Aanmelden Algemene Leden Vergadering 29 mei 12:00 uur

Op zaterdag 29 mei aanstaande vindt van 12.00-13.00 uur de algemene ledenvergadering van AOPA Netherlands plaats. Aansluitend, van 13.00 - 14.00 uur is er een 'Q&A-sessie' met een vertegenwoordiger van SkyDemon.

Het is een online bijeenkomst (Zoom). Om je aan te melden voor de ALV en de Q&A-sessie dien je eerst in te loggen op de website van AOPA (www.aopa.nl). Pas na inloggen (!!!) wordt in de 'agenda' (zie rechts) de aankondiging van de ALV zichtbaar. Click je op die aankondiging dan word je automatisch doorgeleid naar het digitale aanmeldformulier. Na registratie ontvang je per email een bevestiging van de aanmelding met de daarbij de inloggegevens. Bewaar die email goed want die heb je nodig om op 29 mei in te kunnen loggen. De inloggegevens gelden voor zowel de ALV als de Q&A-sessie van SkyDemon. 

De notulen van de vorige ALV en het jaarverslag 2020 zijn gepubliceerd op het besloten gedeelte van de AOPA-website. Je moet dus eerst inloggen voordat je die stukken kunt inzien. Gebruik de volgende tabs: [HOME] [LEDEN] [VERGADERINGEN].

 

Nieuws Overzicht