Algemene Leden Vergadering 25 juni 2022 (digitaal)

Hoewel we graag in het kader van de ALV fysiek bijeen hadden willen komen, hebben we moeten besluiten digitaal te vergaderen. Naast de afwezigheid van twee bestuursleden op 25 juni speelt ook dat momenteel onze aandacht vooral uit gaat naar de organisatie van de Fly In op 2 juli. Digitaal vergaderen is in het verleden voldoende effectief gebleken. Bovendien zijn meer leden in staat om deel te nemen.

 

We zullen wat vroeger van start gaan dan je doorgaans van ons gewend bent. Zo bevorderen dat we niet teveel van jouw vrije zaterdag in beslag nemen. Dat geldt des te meer natuurlijk als het vliegbaar weer is. We willen starten om 11.00 uur om binnen 1,5 uur de vergadering te kunnen besluiten. We zullen weer een update geven van de lopende dossiers. Daarnaast zullen we de  cijfers over 2021 ter goedkeuring aan je voorleggen.

De agenda en stukken tref je aan op de AOPA-website (onder 'leden' en 'vergaderingen'). Wel eerst inloggen.

Je kunt je aanmelden via secretary@aopa.nl. We zullen gebruik maken van Zoom.

Nieuws Overzicht