Beperkingen voor IFR verkeer in de Eindhoven TMA

In de Amsterdam FIR zijn er geen ATS-routes beschikbaar onder Flightlevel 55 en worden IFR-vluchten uitgevoerd van punt naar punt. Hierbij geldt dus geen verplichting om gebruik te maken van gepubliceerde routes maar kan vrij gevlogen worden tussen willekeurige RNAV-routepunten mits deze gelegen zijn binnen een afstand van 50 NM van elkaar.

Steeds meer vliegers maken bij de vluchtvoorbereiding gebruik van geautomatiseerde programma’s als bijvoorbeeld Autorouter. Deze programma’s houden bij de keuze van de routepunten geen rekening met de complexiteit en intensiteit van het luchtruim waar doorheen wordt gevlogen. De kans bestaat dat een dergelijke vlucht een verstoring oplevert in het ATC-systeem.

Er is een voorstel gedaan om het gebruik van deze automatisch gegenereerde routes deels te beperken teneinde verstoringen in de afhandeling van naderend en vertrekkend luchtverkeer rond Eindhoven airport te voorkomen. Achtergrond van deze maatregel is het beschermen van het luchtruim rondom Schiphol. Hier zijn geen willekeurige routes tussen RNAV-routepunten beschikbaar. Het IFR point-to-point verkeer wordt dus naar het oosten verplaatst. De luchtmacht heeft aangegeven dat het gemiddeld gaat om één IFR vlucht per uur door de Eindhoven TMA. Blijkbaar levert dit een capaciteits- en/of veiligheidsprobleem op.

Men heeft het noodzakelijk gevonden om over te gaan tot het instellen van een beperking van de  automatisch gegeneerde routes door de Eindhoven TMA’s voor luchtverkeer dat geen bestemming heeft op luchthavens Eindhoven, Volkel, Budel en Maastricht Aachen Airport. Dit wordt gerealiseerd door het instellen van een RAD-restrictie. Met het instellen van deze maatregel wordt de dynamiek en onvoorspelbaarheid beperkt in de Eindhoven TMA’s om zo de luchtvaartveiligheid beter te kunnen borgen.

AOPA heeft aangegeven dat ATC een ANSP en dus dienstverlener is. De oplossing ligt niet in beperkingen voor het luchtverkeer maar in het uitbreiden van de dienstverlening door ATC. Deze denkrichting is niet nieuw maar blijkt in de praktijk lastig in te vullen te zijn.

Wanneer de beperkingen zullen ingaan is nog niet helder.

Nieuws Overzicht