148e Regional Meeting van IAOPA Europe gehouden in Engeland

IAOPA logo

Regelgeving in de GA bezorgt AOPA hoofdbrekens

Het zal u niet ontgaan zijn dat de regelgeving in de General Aviation alleen maar toeneemt. Een vliegtuig leren besturen is één ding, maar je van a naar b begeven door het luchtruim, met alle regelgeving eromheen is een tweede. Dat wordt steeds ingewikkelder. Niet alleen het Nederlandse luchtruim wordt steeds ingewikkelder gemaakt, ook in het buitenland spelen dit soort zaken een rol. Denk aan Airspace infringements. Het gebruik van navigatie-apps en avionics vergt steeds meer aandacht van de GA-vlieger. 
Om in heel Europa de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden organiseert IAOPA Europe (waarin alle Europese AOPA’s verenigd zijn) twee keer per jaar een zogenaamde Regional Meeting. 

Op 12 en 13 mei j.l. werd de 148ste (alweer) Regional Meeting van IAOPA Europe gehouden. Ditmaal op het hoofdkwartier van AOPA UK, in Seven Oaks, ten zuiden van Londen. Zoals bekend is onze penningmeester John van Asperen ook ‘treasurer’ van IAOPA Europe, terwijl Gerrit Brand, de uitgever van ons magazine de communicatie/pr van AOPA Europe voor zijn rekening neemt. Onze voorzitter Mark Rademaker was ook aanwezig bij de RM en bracht het thema van de Europese (lagere) luchtruimindeling in.

 

Er was een uitgebreide agenda. De vergadering begon op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur. Via een rechtstreekse video-verbinding belde Frank Hoffman in vanuit Montreal. Hoffman is onze vertegenwoordiger bij ICAO. Hij bracht zaken in als het gebruik van het Safety Management System voor internationale GA operaties met Turbojet aircraft, het gebruik van Elektrische en Hybride vliegtuigen (in de toekomst), de switch van Magnetisch naar Ware Noorden, waarbij AOPA aantekent dat men zorgen heeft voor wat betreft de GA-vloot. IAOPA werkt nu samen met de sector en de regelgevers om na te gaan welke kwesties moeten worden opgelost voordat een besluit wordt genomen over een eventuele wijziging van de True North-referentie. Er wordt niet verwacht dat er vóór 2035 een implementatie zal plaatsvinden.

Vanuit het hoofdkwartier van AOPA in de VS was Jim Coon online aanwezig bij de meeting. De vergadering ging die middag vooral over het probleem dat gelode vliegtuigbrandstof (Avgas) op termijn wel eens onwettig verklaard zou kunnen worden en vervangen moet worden door ongelode brandstof. Het probleem is bekend en er wordt aan gewerkt zowel in de VS als in Europa. 

De hele zaterdag werd er vergaderd en verscheidene zaken passeerden de revue, gepresenteerd door verschillende AOPA-mensen. Zo houdt Michael Erb uit Duitsland (die tevens vice-president IAOPA Europe is en in die hoedanigheid de RM voorzit) zich onder andere bezig met de regelgeving van EASA. Nick Wilcock (UK) werkt aan de Flight Crew Licensing en heeft daar altijd heel veel over te melden. U-Space, I-conspicuity and ADS-B zijn ook zaken die voortdurend op de agenda blijven staan en waar uitgebreid over gesproken wordt. 
AOPA Frankrijk heeft het voor elkaar gekregen dat GA-piloten (die lid zijn van AOPA) met een speciale kaart toegang hebben tot de airside van vliegvelden in Frankrijk waar je normaliter niet mag komen. De vraag is in hoeverre in andere landen behoefte is aan een dergelijke legitimatiepas.
Martin Robinson van AOPA UK vertelde over de problemen waar de GA in verband met de Brexit op stuit. Zo schijnt het niet zo gemakkelijk meer te zijn een vliegtuig in de EU te kopen en dat binnen de  UK te importeren.

Mark Rademaker kreeg uitgebreid het woord over airspace infringements, een probleem dat zoals bekend enorm speelt in het ‘krappe’ Nederlandse luchtruim. Hij pleitte voor een Europese aanpak van het lagere luchtruim. Hiervoor werd een werkgroep in het leven geroepen waarin naast onze voorzitter ook AOPA mensen uit o.a. Zwitserland en Duitsland plaatsnemen. 

De volgende RM wordt in september gehouden in Luxemburg.

Nieuws Overzicht