Nieuws over FAA / EASA brevetten en ratings

6 april 2021 - Vanaf 20 juni 2021 is voor het vliegen op een N-vliegtuig altijd, naast het FAA certificaat, ook een EU brevet nodig. Dit ongeacht of er al dan niet commerciële activiteiten uitgevoerd worden. AOPA spant zich in verder uitstel tot minstens 20 juni 2022 te bewerkstelligen.

Per 18 mei 2021 wordt de nieuwe overeenkomst tussen Amerika en de Europese Unie van kracht, die de conversie van elkaars (PPL) brevetten (PPL/SEP/MEP, IR en night rating) regelt.

Op dit moment geldt al dat het uitvoeren van commerciële activiteiten op een N-vliegtuig in Europa door een FAA gecertificeerde commerciële piloot (FAA-CPL), die in Europa woonachtig is en/of voor een in Europa gebaseerde business vliegt, enkel mogelijk is als deze piloot ook een commercieel EU brevet (PART FCL CPL) heeft.
Voor niet-commerciële activiteiten wordt tot nu toe door de meeste Europese landen (dus niet alle!) een uitzondering gemaakt, nl. het vliegen op een N-vliegtuig in Europa wordt toegestaan op enkel een FAA certificaat, mits het geen commerciële exploitatie is.

Vanaf 20 juni 2021 vervalt de bovengenoemde uitzondering voor niet-commerciële vluchten op een N-vliegtuig. Vanaf die datum moet eenieder, die in Europa woonachtig/gebaseerd is, in het bezit zijn van én een FAA certificaat én een EU brevet om op een Amerikaans geregistreerd vliegtuig in Europa te mogen vliegen. Maar ook bij uitstel tot juni 2022 klinkt dat nog ver weg, maar pas op: time flies too!

Lees meer

VFR kaart 2021 verschijnt in juni

De LVNL heeft ons bericht dat de VFR navigatiekaart 2021 in de loop van juni zal verschijnen. De kaart zal 'effective' zijn per 17 juni 2021. 

Kwartaalrapportage Luchtvaart oktober - december 2020

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft weer een Kwartaalrapportage Luchtvaart uitgegeven. Hieruit blijkt dat het aantal gemelde ernstige incidenten en ongevallen in de general aviation in Nederland sinds 2014 schommelt rond de 25. In 2020 was dit aantal lager dan de aantallen in voorgaande jaren. Van de aan de Onderzoeksraad gemelde voorvallen in de general aviation in 2020 vond 56% tijdens de landing plaats, 22% in het circuit (inclusief VFR departure/arrival routes), 13% tijdens de start en 9% onderweg. Het type voorval dat net als in 2019 het meest frequent (zes keer) gemeld werd, is de airprox.

Lees meer

Help IAOPA improve GA by giving your answers in the annual survey

The General Aviation Manufacturers Association (GAMA) and the International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA), with the support of the European Aviation Safety Agency (EASA) launchedthe 2021 European General Aviation survey.  The annual survey will contribute to a better understanding of the trends in general aviation flight activity and aircraft equipment, and fleet composition trends to support safety analysis in Europe.

Go to the survey

Lees meer

Live GA webinar trekt 500 kijkers

Het door AOPA, KNVvL en NACA georganiseerde live webinar op 24 maart trok maar liefst 500 kijkers.

Het webinar stond in het teken van (het voorkomen van) luchtruimschendingen en bestond uit presentaties over de ontwikkeling van luchtruimschendingen (waar zijn de 'hot spots'), de toekomstige luchtruimstructuur, vluchtvoorbereiding en het nut en de noodzaak van het melden van voorvallen. Het webinar werd met een 'wrap up' afgesloten door AOPA-voorzitter Mark Rademaker. 

Je kunt het webinar terugzien via YouTube: click hier voor terugkijken webinar

Lees meer

AOPA dient zienswijze in naar aanleiding Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Zoals wij eerder hebben bericht bestaat de mogelijkheid om naar aanleiding van de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening een zienswijze in te dienen. AOPA heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. AOPA is zeker niet negatief over de richting die de voorkeur heeft van de beleidsmakers. Er lijken mogelijkheden te liggen voor de General Aviation. We zijn nog wat voorzichtig in onze conclusies omdat veel nog verder geconcretiseerd moet worden. In onze zienswijze geven wij mee hoe die verdere concretisering was ons betreft vorm moet krijgen. Het indienen van een zienswijze kan nog tot en met 25 februari 2021.

Lees meer

Airspace Infringements 2020

Tijdens de eerste bijeenkomst in 2021 op 18 januari jl. van de Werkgroep Airspace Infringements is teruggekeken op de ontwikkeling van het aantal voorvallen in 2020. We zien een aantal positieve ontwikkelingen, maar dat betekent zeker niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Ondanks de inspanningen neemt het aantal infringements over de jaren nog niet structureel af.

Het aantal Airspace Infringements (AI) binnen de EHAM CTR’s en TMA’s is in 2020 duidelijk afgenomen t.o.v. 2019 (TMA van 78 naar 45 en CTR van 21 naar 13 infringements). Het heeft mogelijk te maken met de aandacht die het VFR verkeer in meerdere mate van ATC heeft gekregen.

Voor EHLE, waar lokaal VFR verkeer een hoog percentage AI veroorzaakt, zien we in de loop van 2020 een duidelijke verbetering optreden. Het grote aantal AI rond Lelystad in de eerste helft van 2020 heeft er echter voor gezorgd dat het totaalbeeld voor heel Nederland t.o.v. 2019 niet is verbeterd.

Lees meer

Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Afgelopen week is de conceptuele Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening gepubliceerd. Met de conceptuele Voorkeursbeslissing neemt het kabinet een richtinggevend besluit op hoofdlijnen om het luchtruim klaar te maken voor de toekomst.

De Voorkeursbeslissing bevat twaalf deelbeslissingen (we noemen er hieronder tien) op drie onderdelen.

Lees meer

Onderzoek meldingsbereidheid voorvallen

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL), onderdeel van ILT, verzocht ons het volgende met je te delen:

U bent beoefenaar van de luchtsport of op een andere manier actief in de General Aviation. U heeft waarschijnlijk wel eens een incident meegemaakt waarin de veiligheid in het geding was. Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek naar de bereidheid om dergelijke voorvallen te melden. 

Lees meer

(Nieuwe) leden ontvangen AOPA Netherlands mondkapje

We zullen helaas nog een tijdje veroordeeld zijn tot het dragen van een mondkapje. Bestaande AOPA leden ontvangen eind januari 2021 bij hun crewcard tevens een fraai 'design' mondkapje met AOPA logo en ademventiel. Ook nieuwe leden ontvangen een gratis mondkapje. Losse exemplaren zijn via de webwinkel te koop voor € 4,95 per stuk (exclusief verzendkosten).

Returning to flying in the wake of COVID-19

Hoewel in Nederland de beperkingen voor de GA minder ver gaan dan in het VK, zullen veel vliegers dit jaar en wellicht ook nog de komende weken minder vlieguren maken dan we normaal plegen te maken. De (Britse) General Aviation Safety Committee (GASCo) bestaat uit meerdere organisaties die actief zijn op de verschillende terreinen binnen de GA. Ook AOPA UK is lid van GASCo. 

GASCo heeft een korte online cursus gemaakt voor vliegers die mogelijk door de beperkingen een beetje 'roestig' zijn geworden. De cursus heeft de vorm van een interactieve presentatie, duurt ongeveer 20 minuten en is voor iedere vlieger interessant.

Lees meer

Introductie Basic Instrument Rating

Van ILT ontvingen wij vandaag het Informatieblad over de introductie van de Basic Instrument Rating.

Op 8 september 2021 wordt de Basic Instrument Rating (BIR) ingevoerd. Het informatieblad beschrijft de introductie van de BIR en uitfasering van de En Route Instrument Rating (EIR). De EIR kun je blijven uitvoeren tot en met 8 september 2022, onder voorwaarde dat je EIR geldig is. Vanaf 8 september 2021 kun je je EIR omzetten in een BIR.

Lees meer

BASA overeenkomst EU VS wederom verlengd en uitgebreid (2)

14 december 2020 - In aanvulling op ons eerdere artikel. EASA heeft ook de uitwerking van de conversie van de brevetten van EU naar FAA en van FAA naar EU gepubliceerd getiteld: TECHNICAL IMPLEMENTATION PROCEDURES - LICENSING (TIP-L) BETWEEN THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN UNION AVIATION SAFETY AGENCY OF THE EUROPEAN UNION

De BASA overeenkomst is op 19 november getekend en gaat 18 mei 2021 in. 

Terugkijken webinar Duurzame Luchtvaarttafel

Op 8 december vond een interessant webinar plaats met als onderwerp de verduurzaming van de Nederlandse luchtvaart. Verschillende sprekers geven een goed beeld van de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Ook de General Aviation heeft als "Living Lab" een belangrijke rol in de verduurzaming van de luchtvaart. De GA is niet alleen "Living Lab", maar ook frontrunner in die ontwikkeling. Op dit moment vliegen twee EASA-gecertificeerde elektrisch voortgedreven toestellen rond in Nederland (Pipistrel Velis Electro).

Lees meer

Piper AD

Een nieuwe AD betreffende corrosie in de vleugels van bepaalde Piper PA-28 en PA-32 vliegtuigen is uitgevaardigd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA.  "Deze AD werd ingegeven door meldingen van corrosie in een gebied van de hoofdvleugelbalk dat niet gemakkelijk toegankelijk was voor inspectie", zei de FAA.

"Deze AD vereist het inspecteren van de linker en rechter hoofdvleugelbalken op corrosie en, als corrosie wordt gevonden, het nemen van alle nodige corrigerende maatregelen.". De AD is alleen van toepassing op bepaalde serienummers van Piper-modellen PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, PA-28-235, PA-32-260 en PA- 32-300.

Lees meer

AOPA en NACA pleiten voor betere dienstverlening Lelystad (IFR)

Op 7 november 2019 is luchtverkeersleiding ingevoerd op Lelystad Airport. LVNL en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van het vliegverkeer waarbij een verdeling werd aangebracht voor de afhandeling van dit verkeer. LVNL is verantwoordelijk voor de afhandeling van het plaatselijke verkeer en CLSK neemt de naderingsverkeersleiding voor haar rekening.

De luchthaven Lelystad kent openingstijden van 0700 tot 2200 en volgens het Nederlandse AIP wordt er gedurende deze periode luchtverkeersleidings-dienstverlening geleverd. In de praktijk is dit slechts ten dele het geval. Plaatselijke (toren) verkeersleiding is aanwezig gedurende deze openingstijden maar CLSK heeft de naderingsverkeersleiding ernstig beperkt en levert deze dienst slechts tussen 1800 en 2200 waarbij aangetekend dient te worden dat per NOTAM ook deze beperkte openingstijden regelmatig worden geannuleerd waardoor er dikwijls geen enkele vorm van naderingsverkeersleiding beschikbaar is.

Lees meer

Seppe trakteert op worstenbroodjes

Af en toe valt ons oog op leuke acties van vliegvelden. En we willen toch graag een extra reden hebben om ergens naartoe te vliegen. Wat dacht je van deze: "vanaf vrijdag 20 november tot en met 31 december aanstaande krijgt iedere inzittende van een bezoekend vliegtuig op vrijdagen, zaterdagen en zondagen een gratis Brabants Worstenbroodje voor bij de koffie en thee. Die altijd al gratis wàs. Zo wordt een tussenstop op Breda Airport nog aantrekkelijker voor iedereen die meevliegt." Ook de rest van de nieuwsbrief van Breda International Airport willen we je niet onthouden. 

Lees meer

Verzoek van Teuge

Ondanks dat het in het AIP anders vermeld staat, is het verzoek van de havendienst op Teuge om na de start van baan 08, vóór het punt E de bocht in te zetten en niet te wachten tot dit punt gepasseerd is. Zoals aangegeven met de lichtblauwe pijl in de tekening. Bij het overvliegen van punt E wordt over bebouwing gevlogen en dat geeft geluidshinder.

De AIP kaartjes zullen worden aangepast.

De N27FF, nog in dienst van de Golden Knights

Fokker Friendship strijkt neer op Lelystad

Op 3 november streek de Fokker F.27 Friendship N27FF neer op Nederlandse bodem. Het toestel werd in oktober van vorig jaar aangeschaft via een veiling. Het deed dienst bij de US Army als vliegtuig om parachutisten mee te droppen. Samen met een zustervliegtuig heeft deze Troopships onafgebroken diensten geleverd tot vorig jaar.

Lees meer
Logo AOPA

Melden incidenten (correctie)

De GA-sector is nog niet erg gewend aan het melden van incidenten en ongelukken. Toch is het verplicht om een melding te maken als u betrokken bent bij een gebeurtenis uit één van de categorieën die beschreven staat in de EU regelgeving.

Wij publiceerden een brochure van de EU waarin de verplichte meldingen staan beschreven. Dit was echter een overzicht met verplichte meldingen voor de "grote luchtvaart". Met dank aan een oplettend lid dat AOPA hier terecht op wees. Wij, als Algemene Luchtvaartvliegers, hebben ons te houden aan een protocol dat beschreven staat in Annex 5 van van IR (EU) 2015/1018.

Lees meer

NOTAM COVID-19 verlengd

Vandaag maakte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons kenbaar dat de huidige NOTAM betreffende maatregelen voor de GA i.v.m. COVID-19 ongewijzigd is verlengd tot 15 januari 2021. Het is en blijft van groot belang de NOTAM met het oog op de belangen van de GA goed na te leven.

Lees meer

Engeland test integratie van drones met bemand GA verkeer

De eerste testvluchten om onbemande drones, vliegend vanaf een vliegveld, te combineren met regulier bemand luchtverkeer, zullen begin volgend jaar in het Britse luchtruim worden uitgevoerd door het onlangs gelanceerde Aircraft Innovation Centre in Goodwood, Sussex. De Britse regering heeft financiering voor het project toegekend.

De live proef toont Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) Unmanned Aircraft Systems (UAS)-operaties in niet-gescheiden luchtruim. Drone operations management bedrijf ANRA Technologies, luchtverkeersbeheerbedrijf Trax International en leverancier van luchtvaartelektronica uAvionix participeren in het project.

Lees meer

Planning uitfasering radiobakens

Luchthaven voor luchthaven worden Navaids als VORs, NDBs en Locators uitgefaseerd en gaan luchthavens over op PBN.
Als back-up blijft een Minimum Operational Network (MON) van 4 VORs bestaan, t.w. MAS, EEL, RTM en SPL.
Samen met deze uitfasering worden conventionele naderingen voor RNP naderingen vervangen.
Op de 4 VORs van het MON blijft conventioneel naderen mogelijk.
Logo AOPA

Aanbeveling om te starten met transponder experiment

AOPA, KNVvL en NACA zien het gebruik van laag vermogen transponders als een betaalbare manier van zien en gezien worden in niet gecontroleerd luchtruim. Uiteraard gaat het hier om de zichtbaarheid onderling maar zeker ook om de zichtbaarheid van GA verkeer voor drone operators die steeds meer beeld krijgen van luchtverkeer via onder andere ADS-B ontvangers. Ook de zichtbaarheid van het non-coöperatieve verkeer via sensor technieken alsmede FIS via ADS-B UAT zenders zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vliegveiligheid.

Lees meer

NOTAM Lelystad wordt Supplement

Onlangs verdween de NOTAM die aangaf dat de Lelystad TMA's op bepaalde uren van de dag de classificatie E hebben (in plaats van D). Enige paniek maakte zich meester van met name de Lelystad vliegers. 

Lees meer

EASA certifies electric aircraft, first type certification for fully electric plane worldwide

COLOGNE, June 10, 2020 - The European Union Aviation Safety Agency announced the certification of an electric airplane, the Pipistrel Velis Electro, the first type certification world-wide of a fully electric aircraft and an important milestone in the quest for environmentally sustainable aviation.  

“This is an exciting breakthrough,” said EASA Executive Director Patrick Ky. “This is the first electric aircraft EASA has certified but it will certainly not be the last, as the aviation industry pursues new technologies to reduce noise and emissions and to improve the sustainability of aviation.”
    
The Velis Electro is a two-seater aircraft intended primarily for pilot training. Slovenia-based  Pipistrel is a leading small aircraft designer and manufacturer, specialised in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. The Velis Electro joins a product line-up of similar, but conventionally powered, aircraft. 

Lees meer

Vliegschool Hilversum sluit zich aan bij AOPA

Niet alleen individuele vliegers en vliegtuigeigenaren, ook organisaties die actief zijn binnen de gemotoriseerde GA kunnen lid worden van AOPA. Zo hebben inmiddels 18 motorvliegclubs in Nederland zich bij ons aangesloten. Die hebben vaak soortgelijke of gezamenlijke belangen. De onderlinge kennisuitwisseling draagt positief bij aan de positie van de vliegclubs en daarmee aan de positie van de GA in Nederland. Via AOPA lopen vaak de contacten met instanties als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ILT en LVNL. De vliegclubs hebben op hun beurt weer goed zicht op lokale ontwikkelingen. 

Vandaag heeft Vliegschool Hilversum (VSH) zich aangesloten bij AOPA. Hoewel geen vliegclub, stemmen de activiteiten van VSH (het opleiden van vliegers) in belangrijke mate overeen met de activiteiten van de vliegclubs. We heten Vliegschool Hilversum van harte welkom! Meer informatie over de vliegschool tref je hier aan: VSH.

De toekomst van de luchtvaart, feiten versus framing

Oud KLM-gezagvoerder en oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Benno Baksteen, heeft een buitengewoon interessante presentatie gemaakt over 'feiten en framing' van de luchtvaart. De hetze tegen de luchtvaart begint onaangename vormen aan te nemen. Een fatsoenlijke discussie over de plussen en de minnen van de luchtvaart is kennelijk niet meer mogelijk. Hoewel de presentatie betrekking heeft op de grote luchtvaart, straalt het ook uit naar de General Aviation.

Lees meer

Sunny Swift Issue 22: Collision avoidance - make yourself seen

Many pilots have experienced situations in flight when another aircraft came too close without them being aware or when a mid-air collision did not occur just by coincidence. EASA recently reviewed this type of scenario and developed new actions to help mitigate the risk.

As well as improvements in airspace design and management of airspace, the plan also relies on promising technological developments in the area of non-certified traffic awareness systems. Despite these systems not always being mutually compatible, their wider use combined with improvements of their interoperability could significantly help in reducing the airborne collision risk, especially in situations when uncontrolled traffic is involved. In support of these developments EASA came up with a novel concept called iConspicuity.

This latest story of Sunny Swift introduces this new concept and also recognises the efforts leading to a broader compatibility of various iConspicuity systems.

The main message here is that being equipped with an iConspicuity compatible system, and activating it, can improve pilots' awareness of nearby traffic and thus make a timely avoidance manoeuvre possible so to avoid mid-air collision.

Lees meer

Pamflet CAA over CO vergiftiging

De Britse CAA heeft deze maand een pamflet uitgebracht over de risico's van CO-vergiftiging tijdens het vliegen. Hoewel de kansen op een dergelijke situatie heel klein zijn, is het de moeite van het lezen zeker waard. Als de situatie zich voordoet, dan kan dat fatale gevolgen hebben. 

Lees meer

Verantwoord vliegen naar 2050 (Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050)

Vandaag is de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 'Verantwoord Vliegen naar 2050' gepubliceerd. De ontwerp nota bevat een aantal interessante passages met betrekking tot de General Aviation. Wil je de stukken lezen, klik dan op [ documenten betreffende ontwerp luchtvaartnota ].

Er is een klein paragraafje over de GA. Daarin staat het volgende: "Samenwerking tussen luchthavens voor de GA is van groot belang in verband met eventuele verdringingseffecten. Zo zal bij het doorgroeien naar 45.000 bewegingen op Lelystad Airport voor het grote commerciële vliegverkeer mogelijk een deel van het kleine vliegverkeer naar andere regionale luchthavens uitwijken. Samen met de Rijksoverheid ontwikkelen de regionale luchthavens en provincies (als regionaal bevoegd gezag) beleid dat zorgt voor voldoende ruimte". Verder staan er verspreid nog wat teksten die betrekking hebben op de GA, die zeker de moeite van het lezen waard zijn, zoals deze: "Om goede uitvoering van vluchten in de kleine luchtvaart te waarborgen, streeft de Rijksoverheid naar een nationaal zoveel als mogelijk aaneengesloten lager luchtruim."

We zullen er zeker nog inhoudelijk op terugkomen.

 
Lees meer

Geldigheidsduur voor uitbreiding IR-bevoegdheid met PBN

Brevethouders krijgen tot 25 april 2021 de tijd om een instrumentvliegbevoegdheid (instrument rating, IR) uit te breiden met een aantekening voor prestatie-gebaseerde navigatie (performance based navigation, PBN). De uiterste datum was aanvankelijk 25 augustus 2020. De verlenging van de termijn  hangt samen met de coronacrisis.

Lees meer

AirVenture 2020 verschoven naar 2021

De 68e jaarlijkse Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture Oshkosh-fly-in is geannuleerd vanwege het coronavirus (COVID-19). Het evenement zou plaatsvinden op 20-26 juli 2020 op Wittman Regional Airport (OSH) in Oshkosh, Wisconsin. Wisconsin heeft momenteel een lockdown tot 26 mei. De voorbereidingen voor de fly-in zouden op 1 mei starten.

AirVenture 2021 wordt gehouden van 26 juli tot en met 1 augustus 2021.

Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers het eerste jaar gratis lid kunnen zijn*), dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

Lees meer

Part-M Light Guide

Informatie omtrent Part-M Light is schaars en kan moeilijk te begrijpen zijn. Het doel van de volgende guide is om het volgende te beantwoorden:

  • Wat is Part-M Light?
  • Wat zijn de vereisten voor Part-M Light?
  • Wat zijn de voordelen van Part-M Light?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van Part-M Light?

Klik op Lees meer voor een één minuut lang samenvattend filmpje over het onderwerp en de link naar de guide van het bedrijf ASA (Airline Software Applications). 

 

Lees meer