SPL TMA 7 en 8 vervangen per 13 juni 2024 SPL CTR 2 en 3

Om het aantal TCAS RA's in het luchtruim rond Schiphol terug te brengen, zullen met ingang van 13 juni 2024 de CTR's 2 en 3 vervangen worden door TMA 7 en 8.

De laterale begrenzing van TMA 8 is identiek aan de begrenzing van CTR 3. De laterale begrenzing van TMA 7 is ruimer dan die van de huidige CTR 2. Voor zowel TMA 7 als TMA 8 wordt de ondergrens 1.300 ft., terwijl de ondergrens van CTR 2 en 3 lager ligt, namelijk op 1.200 ft.

Voor de nieuwe TMA 7 en 8 is gekozen voor luchtruimclassificatie D, omdat dit de minst beperkende luchtruimklasse is die nog past bij de functie van het naderingsverkeersleidingsgebied.

Of en in hoeverre de betreffende gebieden toegankelijk zullen zijn voor VFR-verkeer, zal de praktijk moeten uitwijzen. Denkbaar is dat bij parallel baangebruik op Schiphol (18C/18R, 36C/36L) VFR-verkeer geen klaring zal krijgen om deze TMA's binnen te vliegen.

Vliegers wordt geadviseerd ten opzichte van het gecontroleerde luchtruim een marge aan te houden van 200 ft /2 NM.

In AOPA Magazine 411 tref je een uitgebreid artikel aan over TCAS RA's.

De publicatie in de Staatscourant d.d. 20 maart 2024 betreffende de luchtruimwijziging tref je hieronder aan.

Downloads:

Nieuws Overzicht