Nieuws over FAA / EASA brevetten en ratings

6 april 2021 - Vanaf 20 juni 2021 is voor het vliegen op een N-vliegtuig altijd, naast het FAA certificaat, ook een EU brevet nodig. Dit ongeacht of er al dan niet commerciële activiteiten uitgevoerd worden. AOPA spant zich in verder uitstel tot minstens 20 juni 2022 te bewerkstelligen.

Per 18 mei 2021 wordt de nieuwe overeenkomst tussen Amerika en de Europese Unie van kracht, die de conversie van elkaars (PPL) brevetten (PPL/SEP/MEP, IR en night rating) regelt.

Op dit moment geldt al dat het uitvoeren van commerciële activiteiten op een N-vliegtuig in Europa door een FAA gecertificeerde commerciële piloot (FAA-CPL), die in Europa woonachtig is en/of voor een in Europa gebaseerde business vliegt, enkel mogelijk is als deze piloot ook een commercieel EU brevet (PART FCL CPL) heeft.
Voor niet-commerciële activiteiten wordt tot nu toe door de meeste Europese landen (dus niet alle!) een uitzondering gemaakt, nl. het vliegen op een N-vliegtuig in Europa wordt toegestaan op enkel een FAA certificaat, mits het geen commerciële exploitatie is.

Vanaf 20 juni 2021 vervalt de bovengenoemde uitzondering voor niet-commerciële vluchten op een N-vliegtuig. Vanaf die datum moet eenieder, die in Europa woonachtig/gebaseerd is, in het bezit zijn van én een FAA certificaat én een EU brevet om op een Amerikaans geregistreerd vliegtuig in Europa te mogen vliegen. Maar ook bij uitstel tot juni 2022 klinkt dat nog ver weg, maar pas op: time flies too!

Het is altijd al mogelijk geweest en het zal altijd mogelijk blijven om op basis van een ICAO brevet uit een niet-Europees land  korting te krijgen op opleidingen voor EU brevetten en ratings

Maar de nieuwe overeenkomst tussen Amerika en Europa erkent elkaars opleidingen verdergaand. Hierdoor kunnen meer kortingen op de EU opleidingen worden verkregen als men al in het bezit is van een FAA certificaat. Omgekeerd geldt vanaf die datum dat er ook kortingen verkregen kunnen worden op FAA opleidingen op basis van een EU brevet.

Dus “hoger” dan een PPL(A) SEP kan je niet krijgen. Dit is in de huidige EU regelgeving ook al zo.
Wel is nieuw dat je nu ook op basis van je FAA MEP(A),  IR(A)/SEP/MEP en/of “night qualification” korting kunt krijgen op de desbetreffende EU bevoegdheden.
IAOPA had gehoopt dat de overeenkomst op enegerlei wijze ook voor CPL en ATPL opleidingen zou gaan gelden, maar helaas zullen we daar nog een tijd(je) op moeten wachten.

Voor gedetailleerde informatie over de wederzijdse kortingen kan je in Section B vanaf pagina 12 https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/tip-l_final_signe.pdf verder lezen.

Met heel veel dank aan Eugenie Kalshoven, oud-Bestuurslid en lid Juridische Commissie van AOPA.

Voor vragen: gvmtaffairs@aopa.nl. Indien wij ze niet kunnen beantwoorden, zullen we ze aan ILT voorleggen. AOPA heeft zelf ook reeds enige vragen aan ILT voorgelegd. Indien nodig zal additionele informatie in een volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

Leden kunnen hier meer informatie lezen (na inloggen).

Status 6 april 2021

Nieuws Overzicht