Enquête General Aviation: Ervaringen Frequency Monitoring Code (FMC)

Op 18 juni 2020 is de zogenaamde Frequency Monitoring Code (FMC) - Listening Squawk - ingevoerd in Nederland. Hiermee kan een vlieger middels de transpondercode aangeven aan de verkeersleiding of de frequentie van Amsterdam FIC of Rotterdam APP wordt uitgeluisterd. De FMC is onderdeel van een pakket maatregelen om het aantal luchtruimschendingen en de ernst daarvan te verminderen.

De FMC is ingesteld door Luchtverkeersleiding Nederland in samenwerking met AOPA, KNVvL en NACA. 

Inmiddels is de FMC meer dan een jaar geïmplementeerd en zullen de resultaten van de FMC worden geëvalueerd. Hierbij willen LVNL, AOPA, KNVvL en NACA ook bij de gebruikers inventariseren wat de ervaringen zijn met de FMC.

Scan onderstaande QR-code of ga naar https://forms.office.com/r/apH8DW5HHx.

We horen graag vóór 5 november 2021 van je. Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Nieuws Overzicht