Kruisen SPL CTR aan banden

Het volgende bericht hebben wij van LVNL ontvangen:

"In verband met roosterkrapte in combinatie met het sterk aantrekkende luchtverkeer van en naar Schiphol heeft LVNL besloten VFR vluchten zonder operationele noodzaak tijdelijk niet te accommoderen in de Schiphol CTR. Dit betreft alleen VFR vluchten die voor hun plezier en niet noodzakelijk de CTR van Schiphol willen kruisen. Alle overige VFR vluchten met een noodzakelijk karakter zoals b.v. survey (met SPO) of een commerciële VFR vlucht mogen nog steeds een verzoek doen. Ook blijft het mogelijk voor niet noodzakelijke VFR vluchten om in de Amsterdam sector te vliegen of via de VFR route ‘Victor ’ van en naar Schiphol te gaan. Omdat wij aanvragers van niet noodzakelijke kruisende VFR vluchten niet onnodig de procedure willen laten doorlopen, hebben wij ervoor gekozen om helder naar buiten te communiceren, de procedure tijdelijk in de wacht gezet en het woord verbod gebruikt. Op deze manier wordt voorkomen dat vliegers onnodig moeite doen en dat wij aanvragen binnenkrijgen die op voorhand toch niet gehonoreerd gaan worden."

Voor de goede orde; het gaat hier dus om het gebied dat wordt begrensd door Schiphol CTR 1, 2 en 3. Gebruikers van SkyDemon zien een gele cirkel oplichten als zij in de NOTAM de functie "view on map" gebruiken. Dit kan tot verwarring leiden omdat de cirkel niet in overeenstemming is met de contouren van de Schiphol CTR. We hebben daarover contact gezocht met SkyDemon. Zij verklaren daarover het volgende: "Fortunately the NOTAM text in itself is pretty clear, so while someone just looking at the map might be confused by that circle, anyone who touches it and looks at the NOTAM (or reads their full NOTAM briefing) should be reasonably well informed."

A0936/22 NOTAMR A0776/22

Q) EHAA/QACLV/V /NBO/AE/000/030/5219N00441E017

A) EHAM B) 2204111112 C) 2206272159EST

E) SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 REQUESTS FOR VFR CROSSING WILL NOT BE GRANTED. EXEMPTED ARE:

  • MILITARY, POLICE, SAR AND HEL EMERG MEDICAL SER (HEMS) FLIGHTS.
  • FLIGHTS WITH A SPECIFIC CHARACTER, SUCH AS SURVEY FLIGHTS WITH  SPECIFIC OPS NR, PIPELINE CONTROL, BANNER TOWING AND DRONES, COORDINATED WITH OPERATIONAL HELPDESK.
  • EHAM IN/OUTBOUND FLIGHTS VIA VICTOR.
  • EHHA IN/OUTBOUND FLIGHTS VIA ROTOR ARR/DEP.
  • FLIGHTS IN THE AMSTERDAM SECTOR.
Nieuws Overzicht