BASA overeenkomst EU VS wederom verlengd en uitgebreid

Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) is een lang lopende overeenkomst tussen de USA en de EU die de luchtvaartveiligheid regelt en waaraan deze maand twee nieuwe Annexen zijn toegevoegd:

 

  • Annex 3 -Appendix 1- Regeling voor de conversie van brevetten, ratings en privileges.
  • Annex 4 Regeling voor de wederzijdse acceptatie van onderwerpen die betrekking hebben op FSTD’s Flight Simulator Training Devices.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11009-2019-INIT/en/pdf 

Het is volgens de huidige overeenkomst in een aantal EU landen toegestaan om (niet commercieel) met een EU brevet en een geldig medical klasse 2 in een N geregistreerd luchtvaartuig binnen de landsgrenzen te vliegen. (Artikel12(4) EU.1178/2011) Sommige EU landen staan dat niet toe en verbieden daarnaast permanente stationering van N geregistreerde vliegtuigen in hun land.

De regeling waarin dat werd overeengekomen was de EU-USA BASA waarvan de toestemming om in de EU te vliegen met een EU bevoegdheid in een N geregistreerd luchtvaartuig nu definitief eindigt op 20 juni 2022.

Het gevolg van de aanvulling op de bestaande BASA is dat alle piloten die met een FAA brevet en ratings in de EU vliegen deze voor 20 juni 2022 zullen moeten converteren naar een EU bevoegdheid. Naar schatting zijn er ca 8000 vliegers die met een FAA brevet in de EU vliegen dus de conversie zal nog wel enige voeten in de aarde hebben.

Vanaf 20 juni 2022 is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de eerder genoemde bepaling om met een EU brevet in een N geregistreerd luchtvaartuig binnen de EU te vliegen. De eigenaar/operator van het luchtvaartuig is in dat geval in de EU gevestigd . We wachten de volledige definitieve tekst van de BASA Annex af om te bekijken hoe de exacte formulering luidt.

De voorwaarden voor conversie van de FAA bevoegdheid is te lezen op de volgende link: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11004-2019-INIT/en/pdf 

De condities staan in APPENDEX 1

Nieuws Overzicht