Belgiƫ voert voor passagiers de Vliegtaks in

vlag Belgie

Men hoopte dat men namens de piloten een eind zou kunnen maken aan de in België ingevoerde vliegtaks. De Belgische regering heeft besloten om vanaf medio dit jaar de vliegtaks ook voor de General Aviation in te voeren. Deze belasting bedraagt € 10 per passagier en geldt voor alle vluchten in België die niet van A naar A zijn, geen lesvluchten betreffen, niet met paramoteur worden uitgevoerd of met een Belgische MLA. Het gaat alleen om gemotoriseerde vluchten. Nederlandse MLA’s vallen wel onder deze belasting.

Er zitten een paar punten van aandacht aan de nieuwe wet- en regelgeving. 

Wie is belastingplichtige?

Dat is de ‘luchtvaartmaatschappij', maar ook de 'persoon' op wiens naam het toestel ingeschreven is. Dat kan de club zijn, een persoon, meerdere personen of een vennootschap.  Wie de piloot van het toestel is maakt niet uit. Deze 'luchtvaartmaatschappij' en deze 'persoon' moeten – als er met dat toestel passagiers worden vervoerd: 

  • zich registreren bij de Belgische belastingdienst (wanneer zij minstens 2 vluchten per kalenderjaar uitvoeren). 
  • elke maand aangifte doen van het aantal vluchten met passagier
  • de totale som van de taks elke maand betalen

 De vraag is welke definitie men hanteert van PASSAGIER:

  • Een passagier is elkeen die ouder is dan 2 jaar en geen deel uitmaakt van het boordpersoneel
  • De luchtvaartmaatschappij bepaalt zelf wie deel uitmaakt van het boordpersoneel. Hierbij wordt in de wet geen enkele bijkomende voorwaarde opgelegd. Boordpersoneel is de cockpit- en cabinebemanning die door de luchtvaartmaatschappij “belast is met taken inzake de besturing en de veiligheid van het vliegen, de zorg voor de passagiers en de begeleiding van de vracht”.

In die zin kan elke luchtvaartmaatschappij elke persoon aanduiden als lid van het boordpersoneel. Deze persoon zal immers tijdens de vlucht gevraagd worden om uit te kijken voor ander verkeer en dus de veiligheid van het toestel tijdens de vlucht helpen bevorderen. In bepaalde gevallen zal deze persoon ook de enige zijn die een poging kan ondernemen om het vliegtuig te landen, in geval de piloot onwel wordt.

Dit is uiteraard nog duidelijker als een ander persoon aan boord beschikt over een geldig luchtvaartbrevet. Een piloot die plaatsneemt op de achterbank kan immers helpen bij de navigatie en bij de het interpreteren van de radiocommunicatie. De boetes die men bedacht heeft zijn aan de forse kant. De luchthaven exploitant moet elke drie maanden opgave verstrekken aan de Nationale belastingdienst met daarin een lijst van alle Luchtvaartmaatschappijen die de belasting verschuldigd zijn. 

U bent geïnformeerd! Nalezen van de wetstekst kunt u hier

Vragen? gvmtaffairs@aopa.nl

Nieuws Overzicht