Contributie

Lidmaatschap: De contributie voor een heel jaar lidmaatschap van AOPA Netherlands bedraagt € 85*). Je kunt lid worden per eerstvolgende kwartaal en betaalt dan alleen de resterende kwartalen tot aan het einde van het lopende jaar.

Buitenlandse leden: Leden die in het buitenland woonachtig zijn betalen € 95.

Prille solisten: hiervoor hebben wij het First solo lidmaatschap!

Ben je net Solo gekomen (zowel voor motorvliegen als andere luchtsporten; zoals zweefvliegen)? Dan heb je recht op 12 maanden gratis lidmaatschap! Zo kun je een jaar lang profiteren van alle voordelen die AOPA biedt. Je gratis lidmaatschapsjaar gaat in per de eerste dag van het eerstvolgend kwartaal na aanmelding. Na het verstrijken van dat jaar kun je natuurlijk lid blijven. Je betaalt dan het gewone tarief.

Voorwaarde: Je moet je binnen een jaar na de datum van je First Solo vlucht hebben aangemeld. In verband daarmee dient een kopie te worden verstrekt uit het door de instructeur afgetekende logboek waaruit de First Solo vlucht blijkt.

Contributie wordt jaarlijks rond medio december geïncasseerd op factuur die begin december wordt verzonden. Opzeggingen moeten minstens 4 weken voor einde van het kalenderjaar gedaan worden bij ledenadministratie@aopa.nl

*) sinds 2015 is een incasso machtiging verplicht; eerdere leden zonder machtiging betalen een opslag van € 10