Dreigende intrekking internationale status van 6 GA velden

Op dit moment loopt er een pilot bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Koninklijke Marechaussee om de “internationale” status van EHBD, EHHV, EHMZ, EHSE, EHTE en EHTX te heroverwegen en een verbod in te stellen op (directe) vluchten van en naar landen die niet tot het Schengen-gebied behoren. Dat betekent niet alleen landen aan de oostelijke grens van de EU, maar ook het Verenigd Koninkrijk en Ierland, niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn en een tussenlanding op een EU luchthaven, die als formele doorlaatpost geldt, noodzakelijk wordt.

De Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) doet een nadrukkelijk beroep op vliegers om een bijdrage leveren aan het behoud van de “internationale” status. 

Allereerst door te conformeren aan de huidige regels voor GA vluchten van en naar landen buiten het Schengengebied. Die luiden sinds 19 augustus jl. voor de hele FIR Amsterdam heel kort samengevat als volgt: voor alle GA vluchten minimaal 2 uur voor vertrek verplichte indiening van een Gendec via www.gendec.eu. Ref NOTAM. Uit de eerste evaluaties komt naar voren dat het indienen van een Gendec nog geen gewoonte is, ofschoon al geruime tijd verplicht. Dat verwatert het toezicht op internationale verplaatsingen en geeft brandstof aan draconische maatregelen als het ronduit verbieden.

Daarnaast kunt u door invullen van de bijgevoegde enquête [zie attachment verder hieronder; betreft het volledige pamflet van de NVL] uw eigen belang in het behoud van de internationale status van de 6 bovengenoemde vliegvelden aangeven. Met het beantwoorden van enkele korte vragen kunt u kenbaar maken welk belang u hecht aan het behoud van de internationale status.

Downloads:

Nieuws Overzicht