INTERNETCONSULTATIE OPT-OUT MLA GEPUBLICEERD

Alle belanghebbenden kunnen vanaf nu reageren op het voornemen om gebruik te maken van de mogelijkheid die de Europese wetgeving biedt om MLA’s tot 600kg (met drijvers tot 650kg) MTOM onder Nationale bevoegdheid te brengen. Dit voorstel tot wijziging is door AOPA is geïnitieerd en in samenwerking met de GA sector tot stand gekomen.

Hoe zit dat eigenlijk?

Op dit moment vliegen er veel MLA’s in Nederland die tot of boven de MTOM worden gevlogen. Op zich zou dat geen probleem hoeven te zijn aangezien veel van de MLA’s in andere landen tot een hogere MTOM zijn toegelaten. Technisch geen probleem maar deze MLA’s vallen wel buiten het Nederlands wettelijk kader als zij te zwaar starten.

Daarnaast zijn veel MLA’s voorzien van uitgebreide apparatuur zoals transponders en GPS en redding parachute, goede veilige stoelen, geluiddemping etc. Dat maakt dit vliegtuig vaak zwaarder. Hier ontstaat ook het conflict met de wetgever. Ook elektrisch vliegen vraagt om zware accu’s die niet zomaar door een bestaande categorie MLA’s kunnen worden meegenomen zonder boven de MTOM te komen.

AOPA heeft al geruime tijd geleden een werkgroep ingesteld die naar dit probleem heeft gekeken en advies aan het Ministerie van I&W en ILT heeft gegeven. Wij hebben concrete voorstellen gedaan die nu resultaat gaat afwerpen.

Wat staat er in de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling voorziet in twee belangrijke elementen

1)     De hogere MTOM van 600kg wordt ingevoerd voor die vliegtuigen die daarvoor een gerichte toestemming hebben van de fabrikant en

2)    Het vliegen op een MLA wordt ook toegestaan voor houders van een EU brevet nadat zij een conversietraining hebben gehad.

Deze regeling is dus voor de huidige eigenaren van een MLA die nu is toegelaten voor een MTOM van 450 kg van belang. Zij kunnen immers aan hun fabrikant vragen een nieuw certificaat af te geven die het toestel voor een hogere MTOM goedkeurt.

De Regeling MLA blijft van toepassing. Deze gaat over het goedkeuringsproces en de automatische overname van goedkeuring uit bepaalde landen.

De Internetconsultatie heeft tot doel zoveel mogelijk (liefst positieve) reacties te genereren zodat het ministerie de regelgeving kan aanpassen en e.e.a. met spoed kan worden ingevoerd.

Graag jullie reactie op: internetconsultatie

Nieuws Overzicht