Pamflet bestrijding luchtruimschendingen Maastricht CTR/TMA

Er komen relatief veel luchtruimschendingen voor in de TMA en CTR van Maastricht. Vaak gaat het dan om vluchten uit België of Duitsland. In verband daarmee heeft LVNL een pamflet uitgegeven om de problematiek onder de aandacht te brengen van met name buitenlandse vliegers. We willen jullie dat pamflet niet onthouden.

De tekst luidt als volgt:

"Are you flying near or in Dutch controlled airspace? Please keep in mind that it is mandatory to establish two way radiocontact  and receive entry clearance from Dutch ATC before entering Dutch controlled  airspace. Adequate flight planning, preparation and accurate navigation technologies  are necessary to prevent Airspace Infringements. Also, a good situational  awareness improves safety at all times. Keep your transponder on and  contact EHBK Approach on 123.980 or EHBK Tower on 119.480  before entering Dutch airspace."

Downloads:

Nieuws Overzicht