Incasso mislukt?

Wij hebben enige tijd geleden de contributie voor dit jaar geïncasseerd bij degenen die ons daartoe machtigden. Dat ging in 98% van de gevallen goed. Bij sommigen mislukte deze incasso met verschillende oorzaken:

  • "onvoldoende saldo"; graag dus zorgen voor voldoende saldo of een ander rekeningnummer opgeven waarop normaliter wel saldo aanwezig is*)
  • "geen machtiging verstrekt of ongeldige machtiging" bij jou staat dan op het bankafschrift "Een incassotransactie met de volgende details is niet verwerkt. Daar kun je zelf niets aan doen. Wij lossen het op met de incassant of de incassant neemt zelf even contact met je op."; dat is meestal een fout van jouw of onze bank, want wij incasseren uitsluitend van degenen die ons daartoe machtigden; wij nemen contact met je op voor verdere actie
  • sommigen komen er op het moment van de factuur of de incasso achter dat zij hun lidmaatschap willen opzeggen; dat vinden wij uiteraard jammer. Maar de statuten (§6.2) bepalen dat opzegging minstens 4 weken voor het einde van het kalenderjaar moet gebeuren. Overigens stelt Burgerlijk Wetboek 2 art. 36 dat ook al
  • sommigen betaalden handmatig terwijl wij onder de verkregen machtiging ook incasseren; een incassorun is enige dagen onderweg binnen het banksysteem, dus het kan gebeuren dat wij jouw handmatige betaling nog niet hebben verwerkt (en dus de factuur tegenhouden voor incasso), waardoor middels de incasso nogmaals wordt betaald. Je kunt die storneren of wij betalen de dubbele ontvangst terug (na overleg)
  • je wisselde van bank waarvan wij niet wisten en dus kan er niet geïncasseerd worden*)

*) in deze gevallen graag jouw persoonlijke gegevens op onze website aanpassen (inloggen op de homepage onder het "poppetje/foto" rechtsboven / persoonlijke gegevens / betaalwijze)

Actueel nieuws Overzicht