AOPA maakt bezwaar tegen hoge tarieven RDI

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) beheert het spectrum aan frequenties en voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied. Ze houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Voor wat betreft de uitgifte van vergunningen voor het gebruik van luchtvaartfrequenties worden tarieven in rekening gebracht die in geen enkele verhouding staan tot de tarieven van buitenlandse organisaties. AOPA heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

U treft de brief naar het RDI als pdf aan.

Downloads:

Nieuws Overzicht