Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid 2023-2026 gepresenteerd

De minister van IenW heeft het Nederlands Actieplan voor Luchtvaartveiligheid (NALV) op 3 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het NALV worden 110 veiligheidsinitiatieven vastgesteld. Deze raken aan verschillende facetten van het veiligheidssysteem: regelgeving, toezicht, toelating, veiligheidspromotie en operationele aspecten. Eén van de zeven prioritaire veiligheidsinitiatieven is het verbeteren van de vluchtvoorbereiding in de GA.

Vluchtvoorbereiding maakt onderdeel uit van de basisopleiding van een piloot. Er wordt echter geconstateerd op grond van het aantal meldingen dat de vluchtvoorbereiding in de praktijk onvoldoende zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit kan een risico vormen voor de luchtvaart. Onvoldoende vluchtvoorbereiding kan leiden tot onder andere luchtruimschendingen, zoals het vliegen in een gebied waar dit niet toegestaan is, maar ook tot dodelijke ongevallen doordat piloten in slecht weer terechtkomen. Verder mag in Nederland standaard gevlogen worden op 150 meter hoogte. Bij hoge gebouwen en windmolenparken met een wiekhoogte boven de 150 meter is een goede vluchtvoorbereiding belangrijk. Het operationele risico is dat ongevallen kunnen plaatsvinden door botsing met obstakels, zo staat geformuleerd in het NALV. In 2022 is in overleg met de sector afgesproken dat de vluchtvoorbereiding in de GA wordt verbeterd. De koepelorganisaties voor de GA (AOPA, KNVvL, NACA en NVL) zullen hier nader te bepalen stappen identificeren en effectueren.

Het rapport tref je hierbij aan.

Downloads:

Nieuws Overzicht