AOPA: gebruik vliegtax voor verduurzaming luchtvaart

Samen met 32 andere deelnemers aan de Duurzame Luchtvaart Tafel (DLT) heeft AOPA Netherlands gepleit structureel €400 miljoen van de opbrengsten van de vliegbelasting te investeren in het verduurzamen van de luchtvaart en het verminderen van de leefomgevingseffecten. 

 

Deze opbrengsten kunnen onder andere worden gebruikt voor:

  • het investeren in de opschaling van de productie van duurzame luchtvaart brandstoffen en het aantrekkelijker maken van het gebruik hiervan, aangezien deze op dit moment nog significant duurder zijn dan fossiele kerosine.
  • het versnellen van de verduurzaming van de grondoperatie op luchthavens via elektrificatie en waterstof, waaronder de ontwikkeling van een duurzame taxi-oplossing.
  • een omgevingsfonds voor de verbetering van de leefomgeving rond luchthavens, inclusief isolatie.
  • een nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma ter ondersteuning van de doorontwikkeling en verduurzaming van vliegtuigtechnologie, -materialen en vliegtuigen (incl. zero emissie en general aviation).

Voorzitter van de DLT, Lodewijk Asscher, heeft in een eigen brief de actie van de luchtvaartsector ondersteund. Hij schrijft het volgende:

"De DLT neemt verduurzaming serieus en kijkt met dat oog op dit moment naar alle mogelijkheden om de afgesproken doelen uit het akkoord Duurzame Luchtvaart te concretiseren en te versnellen. Om de klimaatdoelen te bereiken zijn grote investeringen nodig. De sector draagt bij aan die investeringen en richt zich op verduurzaming binnen de mogelijkheden. Maar het is inmiddels duidelijk dat er meer nodig is om aan die verduurzaming een impuls te geven en het versneld terugdringen van klimaatimpact mogelijk te maken. 

Via deze weg wil ik u informeren dat de verzamelde partijen aan de DLT, een afspiegeling van de integrale Nederlandse luchtvaartsector, zich dan ook aansluiten bij de suggestie die demissionair minister van klimaat en energie Rob Jetten deed in het programma Humberto, op maandag 9 oktober jl. Hij stelde dat er gekeken moet worden hoe geld dat je ophaalt via een vliegtax weer kunt investeren in duurzame brandstof voor de luchtvaart of elektrisch vliegen op korte afstanden."

De brief van de 33 partijen vind je terug op de AOPA website.

Downloads:

Nieuws Overzicht