ABL opvallende meldingen juli 2022

Tijdens de netwerkdag Luchtvaart Veiligheid op woensdag 22/09/22 gaf het Openbaar Ministerie bij monde van Mr Katja van Bijsterveldt en Mr Aco Verhaegh een inkijkje hoe zij omgaan met de Just Culture in de Luchtvaart. Deze presentatie stemt ons positief over de werkwijze van het OM. Wel controlerend en onderzoekend met als doel de verbeterpunten zo goed mogelijk te doorgronden. Het werkelijk bestraffen komt alleen aan de orde als er sprake is van grove nalatigheid of opzet. Dat blijkt gelukkig maar zelden het geval. 

AOPA zal hierover in meer detail publiceren, maar we willen nu al met jullie delen dat het zelf melden van voorvallen en je ervaringen met de sector delen je positie versterkt en tot nu toe in alle gevallen heeft geleid tot het afsluiten van de zaak zonder vervolging.

Daar staat tegenover dat het NIET melden wel kan leiden tot een nader onderzoek naar de oorzaken, Het niet melden is een nalatigheid!

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen publiceert geregeld enkele opvallende meldingen waar alle vliegers lering uit kunnen trekken. In bijlage vind je de publicatie van juli 2022. 

Daarnaast is er een on line dashboard waarin alle  meldingen gerubriceerd naar oorzaak of locatie kunnen worden ingezien.

https://dashboards.ilt.rijkscloud.nl/luchtvaartvoorvallen/#shiny-tab-allevoorvallen

Downloads:

Nieuws Overzicht