Toekomst Lelystad Airport ongewis

Hoewel het uiteindelijk aan de regering is om over de toekomst van Lelystad Airport te beslissen, kon een motie die inhoudt dat er geen 'commerciële burgerluchtvaart' komt op Lelystad steunen op een kleine meerderheid in de Tweede Kamer (79 Kamerleden stemden voor de motie).

De bedoeling was dat Lelystad op termijn op jaarbasis 45.000 vliegtuigbewegingen groothandelsverkeer zou kunnen accommoderen. Binnen de GA-sector bestond altijd de zorg dat die ontwikkeling ertoe zou leiden dat de GA op Lelystad geen toekomst zou hebben. Een aantal vliegscholen koos er met het oog daarop voor om van Lelystad te vertrekken. Dit alles resulteerde in een aanzienlijke teruggang van het aantal vliegtuigbewegingen.

Moeten we nu blij zijn met dit besluit? Verdringing door groothandelsverkeer lijkt niet meer aan de orde. Aan de andere kant kan de luchthaven zonder groothandelsverkeer het huidige kostenniveau niet aan. Als AOPA zullen we ons er keihard voor inzetten dat de luchthaven voor de GA behouden blijft. 

Nieuws Overzicht