Examen op een niet-EU kist

Examen, prof check en verlening op een N- of G-kist mag dat?

AOPA kreeg van een lid de vraag of je een examen voor een EU bevoegdheid op niet-EU geregistreerd vliegtuig mag doen.
Deze vraag is o.a. relevant omdat veel vliegers met een FAA brevet nu de conversie naar een EU brevet doen ivm de deadline van afgelopen 22 juni 2022. Vanaf genoemde datum moet je, als je in Europa woont, ook een EU brevet en medical hebben om op een niet-EU geregistreerd vliegtuig (zoals N en G) in Europa te mogen vliegen.

Maar het antwoord op deze vraag is natuurlijk ook voor andere situaties van belang.

Menig kandidaat wil, voor een skill test, prof check of trainingsvlucht voor verlenging van een bevoegdheid, dit op zijn/haar eigen cq bekende, vliegtuig doen, maar in paragraaf 64 van de FAQ voor Examinatoren van ILT staat dat examens niet op een N-kist mogen worden gedaan. (64: Can a PPL exam be taken in a U.S. registered aircraft? No. Any Part-FCL skill test needs to be performed on an EU registered aircraft excluding Annex 1 aircraft).
Aangezien wij meenden dat dit niet in alle gevallen correct is, hebben wij ILT verduidelijking gevraagd. ILT heeft inmiddels aangegeven dat de stelling in de FAQ niet correct is en dat deze zal worden aangepast.

Wat er geldt voor het afnemen van een examen op een niet-EU vliegtuig is het volgende:

Er bestaat geen bezwaar tegen het afnemen van een EU skill test, EU proficiency check, of trainingsvlucht voor verlenging van een bevoegdheid, op een niet-EU geregistreerd luchtvaartuig onder de voorwaarde dat:
(1) het toestel voldoet aan de vereisten die de EU daar aan stelt (ref. ORA.ATO.135), 
(2) de examinator/instructeur beschikt over de vereiste EU bevoegdheden als examinator, 
(3) de examinator/instructeur bevoegd is om op het betreffende toestel te vliegen binnen de EU en 
(4) voldoet aan eventuele aanvullende voorwaarden die het land van registratie stelt om het luchtvaartuig te mogen vliegen.

De achterliggende reden van deze laatste voorwaarde is dat de examinator gekwalificeerd moet zijn om als PIC het vliegtuig te vliegen (Part FCL.1000: Holders of an examiner certificate shall: (2) be qualified to act as PIC in the aircraft during a skill test, proficiency check or assessment of competence if conducted on the aircraft).

Hetzelfde geldt voor een instructeur die b.v. een trainingsvlucht voor verlenging doet. (Part FCL.915 (4) (b): …..(4) be entitled to act as PIC in the aircraft during such flight instruction).

Ad (4) In het algemeen geldt dat je een brevet (of gelijkstelling) moet hebben van het land van registratie van het vliegtuig, dus de examinator/instructeur zou een FAA brevet (of gelijkstelling) voor een N-vliegtuig en een UK brevet (of gelijkstelling) voor een G-vliegtuig moeten hebben etc.

N-geregistreerde vliegtuigen

Maar de USA heeft een uitzondering gemaakt. Als je binnen de landsgrenzen blijft van het land waar het EU brevet is uitgegeven, mag je met een brevet dat in dat land is uitgegeven op een N-vliegtuig vliegen (artikel 14 CFR § 61.3 lid (vii)). Dan heeft de examinator/instructeur dus niet ook nog een FAA brevet nodig naast zijn EU-brevet.

G-geregistreerde en andere niet-EU geregistreerde vliegtuigen
Voorzover AOPA bekend is, heeft Engeland geen met de USA vergelijkbare regelgeving, wat betekent dat je op een G-kist geen EU skilltest, EU proficiency check of trainingsvlucht voor verlenging mag afleggen, tenzij de examinator/instructeur een UK brevet (of gelijkstelling) heeft. Hetzelfde geldt voor andere niet-EU geregistreerde landen zonder een met de USA vergelijkbare uitzondering.

Indien een niet-EU land wel een vergelijkbare uitzondering als de USA kent, moet deze regelgeving toegankelijk en leesbaar moet zijn.

Nieuws Overzicht