VFR buiten UDP groot succes

In 2016 zette Eugenie Kalshoven namens AOPA Netherlands de eerste stappen om het VFR vliegen buiten UDP mogelijk te maken. Het was een lange weg maar door haar standvastigheid en doorzettingsvermogen mogen we sinds 1 oktober 2019 ook buiten de daglichtperiode VFR vliegen. Uiteraard mits de gezagvoerder beschikt over een Night Qualification en voldaan wordt aan de uitrustingseisen.

In het GA Kwartaaloverleg met LVNL en CLSK heeft AOPA gevraagd wat de bevindingen zijn van de verkeersleiders en hier kwam een positieve reactie op terug. Er zijn relatief veel bewegingen op Lelystad en de verkeersleiders gaven aan dat er geen operationele problemen zijn geconstateerd. Ook op Rotterdam melden de verkeersleiders dat het vliegen buiten UDP geen issues oplevert.

Navraag bij diverse AOPA-leden riep ook een tevreden beeld op. Veelal vliegt men na de dagelijkse arbeid nog een rondje om de vaardigheden bij te houden en geeft het VFR vliegen buiten UDP een goede mogelijkheid om dit ook in de herfst en de winter te doen. Ook geven veel leden aan dat de druk om tijdens een lange overlandvlucht voor het einde van de daglichtperiode te landen, verdwenen is. Dat bevordert de vliegveiligheid.

Het valt de verkeersleiders overigens wel op dat er over het algemeen niet wordt gevraagd om grotere vlieghoogtes. Men gaat ervan uit dat de piloten zelf zorgdragen voor separatie met obstakels in de omgeving.

SERA 5005 zegt echter dat een VFR vlucht buiten UDP op tenminste 1000 voet boven het hoogste obstakel binnen een straal van 8 kilometer binnen de geschatte positie van het vliegtuig moet worden uitgevoerd. Een aantal gepubliceerde VFR-routes in Nederland voldoet niet aan deze eis. Een voorbeeld is de Bravo-departure op Maastricht. Gepubliceerde hoogte is 1300 voet en het hoogste obstakel binnen 8 km is 770 voet hoog. Buiten UDP zou deze route dus op 1800 voet gevlogen moeten worden. Ons advies is om simpelweg aan ATC een grotere hoogte te vragen.

We mogen met enige trots concluderen dat de inspanningen van AOPA hun vruchten hebben afgeworpen.

Nieuws Overzicht