Vliegveiligheid

Vliegveiligheid

Binnen de luchtvaart staat de vliegveiligheid voorop. Dat geldt als vanzelfsprekend bij de grote (commerciële) luchtvaart, maar is net zo goed van toepassing in de General Aviation. Bij de grote luchtvaart zijn vele zaken rondom veiligheid voor de Pilot in Command vaak vanuit de maatschappij georganiseerd en geregeld. Binnen de GA is dat niet altijd het geval en wordt er dus een grotere zelfwerkzaamheid verlangd van de gezagvoerder.

 

AOPA wil en kan een bijdrage leveren aan het veiligheidsbewustzijn van de vlieger. Daarnaast kunnen vooral de publicaties en trainingen over verschillende onderwerpen een bijdrage leveren aan de veiligheid van de General Aviation.

 

Kenniscentrum

 

Veiligheid maken we samen, daarom is besloten voor de bij AOPA aangesloten vliegclubs een Kenniscentrum in te richten. Doel daarvan is om vliegclubs te helpen een goed werkend Veiligheids Management Systeem in te richten, ervaringen te delen (waaronder de ‘best practices’), adviezen te geven en proberen zoveel mogelijk antwoorden te geven op vragen. 

 

Het is de bedoeling om het Kenniscentrum in een later stadium uit te breiden met andere onderwerpen die zich daarvoor lenen. Te denken valt aan bijvoorbeeld (EASA-) regelgeving, onderhoud, avionica, vluchtvoobereiding etc. Zo krijgt het clublidmaatschap daadwerkelijk een meerwaarde. Heeft uw club al een AOPA lidmaatschap? Mail ons en wij maken het in orde!

 

Melden van voorvallen

 

Als gevolg van EU Verordening 376/2014  (die in november 2015 van kracht is geworden) is het verplicht voorvallen binnen 72 uur te melden waarbij het goed is te weten dat de privacy van de melder wettelijk zijn beschermd. 

Meer informatie is te vinden in een beknopte leaflet en uitgebreider Guidance Material (zie section 5 – Private Pilots). 

De vlieger dient incidenten zelf te melden. Hiervoor is internationaal het ASR (Air Safety Report) opgesteld, een van de opties is specifiek voor de General Aviation. Invullen kan zowel on- als offline en komt in beide gevallen terecht bij het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). Soms bemiddelt de vliegclub of vliegschool in het doen van meldingen, maar dit mag niet als vanzelfsprekend worden aangenomen.

Voor een (bijna) botsing (airprox) bestaat een Aircraft Proximity Report welke rechtstreeks aan het ABL (ABL@ilent.nl) gemaild dient te worden.

 

Op de website van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) is beknopte informatie te vinden betreffende het melden van voorvallen 

Omdat ook ABL niet al te scheutig is met het verstrekken van nuttige informatie die relevant is voor de General Aviation, is het daarom raadzaam de AOPA berichtgeving over dit onderwerp goed te volgen (via de e-nieuwsbrief, Plane Owner en via het Kenniscentrum op deze website).

Veiligheidspublicaties