TMZ met uitluisterplicht onder Schiphol TMA-1

Vanaf 13 juli 2023 wordt onder de Schiphol TMA-1 een Transponder Mandatory Zone met uitluisterplicht ingesteld. De directe aanleiding is het grote aantal luchtruimschendingen dat hier plaatsvindt. Ondanks eerdere acties om dit probleem aan te pakken, loopt het aantal luchtruimschendingen helaas niet terug. Kijkend naar de bemande luchtvaart, dan blijkt uit de statistieken dat de meeste luchtruimschendingen voor rekening komen van de gemotoriseerde (recreatieve) GA. In veel gevallen blijkt de betreffende vlieger niet bereikbaar voor ATC (Air Traffic Control). Vertegenwoordigers van het ministerie I&W, ILT, LVNL en de sector partijen KNVvL, AOPA en NACA vormen tezamen de Taskforce Airspace Infringements. Binnen deze Taskforce is tot deze maatregel besloten. Het is een tijdelijke maatregel. Bezien zal worden of de maatregel tot het gewenste effect leidt.

Vlieg je in de TMZ onder de SPL TMA-1 dan moet je uitluisteren op 124.300 (Amsterdam Information) en de transpondercode 7020 voeren. Dit geldt voor alle luchtruimgebruikers, behalve paramotors, paragliders, hanggliders en zweefvliegers. Wij adviseren Amsterdam Information gewoon op te roepen. In dat geval ontvang je namelijk ook Flight Information Services.

Het is van groot belang, zeker voor de GA-sector, dat de maatregel een succes wordt. Dat wil zeggen dat de duur en de ernst van luchtruimschendingen als gevolg van de maatregel tot een minimum beperkt kunnen worden.

Hierbij tref je (hyperlinks naar) de verschillende documenten aan, waarin de operationele informatie is beschreven.

Downloads:

Nieuws Overzicht