CAA Safety film over het gevaar van het overvliegen van zweefvlieglocaties

Er is in ons blad en middels een leaflet veel aandacht gevraagd om het overvliegen van zweefvlieg locaties te vermijden. In het verleden hebben zich ernstige incidenten voltrokken die makkelijk hadden kunnen worden voorkomen door het verleggen van de koers door het GA-vliegtuig.

Intussen heeft de CAA er een filmpje over gemaakt. Het is hier te vinden; Filmpje CAA

 

Nieuws Overzicht