Dutch Mil Info

De Manager Operations MilATCC Schiphol verzocht AOPA om het volgende bericht met u allen te delen...

Met de komst van de zomer en de versoepelingen van het COVID beleid kan er ook in de lucht van het mooie weer worden genoten. Hiermee neemt ook de behoefte aan vluchtinformatieverstrekking toe. Hoewel er binnen het MilATCC de laatste jaren hard is gewerkt aan het verbeteren van de vluchtinformatieverstrekking, staat deze vorm van dienstverlening door de aanhoudende personele tekorten nog altijd onder druk. Om de kwaliteit en continuïteit zo goed mogelijk op peil te houden is het daarom van belang met elkaar een juiste balans te vinden. 

Deze balans kan van de kant van de luchtvarenden worden verbeterd door de vraag te stellen of het nuttig en noodzakelijk is om op te roepen bij Dutch Mil Info. De bereikbaarheid van Dutch Mil Info neemt toe als er minder druk op de FIS-frequentie staat waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan de piloten die om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan dienstverlening. De bereikbaarheid neemt tevens toe door, indien oproepen noodzakelijk is, kort en bondig te communiceren. Hierbij is het van belang om een oproep te beperken tot maximaal de volgende elementen:

-          Callsign

-          Positie en hoogte

-          Vliegveld van vertrek

-          Bestemming

-          Verzocht type dienstverlening

Wij rekenen op ieders medewerking om er samen een mooie luchtvaartzomer van te maken.

 

Nieuws Overzicht