Onderzoek verduurzaming General Aviation

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben NLR, NACO en Ecorys onderzocht hoe het verduurzamingspad voor GA eruit kan zien en welke beleidsopties er zijn om dit te faciliteren en eventueel te versnellen. 

In de conclusie is onder meer het volgende geformuleerd: 

Om het verduurzamingspad van de GA-sector te versnellen wordt aangeraden om op korte termijn te starten onder andere met het stimuleren van duurzame vul- en laadinfrastructuur op regionale vliegvelden; het stimuleren van de ontwikkeling van lage- en nul-emissie aandrijftechnologie; een innovatieve overheidsaanbesteding en de uitfasering van loodhoudende brandstoffen (avgas 100LL). Op middellange termijn wordt aanbevolen om een passende economische stimuleringsstructuur op te stellen. In essentie moet namelijk de onrendabele top van duurzame(re) alternatieven worden verkleind. Op lange termijn kan, indien nodig, worden overgeschakeld op strengere vormen van regulering. Als richting 2050 blijkt dat het zero-emissie doel voor GA uit de Luchtvaartnota uit zicht dreigt te raken, moet worden nagedacht over de wenselijkheid van: een verbod op (bepaalde) fossielafhankelijke vliegtuigen en vluchten.

Het volledige rapport tref je hieronder aan onder downloads. Mocht je behoefte hebben om naar aanleiding van het onderzoek commentaar te geven, stuur dat dan naar secretary@aopa.nl.

Downloads:

Nieuws Overzicht