EHAL EHTX route door EHR 4

Vliegers van TX naar AL willen graag langs de wadden eilanden vliegen maar moeten daarbij EHR4 kruisen. Sommige vliegers roepen de lokale controler op Vliehors (Cornfield) op. zij krijgen daar vaak de klaring waar zij om vragen maar Dutch Mil ziet op de radar een infringement. Daarom hieronder de juiste procedure. 

 

AOPA ontving onderstaand verzoek van de militaire verkeersleiding op Schiphol

Het komt met regelmaat voor dat GA vliegverkeer tussen de vliegvelden Texel en Ameland en vv rechtstreeks contact opneemt met de vuurleider van Vliehors toren (Range Controller (RCO)) voor het kruisen van de EHR4. Deze werkwijze zorgt bij Dutch Mil voor veel onnodige coördinatie. Wanneer de Flight Information Officer (FISO) van Dutch Mil verkeer waarneemt binnen de laterale grenzen van de EHR4, zonder dat hij bekend is met dit verkeer, moet hij hierover contact opnemen met de RCO. Dit zorgt, zeker op drukke dagen, voor veel extra coördinatielast.

De correcte manier om (eventueel) toestemming te krijgen voor het kruisen van de EHR4 is als volgt; de vlieger neemt te allen tijde contact op met de FISO van Dutch Mil. De FISO is op de hoogte of de EHR4 op dat moment actief is, of er op dat moment verkeer aanwezig is op de range of dat er verkeer onderweg is naar de range. Op het moment dat er een mogelijkheid zou kunnen zijn voor het kruisen van de range neemt de FISO contact op met de Range Controller om toestemming te vragen voor het kruisen.

Het voordeel van deze werkwijze is dat FISO te allen tijde weet wat de status is van de EHR4 zodat hij eenvoudig kan bepalen of er een kans is dat de EHR4 gekruist kan worden. Een ander voordeel is dat de FISO bekend is met het GA verkeer wat zich binnen de contouren van de EHR4 bevindt en daarnaast krijgt de RCO geen onnodige verzoeken op het moment dat er militair verkeer op de range wordt afgehandeld.

De verkeersleiders van Dutch Mil en Vliehors range willen u verzoeken om volgens de hierboven genoemde procedure te handelen en vragen of u a.u.b. deze werkwijze onder de aandacht wil brengen van uw collegae vliegers binnen de GA community.

Naschrift van AOPA-NL

De boodschap is duidelijk en daarom geven we dit bericht graag door. we hebben wel de volgende aanvulling: Dutch Mil is bereikbaar via de radiofrequentie 132.350 maar helaas zien we regelmatig de volgende NOTAM tekst:

DUE TO LACK OF PERSONNEL NO OAT ATS WILL BE PROVIDED IN EHAA FIR

BY DUTCHMIL BTN GND AND FL245 UNLESS PPR OBTAINED VIA DUTCHMIL

SUPERVISOR PHONE +31 (0)577 45 8700.

SCHEDULE: OCT 02-24 DAILY 0600-1500, OCT 25-JAN 02 DAILY 0700-1600

 

Indien Dutch Mil niet bereikbaar is kunt u met uw verzoek de supervisor bellen 0577 458700.

 
Nieuws Overzicht