Europe’s first ADS-B UAT Ground Station Test Environments

In bijgaand persbericht wordt de installatie van een ADB-B systeem in Finland beschreven. Daar heeft de luchtvaart autoriteit niet willen wachten op een Europese vrijgave en heeft besloten met de locale industrie een werkend systeem op te zetten.

Belangrijke real time informatie kan tegenwoordig eenvoudig in de cockpit beschikbaar gemaakt worden. Die informatie kan de positie van ander verkeer in de omgeving betreffen, of het weer (bijvoorbeeld over embedded CB of bliksem) of een NOTAM (een gebied is zojuist actief geworden). De ADS-B standaard is daar lang geleden voor ontworpen (https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Dependent_Surveillance%E2%80%93Broadcast

In Amerika vliegen ze al jaren tot grote tevredenheid met dit systeem. In 2020 is het daar zelfs verplicht geworden. Voordeel ervan is dus dat het een bewezen systeem is, apparatuur in grote verscheidenheid en relatief goedkoop beschikbaar is en men dus niets nieuws hoeft te verzinnen.

Maar Europa zou Europa niet zijn als er toch autonoom en soeverein iets nieuws bedacht wordt. Er wordt hier al jaren gedelibereerd over ADSB-light. Bijna hetzelfde maar net niet; dus apparatuur uit de USA kan er niet mee overweg. Kwade tongen beweren dat dat nu net de bedoeling is van Europese fabrikanten….

Enige tijd geleden is in de UK een proef gedaan met ADSB via UAT (978MHz; versus de transponder frequentie 1090 met extended squitter). Uiteraard was iedereen enthusiast. In Nederland hebben we ook zo’n proef gedaan rondom Nijmegen. Prima resultaten. Maar: er zijn geen regels voor en dus mag het niet operationeel ingezet worden.

Downloads:

Nieuws Overzicht