Meldpunt procedures Lelystad

AOPA heeft een aantal maanden een meldpunt opengesteld om alle ervaringen met de nieuwe regels op Lelystad te kunnen verzamelen en bespreken met de betrokken instanties. Dat heeft geleid tot meerdere overleggen en verbeteringen.

In artikel https://www.aopa.nl/index.php?page=1298&sid=3  is daar een samenvatting van opgenomen.

Vluchtplanning

Nieuws & Publicaties

Melden incidenten (correctie)

Maandag 26 oktober

De GA-sector is nog niet erg gewend aan het melden van incidenten en ongelukken. Toch is het verplicht om een melding te maken als u betrokken bent bij een gebeurtenis uit één van de categorieën die beschreven staat in de EU regelgeving.

Wij publiceerden een brochure van de EU waarin de verplichte meldingen staan beschreven. Dit was echter een overzicht met verplichte meldingen voor de "grote luchtvaart". Met dank aan Sjoerd Postma die AOPA hier terecht op wees. Wij, als Algemene Luchtvaartvliegers, hebben ons te houden aan een protocol dat beschreven staat in Annex 5 van van IR (EU) 2015/1018.

Lees meer

NOTAM COVID-19 verlengd

Donderdag 22 oktober

Vandaag maakte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons kenbaar dat de huidige NOTAM betreffende maatregelen voor de GA i.v.m. COVID-19 ongewijzigd is verlengd tot 15 januari 2021. Het is en blijft van groot belang de NOTAM met het oog op de belangen van de GA goed na te leven.

Lees meer

Evaluatie n.a.v. meldpunt Lelystad

Woensdag 21 oktober

Introductie

Op 15 april 2020 heeft LVNL met de koepelpartijen (AOPA, NACA, KNVvL) afzonderlijke evaluatiegesprekken gevoerd waarin werd teruggekeken naar de start op Lelystad Airport van de gecontroleerde luchtverkeersleidingsoperatie. Op 7 oktober 2020 hebben de koepelpartijen met LVNL teruggekeken op de afgelopen zomerperiode. In overleg met de koepelpartijen heeft LVNL voorgesteld om één gezamenlijke bijeenkomst (onder meer i.v.m. aangescherpte Coronamaatregelen via Teams) te houden.

Het doel van de LVNL-evaluatie is het bewaken van de performance (veiligheid en capaciteit) van de Lelystad-operatie, informatie te leveren voor het instellen, bewaken, verfijnen en/of opheffen van de (tijdelijke) maatregelen en om informatie te leveren om de awarenesscampagne uit te breiden of aan te scherpen.

Dit verslag bevat op hoofdlijnen een samenvatting van het gesprek. Van het gesprek is een concept verslag opgesteld, waarbij de geïnterviewden de gelegenheid hebben gekregen hierin wijzigingen door te voeren of aanvullingen in te brengen. Na het verwerken van het reviewcommentaar is het verslag vastgesteld en per mail verzonden aan de deelnemers van het gesprek.

Samengevat: een grote verbetering in de operatie

Gezamenlijk geven de koepelpartijen aan dat er deze zomer grote stappen voorwaarts zijn gemaakt door de Luchtverkeersleiding. De vliegers ervaren dat de operatie nu veel soepeler gaat dan in de beginperiode. De luchtverkeersleiding is flexibeler geworden om verzoeken van gebruikers in te willigen; de verkeersleiding denkt mee met de vliegers. Een goed voorbeeld daarvan is het faciliteren van 'directs' voor zowel de aankomsten als vertrekkende vluchten. Ook benoemen de gebruikers de voortgang die er is gemaakt op het dossier 'formatievliegen' en de helikopter-operatie. Wel geven zij nog enkele aandachtspunten aan. Onderstaand is daar een samenvatting van opgenomen.

Lees meer

Elektrisch vliegen

Woensdag 14 oktober

Op de site van ILT staan verschillende documenten over de regelgeving met betrekking tot elektrisch vliegen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtsporters-general-aviation/elektrisch-vliegen

Toon al het nieuws

Agenda

20
aug

AOPA Texel Fly-in 2021

t/m 22-08-2021
Toon volledige agenda

Agenda

20
aug

AOPA Texel Fly-in 2021

t/m 22-08-2021
Toon volledige agenda