Maastricht Aachen Airport blijft open

De Limburgse Provinciale Staten (PS) zijn akkoord gegaan met het behoud van Maastricht Aachen Airport. Daarvoor is nog wel nodig dat de Gedeputeerde Staten (GS) met Schiphol gaan praten over de voorwaarden van een samenwerkingsverband tussen beide aandeelhouders, de provincie en Schiphol.

In totaal waren er 26 stemmen vóór het openhouden van het vliegveld in Beek en stemden 21 Statenleden tegen.

 

Huwelijk met Schiphol

De PS praatten vrijdag over de voorwaarden van een "huwelijk met Schiphol", legde gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) uit. "We praten over een huwelijk dat nog niet voltrokken is. Na dit debat vinden gesprekken plaats over het aandeelhoudersconvenant." De PS spelen daarin echter geen rol meer. En dat schoot enkele partijen in het verkeerde keelgat. Voor de PvdA is dit "onaanvaardbaar".

Nieuws Overzicht