RTHA komt terug op eerder bericht over vervanging 100LL

RTHA komt terug op een eerder bericht aan de gebruikers op EHRD. De luchthaven meldde medio augustus in een schrijven dat het voornemens was om 100LL eerder te vervangen dan per inwerkingtreding van het Europees beleid. Aan het eind van het derde kwartaal van 2023 zou worden overgegaan op UL91. Nu wordt gemeld dat het schrijven tot verwarring heeft geleid. Ten onrechte zou zijn aangenomen dat al was besloten 100LL niet langer beschikbaar te stellen op RTHA. RTHA gaat eerst een inventarisatie doen alvorens te beslissen over mogelijke alternatieven voor 100LL en over het tijdpad.

Nieuws Overzicht