EUROPESE COMMISSIE NEEMT DE VOLGENDE STAP VOOR INTEGRATIE VAN ELEKTRISCHE LUCHTTAXI’S EN BEZORGDRONES IN HET LUCHTRUIM

Easa

De Europese Commissie heeft een volgende stap gezet op weg naar de realisatie van nieuwe vormen van luchtvaart, waaronder de inzet van elektrische luchttaxi’s die verticaal kunnen opstijgen en landen VTOL (Vertical Take-off and Landing) en delivery drones. Door de acceptatie van een nieuw wetgevingspakket is deze ontwikkeling een spa dichterbij realisatie gekomen. Het pakket moet nog verder door EASA worden uitgewerkt, maar de basis is gelegd voor verdere integratie van UAM ( Urban Air Mobility) in het luchtruim.

 Het EASA Wetgevingspakket in wording:

Het pakket omvat een breed spectrum van vereisten, waaronder regelgeving voor luchtoperaties (Part Ops) , brevetvereisten voor vliegers (Part FCL) , mogelijke aanpassingen in  gestandaardiseerde Europese luchtvaartregels SERA( Standardised European Rules of the Air) ) en uiteraard de aanpassing/invoering van  luchtverkeersleiding voor bemande en onbemande drones. Ook wordt gewerkt aan specifieke criteria en procedures voor de certificering en het onderhoud van bemande en onbemande drones. Dit is een essentieel onderdeel voor de acceptatie en de veiligheid en betrouwbaarheid van deze nieuwe vormen van luchtvervoer.

De invoering van dit pakket aan maatregelen geeft aan dat de EC nu serieus werk lijkt te gaan maken van de invoering van nieuwe vormen van mobiliteit door de lucht. UAM (Urban Air Mobility ook wel luchttaxi genoemd) en het gebruik van de eVtol (elecrtic Vertical Take Off and Landing) systemen worden kennelijk gezien als een nieuwe ontwikkeling die steun en promotie van de Europese Commissie nodig heeft om de verdere ontwikkeling van UAM mogelijk te maken.

Voor EASA is er nog veel werk te verzetten. Daar zal men gedegen regelgeving rond certificering van de luchtvaartuigen en brevettering en de acceptatie door de bevolking (Mens en milieu) nader moeten regelen.

Volgens de Europese Commissie opent UAM nieuwe mogelijkheden voor stedelijke mobiliteit. Men is van mening dat dit een efficiëntere vervoersoptie voor stedelingen zou kunnen betekenen. Welke businessmodellen deze mening ondersteunen is nog onduidelijk. Naar mening van de EC zou UAM een bijdragen leveren bij het verminderen van de verkeerscongestie op de grond en tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit alles past binnen de bredere doelstellingen van de EU op het gebied van duurzaamheid en klimaatbescherming.

Maatschappelijke acceptatie

De organisatie van de olympische spelen heeft vastomlijnde plannen om, tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, UAM in te zetten in en rond Parijs. Volocopter is hierover in gesprek mat de Franse Luchtvaart Autoriteit (DGAC) om daar toestemming voor te krijgen. Aangezien deze luchtvaartuigen nog niet gecertificeerd zijn lijkt het ons dat er met maximaal 1 persoon plus een piloot zal kunnen worden gevlogen. Remote besturing lijkt vooralsnog een stap te ver. De vraag is ook of de organisatie van de olymische spelen, de stad Parijs en de DGAC de te nemen risico’s verantwoord achten. 

In bredere zin is er nog wel wat werk te verzetten om het publiek te overtuigen van de veiligheid en betrouwbaarheid van UAM. Daarnaast is de geluidsproductie van de Volocopter (en de overige eVTOL’s) nog een punt van aandacht. 

Een uitgebreide voorlichtingscampagne over de certificering, nut en noodzaak van het gebruik van UAM, betrouwbaarheid, gebruikte technologie, privacy, veiligheid en duurzaamheid, lijkt noodzakelijk om het grote publiek de nieuwe vervoersvorm te laten accepteren. Het lijkt ons ook dat de integratie van UAM in de stedelijke omgeving en het toch al drukke luchtruim ook een uitdaging is.

Zie hier de EASA tekst

Vragen en opmerkingen: gvmtaffairs@aopa.nl

Nieuws Overzicht