Uitslag AOPA survey 2024

Vorige maand hebben we een survey uitgestuurd naar de leden met daarin een aantal korte vragen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er zoal leeft. Graag delen wij de resultaten met je. De survey is door iets meer dan 20% van de leden ingevuld, waarvoor dank! Hierdoor is er een goed beeld ontstaan. Een korte samenvatting van de uitslagen:

De zogenoemde ‘Net Promoter Score’ (NPS), een tool die de loyaliteit van (in dit geval) de leden meet, is uitgekomen op 28,1. Dat wil zeggen dat het merendeel van de leden positief is over AOPA Netherlands. Maar er is zeker nog winst te boeken, want een score van 50 of meer is uitstekend.

Op de vraag “in hoeverre ben je op de hoogte van de dossiers binnen GA”, werd als volgt geantwoord:

  • Schiphol TMA, Safety & 100LL scoren het hoogste bij de keuze “Goed”
  • Duurzame Luchtvaart, Luchtruimherziening en Kortingen & Ledenvoordeel maken de top 3 bij de keuze “Redelijk”
  • Drones, MLA en TCAS RA scoren totaal gezien het meest in de range “niet” tot “een beetje”

“Wat verwacht je als lid van AOPA Netherlands van de bestuursleden?” In volgorde van belangrijkheid:

  • Dat zij zich inzetten voor de belangen van de GA in Nederland
  • Dat zij mij goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen
  • Dat zij de partijen binnen de GA aan elkaar verbinden

Op de vraag of men eventueel beschikbaar is voor een functie binnen het bestuur van AOPA antwoordden 6 leden met “Jazeker” en 52 met “Misschien”. Uiteraard horen we graag wie die 6 leden zijn en ook wat er voor die 52 nodig is om de twijfel weg te nemen.

E-mail en het AOPA Magazine steken als communicatiekanalen met kop en schouders uit boven social-media.

Op de open vraag wat men nog zou willen delen met het bestuur van AOPA Netherlands kwamen veel interessante antwoorden binnen. Een aantal quotes:

  • “Meer zichtbaar zijn binnen vliegclubs.”
  • “De situatie rondom brevetten is voor veel mensen erg ondoorzichtelijk en ook de examen eisen.”
  • “Sterk gaan inzetten op meer communicatie en activiteiten rond "duurzame" GA - d.w.z. hoe de stap naar elektrisch/waterstof vliegen te gaan maken.”
  • “Meer sociale evenementen zou goed zijn. Meer een clubgevoel creëren.”

Gevleid zijn we natuurlijk door reacties als “Jullie doen goed werk! “Ga vooral zo door!” en “Knap om de vele dossiers met een klein groepje bestuursleden te managen”

Vanzelfsprekend nemen we de uitkomsten van deze survey serieus en daar waar wenselijk en mogelijk zullen wij opvolging geven aan de suggesties. Nogmaals enorm veel dank voor de tijd en moeite aan diegenen die de survey hebben ingevuld. Natuurlijk kun je gedurende het jaar altijd zelf feedback geven op alles wat er reilt en zeilt binnen de General Aviation in Nederland.

Nieuws Overzicht