Meeste vliegers voldoen aan uitluisterplicht onder SPL TMA-1

Er is door LVNL een toename waargenomen van het aantal vliegers dat oproept. De algemene bereikbaarheid van de vlieger is daarmee verbeterd. Dit heeft een positieve uitwerking op de duur en de ernst van Airspace Infringements.

Van de vliegers die niet oproepen, blijkt bij een Airspace Infringement dat ze niet (tot slecht) bereikbaar zijn (ondanks de vaak wél geselecteerde FMC).

  • Rond de 60-70% van de vliegers in de TMZ voldoet aan de verplichting door 7020 te voeren.
  • Rond 20% van de vliegers bij Airspace Infringements voert 7020 code. Echter, van die vliegers is niet iedereen bereikbaar voor het FIC.

Hoewel er onder de Schiphol TMA-1 geen sprake is van een oproepplicht (wel van een uitluisterplicht), is de veiligheid in het luchtruim ermee gediend als de vlieger bij binnenvliegen van de TMZ Amsterdam Information oproept. En als je je toch beperkt tot het (verplichte) uitluisteren, zorg er dan wel voor dat je ook echt bereikbaar bent (wees alert op een oproep; check volume; check frequentie; selecteert juiste COM-set ...).

Nieuws Overzicht