reminder voor ABL enquete meldbereidheid GA

Op verzoek van IL en T nogmaals aandacht voor de enquete betreffende meldbereidheid in de GA. Deze enquete sluit 1 april.

Beste vlieger,

Eind december bent u benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar de bereidheid om luchtvaartvoorvallen te melden aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor degenen die de vragenlijst reeds hebben ingevuld: U kunt deze reminder als niet verzonden beschouwen. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u de tijd kunt vinden om alsnog aan ons onderzoek mee te werken. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten, afhankelijk van uw antwoorden. Meedoen kan nog tot 1 april! 

Melden van voorvallen kan op allerlei manieren. Het heeft echter één gemeenschappelijk doel: leren van incidenten en aan de hand daarvan de veiligheid verbeteren. Het ABL en de ILT zouden graag willen weten of en wanneer u voorvallen meldt, en wat uw beweegredenen achter het wel of niet melden zijn. 

Daarvoor hebben we een vragenlijst opgesteld. Met uw antwoorden op deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in meldgedrag binnen de General Aviation. Bovendien willen we met de resultaten uit dit onderzoek de mogelijkheid en wijze van het melden verbeteren.

De vragenlijst is mede tot stand gekomen in samenwerking met de luchtvaartsector.  

U kunt de vragenlijst vinden op https://www.formdesk.com/minienw/GeneralAviation. De vragenlijst werkt het beste op uw tablet of pc. Het ABL verwerkt uw deelname en antwoorden anoniem. 

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Nieuws Overzicht