Waardering Ministerie I & W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder haar externe relaties. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe zij het ministerie van IenW waarderen en welke onderliggende factoren hierin een rol spelen.

Naast positieve punten staan er in het rapport ook een aantal aanknopingspunten ter verbetering.
Zo is er voor het ministerie winst te behalen op daadkracht en kennis van de praktijk. Daarnaast vindt een deel van de stakeholders dat IenW een verkokerd ministerie is dat vraagstukken te veel eendimensionaal benadert.

Het rapport treft u als bijlage aan.

Downloads:

Nieuws Overzicht