Nieuwtjes uit Keulen en Den Haag

Recentelijk heeft ons ministerie van I&W een aantal zaken aan de orde gesteld en ook vanuit EASA zijn er ontwikkelingen.

EASAIedere piloot moet om zijn/haar brevet (SEP rating) geldig te houden 1 keer per twee jaar een "trainingsvlucht" met een FI uitvoeren. Er worden op dit moment geen dwingende eisen aan deze trainingsvlucht gesteld anders dan dat deze 1 uur moet duren en moet worden afgetekend door de FI. Sommige FI's lopen tijdens de trainingsvlucht de eisen voor het PPL examen door en sommige vinden het voldoende om een uurtje te vliegen. Je kunt als het ware niet zakken voor de trainingsvlucht. Er is een RMT (Rule Making Task) bezig om hier meer structuur in aan te brengen en minimale eisen te stellen aan de trainingsvlucht. Als alles loopt zoals het in de planning staat zullen deze eisen aan FCL worden toegevoegd en per begin volgend seizoen ingaan. Er zijn door EASA een aantal Veiligheidsbijeenkomsten geweest die gaan over eisen aan vliegers en aan FI's die op YouTube terug te kijken zijn.  Ook de EASA Webinars over vliegen naar het buitenland en FI’s zijn via YouTube bereikbaar.Voor tips en suggesties verwijzen wij ook naar de AOPA Pilots Guide die AOPA heeft geschreven en die voor leden gratis ter beschikking is gesteld. In deze Pilots Guide staan een aantal belangrijke wetenswaardigheden die helpen bij het vliegen naar het buitenland.

GA Season Opener

De Nederlandse Season Opener is vindbaar via: https://www.youtube.com/watch?v=U8rlYK8-nlw
Tijdens de presentatie van Vladimir Foltin van EASA benadrukte deze dat er in de EU een aantal issues zullen worden geadresseerd die de veiligheid van de GA betreffen. De meest prominente problemen zijn: delen van traffic informatie, congestie van ongecontroleerd luchtruin, drones in het luchtruim, luchtruim inefficiency.
EASA is bezig U space verder te ontwikkelen. Dit luchtruim waar drones en GA verkeer samen in opereren stuit op een aantal uitdagingen w.o. onderlinge zichtbaarheid E (elektronische) of I (Intelligente ) Conspicuity en betrouwbaarheid van de uitgezonden/ontvangen gegevens van drones en vliegtuig. Wij begrepen van EASA dat transponder met S mode zonder Extended Squitter niet voldoet aan SERA 6005c waarin de verplichting staat dat wij als wij in U space vliegen en niet onder controle van FIS staan zichtbaar moeten zijn voor de U Space Service Provider.
Of ADS-L hiervoor snel en betrouwbare oplossingen biedt is nog onduidelijk.
Daar zitten nog wel een aantal haken en ogen aan. Aan een TGB overigens ook.

Ministerie van I&WAOPA is al geruime tijd bezig de verplichting om een vliegplan in te dienen als je de grens passeert te flexibiliseren. Met name VFR vliegen van groene velden in Nederland naar groene velden in Duitsland en België zijn onderwerp van gesprek. Als je SAR wilt blijven gebruiken als veiligheidssysteem moet je uiteraard vliegplannen blijven indienen. Zie je daar bewust van af wordt hopelijk het opheffen van de verplichting om een vliegplan in te dienen van groen naar groen in 2024 opgeheven. Wij hebben dit onderwerp bij het ministerie aangekaart en er lijkt nu schot in dit dossier te komen. Het voorstel van het ministerie ligt bij ILT om de HUF toets uit te voeren. Dit seizoen gaat het nog niet in werking treden maar er is goede hoop voor 2024.

De NALVDe NALV is het Nederlands Actieplan Luchtvaartveiligheid en bevat veiligheidsinitiatieven voor de GA die wij gezamenlijk, dwz de sector en met DGLM moeten gaan uitvoeren.
Deze Veiligheidsinitiatieven betreffen ons allemaal! Deze initiatieven zullen nader uitgewerkt moeten worden en bevatten de volgende onderdelen:

  • Betere operationele ondersteuning tijdens de vlucht,
  • Voorlichtingscampagne over (nog) betere en effectievere vluchtvoorbereiding,
  • Gebruik digitale navigatiemiddelen en gebruik ze goed,
  • Gebruik recente kaarten en recente GPS database, 
  • Zorg voor alternatieven voor jouw route,
  • Gebruik de transponder,
  • Neem contact op met de FIS, (callsign, type vliegtuig, positie, vertrokken van.. vliegend naar..hoogte en aantal POB )
  • Luister uit op de FIS frequentie.

wordt vervolgd!

Nieuws Overzicht