Onderzoek RIVM 'Beleving van kleine luchtvaart in Nederland'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil weten hoe inwoners van 16 jaar en ouder in Nederland hun woonomgeving beleven. In dat kader is onderzocht of mensen hinder ervaren van het geluid dat de GA ("kleine luchtvaart") veroorzaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen weinig hinder hebben van kleine luchtvaart. De meeste vragen in het onderzoek zijn gesteld aan mensen die geluid van GA ervaren (zogenoemde "waarnemers"). Zij zijn nauwelijks bezorgd om hun veiligheid door dit type vliegverkeer, behalve over drones. Daar maken ze zich wel zorgen over. 

Bijna twee derde van de waarnemers kunnen ook genieten van overvliegende kleine luchtvaart. Het RIVM adviseert om de impact van helikopters en drones op de ervaren kwaliteit van de leefomgeving te blijven monitoren. 

Lees meer

Lelystad Runway incursions video

Runway incursions, onbevoegd baan gebruik komt nog regelmatig voor op Lelystad Airport. LVNL heeft een video gemaakt waarin de veel voorkomende vergissingen helder worden toegelicht. Het niet opvolgen van een klaring van de verkeersleiding leidt vaak tot incursies. 

Voorbeeld van een incursie: je maakt een  ‘touch and go’  als je ‘clear to land’ hebt gekregen. Dit is ook een runway incursion want je start van een baan waar je geen toestemming voor hebt gevraagd of gekregen. je had alleen toestemming voor de landing. Geef altijd duidelijk aan wat je intenties zijn en lees de klaring volledig terug. 

Kijk hier naar de video https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/informatie-voor-luchtvarenden/runway-incursions-at-lelystad-airport

OVV kwartaalrapportage luchtvaart 3e 2022

Verder hieronder tref je een link aan naar de laatste kwartaalrapportage van de OVV. Opnieuw aandacht voor een aantal airprox incidenten. De Onderzoeksraad merkt op dat er sinds 2021 een toename is van het aantal meldingen van airproxes waarbij een motorvliegtuig en een zweefvliegtuig zijn betrokken, bij luchtvaartterreinen met op dat moment zweefvliegactiviteiten.

AOPA heeft in een speciaal leaflet aandacht aan deze problematiek besteed. Betreffend leaflet tref je hierbij aan. De gemotoriseerde GA ligt momenteel onder een vergrootglas als gevolg van dit soort incidenten (en airspace infringements). We vragen nadrukkelijk jullie aandacht hiervoor, omdat beperkingen op de loer liggen.

 

Lees meer

Bijwerken persoonlijke gegevens

Er komt een nieuwe verbeterde AOPA crew card. Het ontwerp is klaar en binnenkort gaat de productie en distributie van start. De nieuwe crew card laat ruimte voor een pasfoto. Wil je dat jouw pasfoto op de nieuwe crew card komt, 'load deze dan up' in jouw profiel.

IAOPA pleit voor UAT

Tijdens de Regional Meeting van IAOPA Europe in Bad Homburg, eind oktober, is aandacht gevraagd voor 'electronic conspicuity' (EC), in het bijzonder voor de technieken die in dat kader als standaard zullen worden gebruikt. IAOPA pleit nadrukkelijk voor het gebruik van UAT (Universal Access Transceiver), een (ICAO-standard) toepassing die zich reeds heeft bewezen. Bij EASA overweegt men nog steeds om mobiele telefonie te gebruiken voor EC, waarbij het zich puur laat leiden door de belangen van de 'unmanned' sector. IAOPA wil dat wordt gekozen voor een technologie waar alle luchtruimgebruikers baat bij hebben.

Lees meer

Belgische Inschepingstaks

Sinds 1 april 2022 kennen alle Belgische luchthavens de verplichting om inschepingstax in rekening te brengen. De introductie van deze belasting was al eerder aangekondigd maar de GA-sector ging ervan uit dat de inschepingstax alleen van toepassing zou zijn op de commerciële luchtvaart. Helaas is niets minder waar. Alle recreatieve piloten van een vliegtuig dat voorzien is van een motor én passagiers meenemen, betalen vanaf 1 april bij vertrek steeds 10 euro per passagier.

Lees meer
Logo AOPA

ABL opvallende meldingen juli 2022

Tijdens de netwerkdag Luchtvaart Veiligheid op woensdag 22/09/22 gaf het Openbaar Ministerie bij monde van Mr Katja van Bijsterveldt en Mr Aco Verhaegh een inkijkje hoe zij omgaan met de Just Culture in de Luchtvaart. Deze presentatie stemt ons positief over de werkwijze van het OM. Wel controlerend en onderzoekend met als doel de verbeterpunten zo goed mogelijk te doorgronden. Het werkelijk bestraffen komt alleen aan de orde als er sprake is van grove nalatigheid of opzet. Dat blijkt gelukkig maar zelden het geval. 

AOPA zal hierover in meer detail publiceren, maar we willen nu al met jullie delen dat het zelf melden van voorvallen en je ervaringen met de sector delen je positie versterkt en tot nu toe in alle gevallen heeft geleid tot het afsluiten van de zaak zonder vervolging.

Daar staat tegenover dat het NIET melden wel kan leiden tot een nader onderzoek naar de oorzaken, Het niet melden is een nalatigheid!

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen publiceert geregeld enkele opvallende meldingen waar alle vliegers lering uit kunnen trekken. In bijlage vind je de publicatie van juli 2022. 

Daarnaast is er een on line dashboard waarin alle  meldingen gerubriceerd naar oorzaak of locatie kunnen worden ingezien.

https://dashboards.ilt.rijkscloud.nl/luchtvaartvoorvallen/#shiny-tab-allevoorvallen

Lees meer

Operationele informatie vliegveld Seppe

(Gedeeltelijke) sluiting van het vliegveld:

  • Zondag 21 augustus (vanwege de Vuelta 2022): gehele dag PPR. Het vliegveld is gesloten tussen 16.15 en 17.15 LT.
  • Vrijdag 26 augustus: vliegveld gesloten tussen 10.15 - 11.00 LT.
  • Zaterdag 1 oktober 2022: het vliegveld de gehele dag gesloten.

Verder aandacht voor het volgende. Het is een terugkerend onderwerp: vliegen in/naar/uit het circuitgebied.

Lees meer

Lelystad Airport Animatie Prevention of Runway and Taxiway Incursions

Runway en taxiway incursions zijn Safety Issues die continue aandacht hebben, zo ook op Lelystad Airport. Het komt nog te vaak voor dat vliegtuigen zonder klaring gaan taxiën of te dicht in de buurt bij de startbaan komen. De afgelopen maanden heeft de LVNL, in nauwe samenwerking met LA en de deelnemers van het Lelystad Safety Team (LST), gewerkt aan een animatiefilmpje over het voorkomen van runway and taxiway incursions op Lelystad Airport. Het filmpje is inmiddels gereed (click op filmpje).

Tijdelijke regeling sluiting luchtruim Vught

In verband met de openbare orde en de veiligheid is vliegverkeer verboden in het cirkelvormige gebied met een straal van 2 NM gemeten vanuit het hart van de Penitentiaire Inrichting Vught, vanaf de grond tot een hoogte van 1500 ft. Deze regeling is met ingang van 1 juli 2022 in werking getreden en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Lees meer
AOPA Fly In 2022 EHBK van boven

AOPA Fly In 2022 EHBK groot succes

De jaarlijkse AOPA Fly In was een doorslaand succes. 80 PICs maakten de tocht naar het gecontroleerde EHBK, hetgeen voor sommigen nog een hele uitdaging bleek. Maar 156 bezoekers kwamen vrolijk aan op het zonovergoten vliegveld, waar zowel Skydemon, als Samco als Edwin Dekker (met een MLA van Italië naar Portland) een gewillig oor vonden. De compacte fair werd bemand door een aantal vaste en nieuwe exposanten. Het restaurant puilde uit. De barbecue was niet de enige die voor verhitting zorgde. Hierbij wat impressies.

Lees meer

Vrijdag 17 juni 'Langste Dag'

Op vrijdag 17 juni a.s. zijn maar liefst 16 Nederlandse vliegvelden tot laat geopend (variërend van 22.00 uur LT tot einde UDP) in het kader van de jaarlijkse traditie van vliegen op de “Langste Dag”. Inmiddels zijn de details van verlengde openingstijden, kortingen op landingsgelden en (vaak streekgerichte) culinaire verrassingen bekend. Je treft die in de bijlagen aan.

Vergeet niet alvast uw vliegtuig te reserveren en uw bemanning op te lijnen!

Deelnemende vliegvelden zijn: EHAL-EHBD-EHBK-EHDR-EHGG-EHHO-EHHV-EHLE-EHMM-EHMZ-EHOW-EHSE-EHST-EHTE-EHTW-EHTX.

Lees meer

Season Opener webinar gemist?

Op 30 maart vond 'Het GA Rondetafelgesprek' plaats, een gezamenlijk initiatief van de GA-sectorpartijen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het werden interessante en inspirerende gesprekken met dank ook aan gespreksleider Leo van der Goot.

De vluchtvoorbereiding stond als onderwerp centraal. Geef jezelf ruim de tijd voor een zorgvuldige vluchtvoorbereiding. Breng een vast structuur aan in de voorbereiding. Probeer van tevoren de vlucht te visualiseren. Bedenk welke mogelijke 'threats' je kan tegenkomen en bedenk een plan hoe je daarmee gaat dealen. 

Lees meer

Textron neemt Pipistrel over

Textron is een overeenkomst aangegaan om de in Slovenië gevestigde vliegtuigfabrikant Pipistrel te kopen. Pipistrel, dat al lang een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van elektrische en hybride elektrische vliegtuigen, werd in juni 2020 het eerste bedrijf dat een typecertificaat voor een volledig elektrisch vliegtuig behaalde met de Velis Electro. Na de overname van het bedrijf plant Textron om Textron eAviation te vormen, een nieuw bedrijfssegment dat zich zal richten op de ontwikkeling van duurzame vliegtuigen.

Lees meer

Bijna-botsing tussen zweefvliegtuig en motorvliegtuig

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij het verzoek het volgende met je te delen.

In het weekend van 5 en 6 maart is er een bijna-botsing geweest tussen een motorvliegtuig en een zweefvliegtuig in het circuit van een zweefvliegterrein. Dit blijkt uit een melding bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een goede vluchtvoorbereiding is essentieel om dit soort (bijna)-botsingen te voorkomen. Wij vragen graag daarom opnieuw je aandacht voor dit onderwerp.  

Het overvliegen van zweefvliegterreinen door motorvliegtuigen is risicovol. Zo is er een vergroot risico op (bijna) botsingen vanwege de intensieve vliegactiviteiten rond het zweefvliegterrein. Ook speelt mee dat zweefvliegtuigen tijdens de start heel snel hoogte winnen. Binnen een minuut bereiken zij vaak een hoogte 1.500 voet of meer. Daarnaast bestaat bovendien de kans dat een motorvliegtuig tegen een lierkabel vliegt. De lierkabel hangt gedurende de start onder het zweefvliegtuig en is nauwelijks zichtbaar.

Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan maatregelen om de risico’s van het (mogelijk onbewust) overvliegen van zweefvliegterreinen te verkleinen. De ILT neemt, waar mogelijk, contact op met vliegers die dit soort bijna-ongevallen meemaken om uit te zoeken hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. Dit om herhaling te voorkomen.

 

Lees meer

Records voor Daher

Op basis van de huidige ordertrends denkt de Franse vliegtuigbouwer Daher dat 2022 een recordjaar kan worden voor het bedrijf. Daher heeft vorig jaar 68 vliegtuigen afgeleverd en tot op heden heeft het bedrijf het orderboek al gevuld met 50 machines die dit jaar moeten worden afgeleverd. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde dat deze achterstand aanzienlijk hoger is dan een jaar geleden en dat de fabrikant van plan is om in 2022 een "aanzienlijke verhoging" van de productie voor zowel Kodiak als TBM door te voeren.

Lees meer

GA verkopen trekken aan

De GA vliegtuigverkoop herstelde goed uit de ellende van de pandemie. De laatste cijfers van GAMA tonen aan dat alle segmenten een toename zagen van leveringen in 2021, geschat op 25,2 miljard dollar, een stijging van 10,2% ten opzichte van 2020.

De verkoop van zuigervliegtuigen bedroeg 1.393 in 2021, een stijging van 5,5% ten opzichte van 1.321 in 2020.

Lees meer

De volgende Rutherford gaat de wereld rond !

De volgende telg uit de Rutherford familie staat klaar om het Guiness World Record te verbreken om als de jongste piloot de wereld rond te vliegen. Mack Rutherford is inderdaad Zara’s jongere broer ! Hij is 16 jaar oud en zal op 17 maart met zijn reis beginnen.

Mack komt uit een familie met een vleugje kerosine in het bloed. Zowel zijn vader, Sam als moeder Beatrice, zijn piloten en, zoals bekend, zijn oudere zus Zara ook. Hij behaalde in september 2020 zijn vliegbrevet, wat hem destijds met 15 jaar en twee maanden de jongste piloot ter wereld maakte.

Lees meer

Cessna Turbo Skylane T182T keert terug in productie

Textron Aviation heeft de terugkeer aangekondigd van de Cessna Turbo Skylane T182T in de reeks zuigervliegtuigen die men produceert.

De Turbo 182 werd in 2013 uit de line-up van het bedrijf geschrapt toen Cessna had verwacht de 182 JT-A te introduceren, aangedreven door een SMA-dieselmotor. Problemen met dat vliegtuig tijdens certificeringstests leidden er echter toe dat het plan werd geschrapt.

Lees meer

E-Race vliegtuig maakt eerste vlucht

Het Noorse Air Race E-vliegtuig heeft haar eerste vlucht gemaakt. Het is de eerste van een aantal vliegtuigen die naar verwachting zullen deelnemen aan de elektrische 'Air Race E'-competitie die in 2023 van start gaat. De eerste vlucht, die plaatsvond op de luchthaven van Tønsberg, omvatte langzame vluchttests, evenals het onderzoeken van het gedrag van het vliegtuig bij ongeveer 60% van het vermogen en 140kt.

Lees meer

Vliegers die op een G kist vliegen en onderhoudstechnici die G kisten onderhouden opgelet

Tot 31 december 2022 blijft het mogelijk om met een EU brevet en een Validation (te downloaden via de website van de CAA) te blijven vliegen op een in het VK geregistreerd vliegtuig. Ook is het mogelijk voor een onderhoudstechnicus zijn bevoegdheden uit te oefenen. Na 31 december 2022 is dat niet meer mogelijk. De voorlopige geldigheid eindigt op die datum. Op de website van de CAA ( https://info.caa.co.uk/uk-eu-transition/ ) staat welke acties er van de licence-holder worden verwacht om het brevet of het onderhoudscertificaat geldig te houden.
Na 31 december 2022 zijn deze certificaten niet meer geldig!
Het gaat met name om:

  • Piloten met een EU brevet die vliegen op een in het VK geregistreerd luchtvaartuig,
  • Luchtvaarttechnici met EU bevoegdheden die onderhoud plegen aan in het VK geregistreerde luchtvaartuigen,
  • Onderhoudsorganisaties met EU (EASA) goedkeuringen om onderhoud te mogen plegen aan in het VK geregistreerde luchtvaartuigen,
  • Part CAMO/CAO organisaties die onderhoud aan in het VK geregistreerde luchtvaarttuigen ondersteunen,
  • Air Carriers die Third Country Operators (TCO) certificate of certificates hebben.

Vragen: gvmtaffairs@aopa.nl

Aanbieding Seppe !

Vanaf vandaag en tot en met maandag 31 januari 2022 einde UDP geldt op Breda International Airport, beter bekend als Seppe, voor alle Touch & Go landingen 2 halen = 1 betalen. Hou je vaardigheid op peil! Vanuit het Breda Airport Team, werkt men daar graag aan mee.

De actie gold eigenlijk tot en met 31 december 2021, maar dankzij fouten in de berichtgeving (...) heeft Seppe er 'tot en met 31 januari 2022' van gemaakt. 

 

Lees meer

Overheid overweegt om handhaving als middel in te zetten tegen luchtruimschenders

De verwachting is dat het aantal luchtruimschendingen in 2021 niet significant lager zal zijn dan in 2020. LVNL registreerde in 2020 bijna 400 meldingen en verwacht in 2021 te eindigen op een getal dat ergens tussen de 350 en de 400 ligt. Het doel van de Taskforce Airspace Infringements is daarmee niet gehaald.

Hier hoort wel een relativerende opmerking bij. Als je naar onderstaand overzicht kijkt dan zie je ook een duidelijke toename van het aantal vliegtuigbewegingen ten opzichte van 2020 (overzicht betreft het aantal vliegtuigbewegingen op de kleine luchthavens in Nederland).

Lees meer

Nieuwe website KNMI

De website van het KNMI https://www.luchtvaartmeteo.nl (alias aviationweather.nl) voldeed niet meer geheel aan de eisen. Met name de presentatie op tablets en smartphones werkte niet goed. Men heeft daarom een nieuwe website gelanceerd. De lay out is aangepast; de menukeuze balk staat nu niet meer aan de linkerkant maar horizontaal bovenaan de pagina. De inhoudelijke informatie is niet veranderd; de toegang tot de informatie loopt via een nieuwe menustructuur.

Lees meer

Textron Aviation keurt het gebruik van alternatieve brandstoffen goed

Het is toegestaan om loodvrije Avgas én Avgas met een zeer laag loodgehalte te gebruiken in drie populaire Cessna eenmotorige zuigervliegtuigen, na een reeks tests door motorfabrikant Lycoming. Er is een FAA Service Bulletin uitgegeven waar de exacte types en motoren in worden genoemd. 

Textron Aviation, dat zowel Cessna als Lycoming bezit, verklaart dat eigenaren en exploitanten van Cessna's 172 Skyhawk en 182 Skylane 91-octaan ongelode (91UL), 94UL of 100VLL (zeer laag lood) brandstof in hun vliegtuigen kunnen gebruiken waar deze beschikbaar is.

De 206 Turbo Stationair is goedgekeurd voor 100VLL.

Lees meer

Nieuw onderkomen Rotterdamsche Aero Club

Vrijdag 15 oktober jl. is het platform bij het nieuwe gebouw van de Rotterdamsche Aero Club (RAC) in gebruik genomen. Van het oude platform Lima zijn via de taxibaan Quebec de vliegtuigen van de RAC verplaatst naar het nieuwe platform. Het was voor de club een gedenkwaardig moment om het platform in gebruik te nemen. De toestellen (twee Diamond DA40’s, een Piper 28 en een Cirrus SR22) zijn verplaatst naar hun nieuwe standplaats direct voor het nieuwe RAC gebouw. De RAC werd opgericht in 1926 en vloog toen vanaf het voormalige Rotterdamse vliegveld Waalhaven. De RAC bestond op 8 oktober jl. precies 95 jaar.

Lees meer

Het mooie van luchtvaart

Iemand die zich flink inzet om onjuiste publicaties over de luchtvaart aan de kaak te stellen is Benno Baksteen. Benno is oud-verkeersvlieger en wordt met regelmaat gevraagd om als luchtvaartdeskundige zijn commentaar te geven.

Zelfs de zogenoemde 'kwaliteitskranten' maken zich schuldig aan framing ten koste van de luchtvaart. Overigens ontkent Benno zeker niet dat er ook negatieve kanten kleven aan vliegen. Het loont de moeite om de verschillende publicaties van Benno te lezen. Hij heeft deze verzameld op zijn in maart van dit jaar gelanceerde website https://notthebigbadwolf.com.

 

Lees meer

AOPA dient zienswijze in naar aanleiding Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Zoals wij eerder hebben bericht bestaat de mogelijkheid om naar aanleiding van de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening een zienswijze in te dienen. AOPA heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. AOPA is zeker niet negatief over de richting die de voorkeur heeft van de beleidsmakers. Er lijken mogelijkheden te liggen voor de General Aviation. We zijn nog wat voorzichtig in onze conclusies omdat veel nog verder geconcretiseerd moet worden. In onze zienswijze geven wij mee hoe die verdere concretisering was ons betreft vorm moet krijgen. Het indienen van een zienswijze kan nog tot en met 25 februari 2021.

Lees meer

Airspace Infringements 2020

Tijdens de eerste bijeenkomst in 2021 op 18 januari jl. van de Werkgroep Airspace Infringements is teruggekeken op de ontwikkeling van het aantal voorvallen in 2020. We zien een aantal positieve ontwikkelingen, maar dat betekent zeker niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Ondanks de inspanningen neemt het aantal infringements over de jaren nog niet structureel af.

Het aantal Airspace Infringements (AI) binnen de EHAM CTR’s en TMA’s is in 2020 duidelijk afgenomen t.o.v. 2019 (TMA van 78 naar 45 en CTR van 21 naar 13 infringements). Het heeft mogelijk te maken met de aandacht die het VFR verkeer in meerdere mate van ATC heeft gekregen.

Voor EHLE, waar lokaal VFR verkeer een hoog percentage AI veroorzaakt, zien we in de loop van 2020 een duidelijke verbetering optreden. Het grote aantal AI rond Lelystad in de eerste helft van 2020 heeft er echter voor gezorgd dat het totaalbeeld voor heel Nederland t.o.v. 2019 niet is verbeterd.

Lees meer

Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Afgelopen week is de conceptuele Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening gepubliceerd. Met de conceptuele Voorkeursbeslissing neemt het kabinet een richtinggevend besluit op hoofdlijnen om het luchtruim klaar te maken voor de toekomst.

De Voorkeursbeslissing bevat twaalf deelbeslissingen (we noemen er hieronder tien) op drie onderdelen.

Lees meer

(Nieuwe) leden ontvangen AOPA Netherlands mondkapje

We zullen helaas nog een tijdje veroordeeld zijn tot het dragen van een mondkapje. Bestaande AOPA leden ontvangen eind januari 2021 bij hun crewcard tevens een fraai 'design' mondkapje met AOPA logo en ademventiel. Ook nieuwe leden ontvangen een gratis mondkapje. Losse exemplaren zijn via de webwinkel te koop voor € 4,95 per stuk (exclusief verzendkosten).

Returning to flying in the wake of COVID-19

Hoewel in Nederland de beperkingen voor de GA minder ver gaan dan in het VK, zullen veel vliegers dit jaar en wellicht ook nog de komende weken minder vlieguren maken dan we normaal plegen te maken. De (Britse) General Aviation Safety Committee (GASCo) bestaat uit meerdere organisaties die actief zijn op de verschillende terreinen binnen de GA. Ook AOPA UK is lid van GASCo. 

GASCo heeft een korte online cursus gemaakt voor vliegers die mogelijk door de beperkingen een beetje 'roestig' zijn geworden. De cursus heeft de vorm van een interactieve presentatie, duurt ongeveer 20 minuten en is voor iedere vlieger interessant.

Lees meer

Terugkijken webinar Duurzame Luchtvaarttafel

Op 8 december vond een interessant webinar plaats met als onderwerp de verduurzaming van de Nederlandse luchtvaart. Verschillende sprekers geven een goed beeld van de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Ook de General Aviation heeft als "Living Lab" een belangrijke rol in de verduurzaming van de luchtvaart. De GA is niet alleen "Living Lab", maar ook frontrunner in die ontwikkeling. Op dit moment vliegen twee EASA-gecertificeerde elektrisch voortgedreven toestellen rond in Nederland (Pipistrel Velis Electro).

Lees meer

Verzoek van Teuge

Ondanks dat het in het AIP anders vermeld staat, is het verzoek van de havendienst op Teuge om na de start van baan 08, vóór het punt E de bocht in te zetten en niet te wachten tot dit punt gepasseerd is. Zoals aangegeven met de lichtblauwe pijl in de tekening. Bij het overvliegen van punt E wordt over bebouwing gevlogen en dat geeft geluidshinder.

De AIP kaartjes zullen worden aangepast.

NOTAM COVID-19 verlengd

Vandaag maakte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons kenbaar dat de huidige NOTAM betreffende maatregelen voor de GA i.v.m. COVID-19 ongewijzigd is verlengd tot 15 januari 2021. Het is en blijft van groot belang de NOTAM met het oog op de belangen van de GA goed na te leven.

Lees meer
Logo AOPA

Aanbeveling om te starten met transponder experiment

AOPA, KNVvL en NACA zien het gebruik van laag vermogen transponders als een betaalbare manier van zien en gezien worden in niet gecontroleerd luchtruim. Uiteraard gaat het hier om de zichtbaarheid onderling maar zeker ook om de zichtbaarheid van GA verkeer voor drone operators die steeds meer beeld krijgen van luchtverkeer via onder andere ADS-B ontvangers. Ook de zichtbaarheid van het non-coöperatieve verkeer via sensor technieken alsmede FIS via ADS-B UAT zenders zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vliegveiligheid.

Lees meer

EASA certifies electric aircraft, first type certification for fully electric plane worldwide

COLOGNE, June 10, 2020 - The European Union Aviation Safety Agency announced the certification of an electric airplane, the Pipistrel Velis Electro, the first type certification world-wide of a fully electric aircraft and an important milestone in the quest for environmentally sustainable aviation.  

“This is an exciting breakthrough,” said EASA Executive Director Patrick Ky. “This is the first electric aircraft EASA has certified but it will certainly not be the last, as the aviation industry pursues new technologies to reduce noise and emissions and to improve the sustainability of aviation.”
    
The Velis Electro is a two-seater aircraft intended primarily for pilot training. Slovenia-based  Pipistrel is a leading small aircraft designer and manufacturer, specialised in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. The Velis Electro joins a product line-up of similar, but conventionally powered, aircraft. 

Lees meer

De toekomst van de luchtvaart, feiten versus framing

Oud KLM-gezagvoerder en oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Benno Baksteen, heeft een buitengewoon interessante presentatie gemaakt over 'feiten en framing' van de luchtvaart. De hetze tegen de luchtvaart begint onaangename vormen aan te nemen. Een fatsoenlijke discussie over de plussen en de minnen van de luchtvaart is kennelijk niet meer mogelijk. Hoewel de presentatie betrekking heeft op de grote luchtvaart, straalt het ook uit naar de General Aviation.

Lees meer

Pamflet CAA over CO vergiftiging

De Britse CAA heeft deze maand een pamflet uitgebracht over de risico's van CO-vergiftiging tijdens het vliegen. Hoewel de kansen op een dergelijke situatie heel klein zijn, is het de moeite van het lezen zeker waard. Als de situatie zich voordoet, dan kan dat fatale gevolgen hebben. 

Lees meer

Verantwoord vliegen naar 2050 (Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050)

Vandaag is de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 'Verantwoord Vliegen naar 2050' gepubliceerd. De ontwerp nota bevat een aantal interessante passages met betrekking tot de General Aviation. Wil je de stukken lezen, klik dan op [ documenten betreffende ontwerp luchtvaartnota ].

Er is een klein paragraafje over de GA. Daarin staat het volgende: "Samenwerking tussen luchthavens voor de GA is van groot belang in verband met eventuele verdringingseffecten. Zo zal bij het doorgroeien naar 45.000 bewegingen op Lelystad Airport voor het grote commerciële vliegverkeer mogelijk een deel van het kleine vliegverkeer naar andere regionale luchthavens uitwijken. Samen met de Rijksoverheid ontwikkelen de regionale luchthavens en provincies (als regionaal bevoegd gezag) beleid dat zorgt voor voldoende ruimte". Verder staan er verspreid nog wat teksten die betrekking hebben op de GA, die zeker de moeite van het lezen waard zijn, zoals deze: "Om goede uitvoering van vluchten in de kleine luchtvaart te waarborgen, streeft de Rijksoverheid naar een nationaal zoveel als mogelijk aaneengesloten lager luchtruim."

We zullen er zeker nog inhoudelijk op terugkomen.

 
Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers het eerste jaar gratis lid kunnen zijn*), dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

Lees meer