Gewijzigde informatiebladen introductie PBN en reductie vliegopleiding

Wij ontvingen volgend bericht van ILT:

Hierbij wil ik u informeren dat het informatieblad ‘Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen’ en het informatieblad ‘introductie PBN’ zijn gewijzigd. U treft de gewijzigde versie aan in de bijlage. Daarnaast kunt u de informatiebladen raadplegen op de ILT website.

Informatieblad ‘Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen’ 

Op 18 mei 2021 wordt Annex 3 bij het Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) tussen de Verenigde Staten (VS) en Europa (EU) van kracht. Dit document beschrijft de wederzijdse erkenning van elkaars brevetten en de mate waarin een brevet uit de VS, uitgegeven door de Federal Aviation Administration kan leiden tot de uitgifte van een (gelijkwaardig) brevet in de EU. Daarnaast is in 2020 EU Verordening 2020/723 ingevoerd waarin de conversie van een brevet uitgegeven door een land buiten de EU naar een EU brevet is beschreven. Naar aanleiding van de invoering van BASA Annex 3 en EU Verordening 2020/723 is het informatieblad ‘Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen’ gewijzigd. 

Informatieblad ‘introductie PBN’

Per 25 april 2021 is Performance Based Navigation (PBN) een van de componenten van de Instrument Rating. Het informatieblad ‘Introductie PBN’ is hierop aangepast. In het informatieblad is terug te vinden hoe houders van een instrument rating (IR) uitgegeven voor 25 april 2021 de component PBN kunnen verwerven als zij dit nog niet hebben gedaan. Dit kan door een verschillencursus op basis van competenties.

Nieuws Overzicht