AOPA Fly In 2024 poster

AOPA Fly In 2024 op Hoogeveen

Vliegveld Hoogeveen is bij velen bekend. Dit jaar gaat de AOPA fly in daarheen, nadat deze vorig jaar vanwege slecht weer afgelast moest worden. Dit jaar dus herkansing!

Inmiddels hebben een aantal vliegers van de Saab Safir aangegeven hun "Meet" ook op deze dag op EHHO te willen organiseren: temeer reden om te komen dus.

Leden van AOPA kunnen aan de Fly-In deelnemen. Inschrijven kan hier. Je betaalt als lid geen landingsgeld en afhandelingskosten!

 

Lees meer
Logo AOPA

Europe’s first ADS-B UAT Ground Station Test Environments

In bijgaand persbericht wordt de installatie van een ADB-B systeem in Finland beschreven. Daar heeft de luchtvaart autoriteit niet willen wachten op een Europese vrijgave en heeft besloten met de locale industrie een werkend systeem op te zetten.

Belangrijke real time informatie kan tegenwoordig eenvoudig in de cockpit beschikbaar gemaakt worden. Die informatie kan de positie van ander verkeer in de omgeving betreffen, of het weer (bijvoorbeeld over embedded CB of bliksem) of een NOTAM (een gebeid is zojuist actief geworden). De ADS-B standaard is daar lang geleden voor ontworpen (https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Dependent_Surveillance%E2%80%93Broadcast

Lees meer

Nieuwe meldingspunten bij EHSE

Sinds 16 mei jl. bestaan er voor vertrekkend verkeer twee meldingspunten bij EHSE.

  • Departure RWY 06: ECHO.
  • Departure RWY 24: WHISKEY

De maatregel moet voorkomen dat vliegtuigen, die in westelijke richting vertrekken, te vroeg naar het noorden draaien en zo over de (eventueel actieve) paradrop-zone vliegen, resp. de bebouwde kom van Zegge raken. Voor vliegtuigen die in oostelijke richting vertrekken wil men voorkomen dat die te vroeg naar het noorden uitdraaien en voorlangs of over Hoeven vliegen.

Lees meer

Let op! Luchtruimwijzigingen bij Schiphol (TMA7/8)

Per 13 juni 2024 bestaan SPL TMA7 en 8. Daarmee zijn CTR 2 en 3 bij Schiphol vervallen. TMA 7 en 8 hebben de status van klasse D. De ondergrens is 1300 ft. en de bovengrens 1500 ft. Erboven ligt de SPL TMA1. Die is klasse A.

De nieuwe TMA's zijn in het leven geroepen om TCAS RA's bij Schiphol tegen te gaan. 

Door hier te klikken verlaat je onze website en kom je uit bij de VFR chart viewer van LVNL.

Terugblik Fly-In Drachten 2024

Afgelopen zaterdag 8 juni vond op vliegveld Drachten de Fly-In plaats. Het was wat winderig met een combinatie van wolken, zon en een enkel buitje. Het mocht de pret niet drukken. Op het hoogtepunt waren er meer dan 20 vliegtuigen. Tussen de bedrijven door werden er ook nog wat rondvluchten uitgevoerd.  

AOPA Netherlands was ook aanwezig met een stand en dat kwam goed uit want we konden iemand on the spot lid maken omdat hij eerder deze week zijn first solo had gedaan op Drachten.
Nogmaals van harte! 

Lees meer

Langste dag vliegen (21 juni 2024)

Elders in de nieuwssectie treft u een bericht aan over de Havenmeester van Seppe die zelf kookt op 21 juni maar ook op tal van andere luchthavens is er van alles te doen op die dag.

Sluiting luchthaven Lelystad (2 tot 16 september 2024)

Van 2 september 06.00 uur tot 16 september 06.00 uur 2024 vinden er op Lelystad Airport diverse werkzaamheden plaats. Deze zijn nodig om de luchthaven veilig te kunnen blijven gebruiken. Tijdens deze periode zal Lelystad Airport gesloten zijn voor vliegverkeer en kunnen de rijbanen en de start- en landingsbaan niet gebruikt worden.

Lees meer

De havenmeester op Seppe kookt zelf!

Het is bijna 21 juni, de langste dag van het jaar!
Daarom bent u van harte welkom op vliegveld Seppe alwaar de havenmeester en zijn team vers vanaf het land voor u gaan koken.

Het menu:

  • Aspergesoep € 2.50
  • Asperges op Vlaamse wijze € 10,-
  • Fruit vers van het land (met slagroom) € 2.50

De keuken is geopend van 15:00 LT tot einde UDP

Lees meer
0

AOPA Netherlands neemt afscheid van bestuurslid Ary Stigter

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van AOPA Netherlands is afscheid genomen van secretaris Ary Stigter!

Na vele jaren trouwe dienst kwam bij Ary het gevoel dat het wel goed is geweest! Niet alleen zijn bestuurstaak hangt hij aan de wilgen; ook zijn vliegbrevet. De camper moet het nieuwe hoofdstuk worden in het avontuurlijke leven van Ary.

Lees meer

Sicherer Sichtflug (VFR vliegen in Duitsland)

De Duitse ANSP DFS heeft een beknopt boekje uitgegeven over het VFR-vliegen in Duitsland.

Met de zomer voor de deur is dit wellicht handig om eens door te nemen. Met name de procedure over het kruisen van een TMZ met uitluisterplicht is leerzaam.

Lees meer

Nieuwe vogelkaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in samenwerking met de Militaire Luchtvaart Autoriteit “de vogelkaart” vernieuwd. Per effective date 13 juni 2024 is er een nieuwe kaart met kwetsbare fauna in AIP ENR 6-5.3 beschikbaar, begeleid door herziene tekst in ENR 5.6.

De update informeert vliegers ten behoeve van twee doelen, 1) het risico op een vogelaanvaring en 2) het voorkomen van verstoring van kwetsbare fauna.

Lees meer

AOPA NL Position Paper Drones & U-Space

Drones zijn onlosmakelijk verbonden aan het toekomstbeeld, of het nu gaat om transport, inspectie of andere toepassingen. Ze hebben toegevoegde maatschappelijke en economische waarde. Tegelijkertijd vormen ze een groep nieuwe luchtruimgebruikers. Een veilige integratie van de drones met de bestaande gebruikers is dus van het grootste belang. 

Lees meer

Aanpassing vliegplan-verplichting voor VFR vluchten binnen het Schengengebied

AOPA zet zich in voor het verlagen van administratieve druk voor de GA-sector. Zo hebben wij voorgesteld de verplichting om in bepaalde gevallen een vliegplan in te dienen bij vluchten naar omringende landen af te schaffen. Dat verzoek is gehonoreerd door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat. De betreffende regelgeving wordt aangepast.

Lees meer

Seppe start met UL94!

Seppe gaat naast 100LL zeer binnenkort ook UL94 leveren. Wel stopt Seppe met Mogas. 

Voor nadere informatie verwijzen we je naar de nieuwsbrief van Seppe (zie onder downloads).  

 

Lees meer
Easa

EUROPESE COMMISSIE NEEMT DE VOLGENDE STAP VOOR INTEGRATIE VAN ELEKTRISCHE LUCHTTAXI’S EN BEZORGDRONES IN HET LUCHTRUIM

De Europese Commissie heeft een volgende stap gezet op weg naar de realisatie van nieuwe vormen van luchtvaart, waaronder de inzet van elektrische luchttaxi’s die verticaal kunnen opstijgen en landen VTOL (Vertical Take-off and Landing) en delivery drones. Door de acceptatie van een nieuw wetgevingspakket is deze ontwikkeling een spa dichterbij realisatie gekomen. Het pakket moet nog verder door EASA worden uitgewerkt, maar de basis is gelegd voor verdere integratie van UAM ( Urban Air Mobility) in het luchtruim.

Lees meer

Staat van de Luchtvaart 2023

ILT heeft een rapport uitgebracht over de Staat van de Luchtvaart in 2023. Daarin is ook de GA meegenomen. AOPA is bij de voorbereiding van het rapport betrokken geweest. De eindredactie was in handen van ILT.

Inmiddels heeft Minister Harbers een beleidsreactie gegeven op het rapport. Wat betreft de GA luidt deze als volgt: 

"Met betrekking tot de 'kleine luchtvaart' ondersteunt het ministerie de extra aandacht die de ILT vraagt voor het onderwerp veiligheid binnen de General Aviation. Met name de extra aandacht voor het verminderen van het aantal luchtruimschendingen. Daarbij is het van belang om niet alleen naar het aantal luchtruimschendingen te kijken, maar ook naar de ernst van de individuele gevallen. Vluchtvoorbereiding, kennis van de boorduitrusting en complexiteit van het lagere luchtruim hebben de aandacht van de werkgroep veilig gebruik luchtruim, waar zowel het ministerie als de ILT aan deelnemen. Zoals de ILT beschrijft is (en blijft) aandacht voor een goede vluchtvoorbereiding van belang om veilig te kunnen vliegen. Daarom werkt het ministerie onder meer aan het zo goed mogelijk beschikbaar stellen van obstakelinformatie. Een goede uitleg van (Europese) regelgeving aan de kleine luchtvaart is zeer belangrijk."

Lees meer

SPL TMA 7 en 8 vervangen per 13 juni 2024 SPL CTR 2 en 3

Om het aantal TCAS RA's in het luchtruim rond Schiphol terug te brengen, zullen met ingang van 13 juni 2024 de CTR's 2 en 3 vervangen worden door TMA 7 en 8.

De laterale begrenzing van TMA 8 is identiek aan de begrenzing van CTR 3. De laterale begrenzing van TMA 7 is ruimer dan die van de huidige CTR 2. Voor zowel TMA 7 als TMA 8 wordt de ondergrens 1.300 ft., terwijl de ondergrens van CTR 2 en 3 lager ligt, namelijk op 1.200 ft.

Voor de nieuwe TMA 7 en 8 is gekozen voor luchtruimclassificatie D, omdat dit de minst beperkende luchtruimklasse is die nog past bij de functie van het naderingsverkeersleidingsgebied.

Of en in hoeverre de betreffende gebieden toegankelijk zullen zijn voor VFR-verkeer, zal de praktijk moeten uitwijzen. Denkbaar is dat bij parallel baangebruik op Schiphol (18C/18R, 36C/36L) VFR-verkeer geen klaring zal krijgen om deze TMA's binnen te vliegen.

Vliegers wordt geadviseerd ten opzichte van het gecontroleerde luchtruim een marge aan te houden van 200 ft /2 NM.

In AOPA Magazine 411 tref je een uitgebreid artikel aan over TCAS RA's.

Lees meer

Beperkingen voor IFR verkeer in de Eindhoven TMA

In de Amsterdam FIR zijn er geen ATS-routes beschikbaar onder Flightlevel 55 en worden IFR-vluchten uitgevoerd van punt naar punt. Hierbij geldt dus geen verplichting om gebruik te maken van gepubliceerde routes maar kan vrij gevlogen worden tussen willekeurige RNAV-routepunten mits deze gelegen zijn binnen een afstand van 50 NM van elkaar.

Lees meer

Pamflet bestrijding luchtruimschendingen Maastricht CTR/TMA

Er komen relatief veel luchtruimschendingen voor in de TMA en CTR van Maastricht. Vaak gaat het dan om vluchten uit België of Duitsland. In verband daarmee heeft LVNL een pamflet uitgegeven om de problematiek onder de aandacht te brengen van met name buitenlandse vliegers. We willen jullie dat pamflet niet onthouden.

Lees meer

AOPA Magazine nu ook op de website!

Vanaf nu kun je het AOPA Magazine ook op onze website lezen. Ga daarvoor naar Home / AOPA Magazine en klik daar op het gewenste exemplaar (wel eerst inloggen !)

Tijdelijke TMZ met uitluisterplicht wordt verlengd

De TMZ met uitsluiterplicht onder de Schiphol TMA 1 is ingesteld per 'TGB' (Tijdelijk Gebied met Beperkingen). In overleg met onder meer AOPA is besloten de TMZ voorlopig te handhaven. Daartoe is een nieuwe beschikking gepubliceerd.

De test met uitluisterplicht en verplichte transpondercode onder Schiphol TMA 1 zal worden verlengd tot en met donderdag 20 maart 2025. 

Lees meer
Logo AOPA

EASA | AOPA enquête e-conspicuity

Via IAOPA en GAMA (General Aviation Manufacturers Association) kregen we verzoek deze EASA enquête te delen betreffende "conspicuity"ofwel apparatuur die ons en elkaar zichtbaar maakt. Ook wel e-conspicuity of i-conspicuitiy genaamd. Het neemt maar 5 minuten van uw tijd. De link naar de enquête vindt u hieronder.

Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers het eerste jaar gratis lid kunnen zijn*), dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

Lees meer