Netwerkdag Luchtvaartveiligheid

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) delen wij het volgende met je.

Op 21 februari 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) 2020-2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het NLVP beschrijft hoe de veiligheid in de Nederlandse burgerluchtvaart is geborgd in de samenhang tussen beleid, toezicht en de luchtvaartorganisaties.

In het kader van het NLVP ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Netwerkdag Luchtvaartveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Netwerkdag is een gelegenheid bij uitstek om je als betrokkene in het luchtvaartdomein te voorzien van belangrijke en nuttige informatie over de veiligheid in de luchtvaart, en daarnaast netwerkkansen te bieden!

De online meeting vindt plaats op 28 juni 2021 van 19.00 - 21.15 uur. Je kunt je tot uiterlijk 21 juni a.s. aanmelden via het volgende formulier: click hier

Tijdens de bijeenkomst kun je deelnemen aan diverse deelsessies, te weten: de Nationale Veiligheidsanalyse (NVA), Luchtruimschendingen en Veiligheidscultuur (Just Culture). Daarnaast gaan we in gesprek over de doelen die we gezamenlijk nastreven in relatie tot de veiligheid in de luchtvaart. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma.

Het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) 2020-2024 tref je via onderstaande hyperlink aan.

Downloads:

Nieuws Overzicht