Wijziging procedures TMZ (Duitsland) (2)

logo DFS

We berichtten er op 2 februari j.l. al over, maar het kan geen kwaad er nog eens expliciet op te wijzen dat de procedures in Duitsland gewijzigd zijn.

Het betreft wijzigingen in de regelgeving voor VFR-vluchten bij het vliegen door gebieden met een transponderverplichting (TMZ).

Vanaf 23 maart 2023 is er een wijziging in de procedures in TMZ's met luisterplicht. Deze wijziging geldt voor piloten die al op de FIS-frequentie vliegen. Hier is nu standaardprocedure in heel Duitsland om de transpondercode die op de kaart staat voor een TMZ in te sleutelen en de bijbehorende frequentie uit te luisteren. Als je niet bij de FIS bent aangemeld gelden deze regels uiteraard ook en moet je de TMZ frequentie in de transponder zetten en de bijbehorende radiofrequentie uitluisteren.

Dus is de piloot tijdens de vlucht  door een TMZ verplicht over te schakelen op de transpondercode die op de ICAO-kaart is gepubliceerd en de bijbehorende radio-frequentie, die ook op de ICAO-kaart is gepubliceerd is uit te luisteren. 
Als de piloot in contact staat met de Flight Information Service (FIS) alvorens een TMZ binnen te gaan, geldt de verplichting om zich af te melden bij de FIS alvorens over te schakelen naar de voor de TMZ gespecificeerde frequentie inclusief de radiofrequentie die op de kaart staat! 
In afwijking van deze regeling bestond tot nu toe ook voor de TMZ-gebieden in het gebied van de FIR Langen en FIR-Bremen de mogelijkheid om op verzoek en na bevestiging op de frequentie van de Flight Information Service te blijven en de door de FIS toegekende transpondercode te behouden. Deze afwijkende regeling komt nu te vervallen. 
Dit betekent dat een uniforme regeling gaat gelden voor alle TMZ-gebieden in Duitsland (met uitzondering van de TMZ Egelsbach, omdat dit ook een RMZ is en je je dus toch al moet melden op de gepubliceerde radiofrequntie): 
Bij het vliegen door een TMZ is de piloot verplicht om (ongevraagd) de gepubliceerde transpondercode voor de betreffende TMZ te schakelen en de gepubliceerde radiofrequentie uit te luisteren. op de bijbehorende frequentie. – Je moet je dus afmelden bij de FIS en je hoeft op de  bij de TMZ geldende radiofrequentie je niet te melden.
 De wijziging is gepubliceerd in NfL 2023-1-2700.

Nieuws Overzicht