Algemene ledenvergadering 25 juni 2022 11 uur online

De algemene ledenvergadering zal online gehouden worden op 25 juni om 11 uur. Tijdens deze vergadering zal het bestuur de lopende portefeuilles toelichten en de jaarrrekening over 2021 ter goedkeuring voorleggen. Het jaarverslag is al gepubliceerd en voor de leden toegankelijk op deze website. 

Meld je aan voor deze ALV bij secretary@aopa.nl dan ontvangt u een inlogcode voor de online vergadering 

Actueel nieuws Overzicht