Update Belgische inschepingstax

Vanuit AOPA België bereikte ons het volgende bericht.

Evaluatie en aanbevelingen naar aanleiding van arrest nr. 165/2023 van 30 november 2023 door het Belgische Grondwettelijk Hof.

Helaas heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 165/2023 van 30 november 2023 het verzoek afgewezen om de artikelen 30, 31 en 32 van de wet, die een belasting oplegt aan het inschepen van een vliegtuig, oftewel de passagiersbelasting, in te trekken. Dit is niet het gewenste resultaat, maar het betekent wel dat de wet in zijn huidige vorm van kracht blijft en dat deze niet in strijd met de grondwet wordt geacht. Wel stelt de rechtbank dat de belasting alleen verschuldigd is bij vervoer van passagiers van A naar B (Aanhouding B.40.2). Recreatieve vluchten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de belasting voor zover zij passen in de context van een culturele, sportieve of vrijetijdsactiviteit die bedoeld is om terug te keren naar de luchthaven van vertrek, d.w.z. A-naar-A-vluchten. Ook trainingsvluchten door toekomstige piloten, lokale vluchten en vluchten gerelateerd aan een beroepsactiviteit zijn uitgesloten. -Het Hof neemt echter geen standpunt in over A-naar-A-vluchten die uit meerdere trajecten bestaan. - Ook neemt de rechtbank geen standpunt in over het feit dat de recreatieve luchtvaart onderworpen is aan brandstofbelastingen en BTW, terwijl de commerciële luchtvaart is vrijgesteld van deze belastingen en BTW. (Zie het Verdrag van Chicago, art 15 van 7 december 1944.

Aanbevelingen voor de leden:

De wet blijft van kracht, respecteer de wet.

Verminder het risico. Vliegtuigeigenaren moeten zich bij de bevoegde diensten van de FOD Financiën aanmelden, een verzoek indienen om zich als luchtvaartmaatschappij te registreren (!), als er minstens twee vluchten per kalenderjaar met passagiers moeten worden ondernomen vanaf een Belgische luchthaven. Wie is bemanning? Dat wordt bepaald door de wet en het Hof betwist niet dat de definitie ervan afwijkt van die in de EASA-regelgeving, wat inhoudt dat de exploitant mag bepalen wie bemanning en wie passagier is. Dit kan iedereen zijn die door de luchtvaartmaatschappij als bemanning is aangewezen, dat wil zeggen cockpit- en cabinepersoneel, inclusief alle personen die in het kader van trainingsvluchten training geven of krijgen, door de luchtvaartmaatschappij belast met taken betreffende de controle van het vliegtuig en de vluchtveiligheid, de zorg voor de passagiers of de vracht.

Juiste definitie van een tussenstop? Dit kan tot verwarring leiden, omdat het Hof geen duidelijk standpunt heeft ingenomen over een tussenstop van een commerciële vlucht of een tussenstop van een recreatieve vlucht waarbij het begin- en eindpunt hetzelfde zijn.

ULM-vliegtuigen zijn en blijven uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet.

 

Nieuws Overzicht