Gevolgen Brexit voor de GA (situatie 30 november 2020)

Per 31-12-2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU. Dat heeft (a.o.) voor de luchtvaart een aantal gevolgen. Een deel daarvan is duidelijk maar een deel is nog niet helemaal. We moeten afwachten of er een Brexit overeenkomst komt en wat er in die overeenkomst zal staan. De UK CAA heeft vooruitlopend hier op een aantal webinars georganiseerd om informatie te delen en de mogelijkeheid te geven vragen te stellen. AOPA heeft een aantal vragen uitgezet bij de CAA en wij hopen binnenkort uitsluitsel te krijgen. Deze vragen gaan met name over het LAPL en G registraties en Annex 1 luchtvaartuigen. Als er andere vragen zijn kunnen we deze wellicht meenemen in de gesprekken met de CAA.

 

Alhoewel de bestaande EASA (EU) wet- en regelgeving vanaf 01-01-2021 niet meer van toepassing op het VK heeft het VK besloten om alle luchtvaart wetgeving op te nemen in de Nationale wetgeving van het VK. Alle geldige EU brevetten, certificaten, toestemmingen, privileges ed. die zijn afgeven door een EU lidstaat zijn vanaf 01-01-2021 in het VK geldig voor een periode van 2 jaar voor in het VK geregistreerde luchtvaartuigen. Dit geldt uitdrukkelijk niet vise versa.

Dus als je een EU brevet of onderhoudscertificaat hebt blijft dat voor in het VK geregistreerde luchtvaartuigen voor 2 jaar geldig. Als je echter een in het VK afgeven certificaat/brevet/onderhoudscertificaat hebt beperkt de geldigheid zich tot het VK of in het VK geregistreerde luchtvaartuigen.

Als je in de EU een G geregistreerd luchtvaartuig wilt vliegen zal je daarvoor een gelijkstelling bij de CAA moeten aanvragen. Daarvoor is een eenvoudige procedure ontwikkeld waarvan de details binnenkort zullen worden gepubliceerd. Er zullen naar verwachting kosten aan de gelijkstelling verbonden zijn. Hoe hoog die kosten zullen zijn zal binnenkort in een update van de CAA duidelijk worden gemaakt. Ook zal er een standaard formulier worden gemaakt om die gelijkstelling aan te vragen.

Piloten die een VK brevet hebben en die een EU luchtvaartuig in de EU willen vliegen zullen een brevet ( of een gelijkstelling) in een EU staat moeten aanvragen. Het is vanaf 01-01-2021 niet meer toegestaan een EU geregistreerd vliegtuig te vliegen met een VK brevet.

Piloten die een commercieel brevet hebben uitgegeven door een EU land die een in het VK geregistreerd vliegtuig willen vliegen buiten het VK moeten een validatie krijgen van de CAA.

Onderhoudstechnici met een geldige VK licentie (bv Part 66 certificaat) die onderhoud plegen aan in het VK geregistreerde luchtvaartuigen mogen dit voor een periode van 2 jaar blijven doen. Zij mogen echter vanaf 01-01-2021 geen onderhoud meer plegen aan in de EU geregistreerde luchtvaartuigen. Onderhoudstechnici die aan in de EU geregistreerde luchtvaartuigen willen blijven werken zullen per 01-01-2021 een toelating/certificaat/gelijkstelling in een EU lidstaat moeten krijgen.

Bestaande in het VK geregistreerde houders van ontwerptoestemmingen worden niet zondermeer in de EU erkend tenzij er voor 31-12-2020 een andersluidende overeenkomst getekend is. Als die overeenkomst er op dat moment niet is moet voor er een VK of EU toestemming/toelating zijn afgegeven per 01-01-2021.

Het VK erkent de geldigheid van bestaande VK bedrijven die toestemming/erkenning van ontwerptoestemmingen hebben die voor 31-12-2020 door de EU zijn afgegeven. Deze acceptatie is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf 01-01-2021. Het VK accepteert de geldigheid van bestaande toestemmingen/certificaten die door de EU zijn afgeven aan bedrijven met betrekking tot de productie van componenten die gebruikt worden voor in de VK geregistreerde luchtvaartuigen of die al in VK geregistreerde luchtvaartuigen zijn ingebouwd of klaar zijn om ingebouwd te worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of de EU de certificaten zal accepteren voor reeds in de EU geregistreerde luchtvaartuigen ingebouwde componenten die onder een VK certificaat zijn ingebouwd of geproduceerd. In het VK geregistreerde bedrijven die onderdelen voor in de EU geregistreerde luchtvaartuigen willen produceren moeten een ( bv Part 21) EU toelating/goedkeuring hebben.

Er is een grote diversiteit aan organisaties die toelatingen toestemmingen goedkeuringen certificaten van de CAA hebben om onderhoud te plegen of toezicht te houden op onderhoud, op te leiden, e.d. aan in de EU en het VK geregistreerde luchtvaartuigen. Deze organisaties moeten om aan in de EU geregistreerde luchtvaartuigen te blijven sleutelen, te blijven opleiden en toezicht te blijven houden een goedkeuring van de EU hebben om dit te blijven doen. Deze bedrijven mogen wel dezelfde werkzaamheden voor een periode van 2 jaar na 01-01-2021 blijven uitvoeren voorzover het VK luchtvaartuigen, toelatingen en licenties betreft.

Vragen: gvmtaffairs@aopa.nl

Alhoewel bij het samenstellen van deze informatie de grootste zorgvuldigheid is betracht staan wij niet in voor de volledige juistheid van de hier beschreven informatie!

Nieuws Overzicht