Staat van de Luchtvaart 2023

ILT heeft een rapport uitgebracht over de Staat van de Luchtvaart in 2023. Daarin is ook de GA meegenomen. AOPA is bij de voorbereiding van het rapport betrokken geweest. De eindredactie was in handen van ILT.

Inmiddels heeft Minister Harbers een beleidsreactie gegeven op het rapport. Wat betreft de GA luidt deze als volgt: 

"Met betrekking tot de 'kleine luchtvaart' ondersteunt het ministerie de extra aandacht die de ILT vraagt voor het onderwerp veiligheid binnen de General Aviation. Met name de extra aandacht voor het verminderen van het aantal luchtruimschendingen. Daarbij is het van belang om niet alleen naar het aantal luchtruimschendingen te kijken, maar ook naar de ernst van de individuele gevallen. Vluchtvoorbereiding, kennis van de boorduitrusting en complexiteit van het lagere luchtruim hebben de aandacht van de werkgroep veilig gebruik luchtruim, waar zowel het ministerie als de ILT aan deelnemen. Zoals de ILT beschrijft is (en blijft) aandacht voor een goede vluchtvoorbereiding van belang om veilig te kunnen vliegen. Daarom werkt het ministerie onder meer aan het zo goed mogelijk beschikbaar stellen van obstakelinformatie. Een goede uitleg van (Europese) regelgeving aan de kleine luchtvaart is zeer belangrijk."

Het rapport tref je hieronder aan:

Downloads:

Nieuws Overzicht