Gedragsonderzoek vluchtvoorbereiding GA

Kan de vluchtvoorbereiding beter? Heb jij als vlieger hier een mening over, dan zijn we op zoek naar jou.

Iedere vlieger weet dat een vlucht voorbereid moet worden. En toch gaat de vluchtvoorbereiding niet altijd goed. Hoe kan dit? Recent heeft de NLR de veiligheidsanalyse uitgevoerd waarin wordt geconstateerd dat geen goede vluchtvoorbereiding in de kleine luchtvaart tot de hoogste risico’s behoort.

Naar aanleiding van de bevindingen van de NLR gaan gedragsdeskundigen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoeken hoe de vluchtvoorbereiding (nog) beter kan. Bij dit onderzoek is ook DBgedrag betrokken. Dit is een onderzoek- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in gedragsinzichten en gedragsinterventies.

Het doel van het onderzoek is begrijpen waarom de vluchtvoorbereiding onvoldoende gebeurt. Het achterhalen van het probleem ‘achter het probleem’, de dieperliggende oorzaken dus.

AOPA Netherlands ondersteunt dit onderzoek van harte. Ook jij kunt als vlieger hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit kan door je aan te melden om geïnterviewd te worden. De interviews worden in Q4/2023 gehouden. Het interview duurt 45 minuten en wordt in overleg met jou gehouden op de dag en plaats die jou schikt. Geweldig als je meedoet want zonder jouw deskundige input is dit onderzoek niet mogelijk. Je kunt meedoen door een mailtje te sturen met je contactgegevens naar: president@aopa.nl

Om differentiatie aan te brengen in de interviews graag in je mail aangeven:

  • Hoeveel vlieguren je per jaar maakt?
  • Vanaf welk vliegveld je meestal vliegt (je thuisbasis)?
  • Met welk type vliegtuig je vliegt?
  • Of je lid bent van een vliegclub?

De interviews dienen als input voor de survey ‘vluchtvoorbereiding’. Naar verwachting is de survey beschikbaar begin Q1/2024. Zodra de survey beschikbaar is word je hierover door ons geïnformeerd.

Alvast dank en we zien uit naar jullie reacties en medewerking.

Nieuws Overzicht