat de prestaties van de Denali zal bevestigen.

De Denali ontstond op de tekentafel als de Cessna 220 met de bedoeling om kruissnelheden van 285 knopen en een brandstofverbruik van 1100 pond te bereiken. De Denali werd ontworpen voor een ​​bereik van 1600 zeemijlen met één piloot en vier passagiers en zal in staat zijn om van Los Angeles naar Chicago te vliegen, van New York naar Miami of van Londen naar Moskou.

De Denali is het eerste vliegtuig dat wordt aangedreven door GE’s Catalyst turbine, een duurzamere motor die tot 20 procent minder brandstof verbruikt dan oudere turboprops. Het vliegtuig is uitgerust met McCauley's nieuwe composiet, 5-bladige, constantespeed propeller met een diameter van 105 inch met omkeerbare spoed en ijsbescherming.

Lees meer

Ikarus vliegt op 100% synthetische brandstof

De RAF heeft met een Ikarus C42 microlight gevlogen waarbij gebruikt geaakt werd van 100% synthetische Avgas, een wereldprimeur.

In “Project Martin”, werkte de RAF samen met Zero Petroleum, dat de Avgas produceert onder de naam SynAvGas.

De synthetische UL91-brandstof van Zero Petroleum wordt vervaardigd door waterstof te extraheren uit water en koolstof uit atmosferische koolstofdioxide. Met behulp van energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals wind of zon, worden deze gecombineerd om de synthetische brandstof te maken.

Lees meer

Spirit of Innovation breekt records

Rolls-Royce heeft met zijn op NXT gebaseerde ‘Spirit of Innovation’ drie nieuwe wereldsnelheidsrecords voor elektrische vliegtuigen gevestigd.

Op 16 november 2021 bereikte het vliegtuig met registratie G-NXTE, een topsnelheid van 555,9 km/u (345,4 mph) over een afstand van 3 kilometer, waarmee het bestaande record met 213,04 km/u werd verbroken, aldus Rolls-Royce.

 

Lees meer

Herziening Maintenance Directives en Informatiepakket Onderhoudsprogramma’s

Een deel van de Maintenance Directives (MD's) en het informatiepakket Onderhoudsprogramma's is verouderd. Daarom gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het voorjaar van 2022 een deel van de Maintenance Directives (MD’s) bijwerken. Ook schrapt de inspectie een deel.

In dit proces vraagt de ILT advies aan de luchtvaartsector. U kunt in de consultatieperiode reageren. Deze is van 24 november tot en met 14 december 2021. We roepen u graag op om te reageren....

 

 

Lees meer

Vliegen op N kisten!

In de Basic Regulations (Art 1(1)(b)(ii)) staat dat luchtvaartuigen, die in de EU worden gebruikt door een operator die in de EU gevestigd is, onder deze EU regelgeving vallen. De uitleg van EASA is dat in principe alle NCO operations hieronder vallen. 

Lees meer
Logo AOPA

COVID maatregelen vanaf 6 november 2021

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij zojuist bijgaande tekst met het verzoek die te delen met onze achterban:

Bovenop de geldende maatregelen zoals beschreven in de huidige NOTAM is vanaf 6 november de mondkapjesplicht voor contactberoepen actief. Dit is in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 als volgt opgenomen per 6 november 2021:

Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen

 1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.
 2. Het eerste lid geldt niet voor:
  1. personen tot en met twaalf jaar
  2. sekswerkers en hun klanten
  3. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt. 

Naast de bovengenoemde uitzonderingen is specifiek voor de luchtvaart het volgende relevant:

 • Het geven van training/instructie/examens in een vliegtuig wordt als een contactberoep gezien, zoals bijvoorbeeld bij een vliegschool het geval is. Hier is de mondkapjesverplichting dus van kracht;
 • ‘In-house’ training van een bedrijf welke niet plaatsvindt in een publieke binnenruimte wordt niet als contactberoep gezien, de mondkapjesverplichting is daar niet van toepassing;
 • In een cockpit waar geen klantcontact plaatsvindt is geen sprake van een contactberoep, en is er geen mondkapjesplicht;
 • Voor (lucht)sporten, zoals parachutespringen, gelden de regels voor sport. En voor sport geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht (artikel 2a.5, aanhef en onder a, Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);
 • Voor contactberoepen die volledig buiten plaatsvinden, zoals tandem paragliden en tandem paramotor vliegen, lijkt het dragen van een mondkapje niet heel makkelijk en wellicht zelfs gevaarlijk wanneer deze voor je ogen kan schieten bij hogere snelheden. Daarmee is een andere uitzondering voor de mondkapjesplicht relevant. De verplichting geldt niet indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt (artikel 2a.8 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

Presentatie ADS-B

In aansluiting op de ALV van zaterdag 30 oktober verzorgde AOPA France voorzitter Emmanuel Davidson een presentatie over ADS-B.

Davidson pleit voor de (vrijwillige) invoering van ADS-B-apparatuur voor GA, waarbij 1090 ES wordt gebruikt als ADS-B-uitgangsfrequentie; een upgrade van radargrondstations om al het gedetecteerde verkeer uit te zenden (Mode A, Mode C, primaire doelen en met ADS-B uitgevoerde vliegtuigen). Plus, mogelijke integratie van alternatieve gegevensbronnen zoals FLARM (anti-collision device for gliders. Gebruik van UAT, aangezien het al een standaard is die door ICAO en de meeste landen wordt erkend, met een frequentie die is gereserveerd voor gebruik in de luchtvaart (tussen 960 MHz en 1164 GHz).

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 30 oktober vindt ONLINE plaats!

Het AOPA-bestuur heeft besloten af te zien van een fysieke bijeenkomst aanstaande zaterdag (ALV). I.v.m. het regelen van faciliteiten en catering moesten wij vandaag een knoop doorhakken. Er waren vooralsnog niet veel aanmeldingen. Bovendien is (landelijk) sprake van een significante stijging van het aantal COVID-19 besmettingen. Dat vraagt ook om behoedzaamheid.

De Algemene Leden Vergadering gaat zaterdag aanstaande wel gewoon door op het eerder gepubliceerde tijdstip (aanvang 12.00 uur), echter de meeting vindt plaats via Zoom. Je kunt als lid inloggen op de AOPA Homepage en op het betreffende agenda item (rechts op de pagina) klikken waarlangs je naar de Zoom-meeting geleid wordt.

Ook hebben wij aansluitend op het formele gedeelte een spreker, te weten Emmanuel Davidson, die ons vanuit Parijs zal bijpraten over ADS-B. Zie onze eerdere berichtgeving over zijn presentatie.

Enquête General Aviation: Ervaringen Frequency Monitoring Code (FMC)

Op 18 juni 2020 is de zogenaamde Frequency Monitoring Code (FMC) - Listening Squawk - ingevoerd in Nederland. Hiermee kan een vlieger middels de transpondercode aangeven aan de verkeersleiding of de frequentie van Amsterdam FIC of Rotterdam APP wordt uitgeluisterd. De FMC is onderdeel van een pakket maatregelen om het aantal luchtruimschendingen en de ernst daarvan te verminderen.

De FMC is ingesteld door Luchtverkeersleiding Nederland in samenwerking met AOPA, KNVvL en NACA. 

Inmiddels is de FMC meer dan een jaar geïmplementeerd en zullen de resultaten van de FMC worden geëvalueerd. Hierbij willen LVNL, AOPA, KNVvL en NACA ook bij de gebruikers inventariseren wat de ervaringen zijn met de FMC.

Lees meer

Dreigende intrekking internationale status van 6 GA velden

Op dit moment loopt er een pilot bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Koninklijke Marechaussee om de “internationale” status van EHBD, EHHV, EHMZ, EHSE, EHTE en EHTX te heroverwegen en een verbod in te stellen op (directe) vluchten van en naar landen die niet tot het Schengen-gebied behoren. Dat betekent niet alleen landen aan de oostelijke grens van de EU, maar ook het Verenigd Koninkrijk en Ierland, niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn en een tussenlanding op een EU luchthaven, die als formele doorlaatpost geldt, noodzakelijk wordt.

De Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) doet een nadrukkelijk beroep op vliegers om een bijdrage leveren aan het behoud van de “internationale” status. 

Lees meer

Piloot in opleiding? Let op!

Vanaf volgend jaar zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer fiscaal aftrekbaar. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats die maximaal € 1.000 per jaar vergoedt, maar piloten die van vliegen hun carrière willen maken, betalen meestal iets meer voor hun opleiding.

Valt er nog iets aan te doen?

 

Lees meer
Logo AOPA

TGB Zeelandbrug, week 40 en 42 minimum vlieghoogte 1000 voet

In verband met inspectie van de Zeelandbrug met behulp van RPAS (drones) is de minimum vlieghoogte 1000 voet. dit zal wellicht neit tot problemen leiden want de gehel Oosterschelde heeft een minimum vleighoogte van 1000 voet als onderdeel van de beschermde Delta wateren,