Logo AOPA

COVID maatregelen vanaf 6 november 2021

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij zojuist bijgaande tekst met het verzoek die te delen met onze achterban:

Bovenop de geldende maatregelen zoals beschreven in de huidige NOTAM is vanaf 6 november de mondkapjesplicht voor contactberoepen actief. Dit is in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 als volgt opgenomen per 6 november 2021:

Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen

 1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.
 2. Het eerste lid geldt niet voor:
  1. personen tot en met twaalf jaar
  2. sekswerkers en hun klanten
  3. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt. 

Naast de bovengenoemde uitzonderingen is specifiek voor de luchtvaart het volgende relevant:

 • Het geven van training/instructie/examens in een vliegtuig wordt als een contactberoep gezien, zoals bijvoorbeeld bij een vliegschool het geval is. Hier is de mondkapjesverplichting dus van kracht;
 • ‘In-house’ training van een bedrijf welke niet plaatsvindt in een publieke binnenruimte wordt niet als contactberoep gezien, de mondkapjesverplichting is daar niet van toepassing;
 • In een cockpit waar geen klantcontact plaatsvindt is geen sprake van een contactberoep, en is er geen mondkapjesplicht;
 • Voor (lucht)sporten, zoals parachutespringen, gelden de regels voor sport. En voor sport geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht (artikel 2a.5, aanhef en onder a, Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);
 • Voor contactberoepen die volledig buiten plaatsvinden, zoals tandem paragliden en tandem paramotor vliegen, lijkt het dragen van een mondkapje niet heel makkelijk en wellicht zelfs gevaarlijk wanneer deze voor je ogen kan schieten bij hogere snelheden. Daarmee is een andere uitzondering voor de mondkapjesplicht relevant. De verplichting geldt niet indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt (artikel 2a.8 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).

Algemene Ledenvergadering 30 oktober vindt ONLINE plaats!

Het AOPA-bestuur heeft besloten af te zien van een fysieke bijeenkomst aanstaande zaterdag (ALV). I.v.m. het regelen van faciliteiten en catering moesten wij vandaag een knoop doorhakken. Er waren vooralsnog niet veel aanmeldingen. Bovendien is (landelijk) sprake van een significante stijging van het aantal COVID-19 besmettingen. Dat vraagt ook om behoedzaamheid.

De Algemene Leden Vergadering gaat zaterdag aanstaande wel gewoon door op het eerder gepubliceerde tijdstip (aanvang 12.00 uur), echter de meeting vindt plaats via Zoom. Je kunt als lid inloggen op de AOPA Homepage en op het betreffende agenda item (rechts op de pagina) klikken waarlangs je naar de Zoom-meeting geleid wordt.

Ook hebben wij aansluitend op het formele gedeelte een spreker, te weten Emmanuel Davidson, die ons vanuit Parijs zal bijpraten over ADS-B. Zie onze eerdere berichtgeving over zijn presentatie.

EnquĂȘte General Aviation: Ervaringen Frequency Monitoring Code (FMC)

Op 18 juni 2020 is de zogenaamde Frequency Monitoring Code (FMC) - Listening Squawk - ingevoerd in Nederland. Hiermee kan een vlieger middels de transpondercode aangeven aan de verkeersleiding of de frequentie van Amsterdam FIC of Rotterdam APP wordt uitgeluisterd. De FMC is onderdeel van een pakket maatregelen om het aantal luchtruimschendingen en de ernst daarvan te verminderen.

De FMC is ingesteld door Luchtverkeersleiding Nederland in samenwerking met AOPA, KNVvL en NACA. 

Inmiddels is de FMC meer dan een jaar geïmplementeerd en zullen de resultaten van de FMC worden geëvalueerd. Hierbij willen LVNL, AOPA, KNVvL en NACA ook bij de gebruikers inventariseren wat de ervaringen zijn met de FMC.

Lees meer
Logo AOPA

TGB Zeelandbrug, week 40 en 42 minimum vlieghoogte 1000 voet

In verband met inspectie van de Zeelandbrug met behulp van RPAS (drones) is de minimum vlieghoogte 1000 voet. dit zal wellicht neit tot problemen leiden want de gehel Oosterschelde heeft een minimum vleighoogte van 1000 voet als onderdeel van de beschermde Delta wateren,